Apgaulės ir korupcijos prevencijos tvarka

Apgaulės ir korupcijos prevencijos darbo grupė:

Pirmininkas – Telšių socialinių paslaugų centro direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams Rita Kiguolienė;

Pirmininko pavaduotojas – Telšių socialinių paslaugų centro direktoriaus pavaduotoja Daiva Navickienė;

Narys – Telšių socialinių paslaugų centro socialinio darbo organizatorė  Virginija Nikienė;

Narys – Telšių socialinių paslaugų centro vyriausioji socialinė darbuotoja Edita Šlečkuvienė;

Sekretorius – Telšių socialinių paslaugų centro vyriausioji specialistė Vitalija Prokopavičienė.