Mitkaičių dienos centras

Padalinio struktūra: Mitkaičių dienos centre dirba 1 socialinio darbo organizatorius.

Tikslas – teikti bendrąsias ir socialinės priežiūros paslaugas, skatinti bendruomenės gyventojus aktyviau spręsti savo problemas, padedant jiems vystyti tarpusavio pagalbą ir bendradarbiavimą.

Veikla – Mitkaičių dienos centras teikia socialines, laisvalaikio užimtumo, sociokultūrines paslaugas gyventojams, gyvenantiems Nevarėnų seniūnijoje. Mažinama socialinė atskirtis tarp miesto ir kaimo, vykdant socialinių paslaugų plėtrą, tenkinant socialinių paslaugų poreikį. Tenkinamos psichologinės, socialinės, kultūrinės reikmės, teikiama informacija rūpimais klausimais. Teikiamos socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos socialiai apleistiems vaikams ir rizikos grupės šeimoms. Vystomas darbinis užimtumas, teikiamos laisvalaikio užimtumo paslaugos, asmens higienos ir priežiūros paslaugos, projektų vykdymo metu organizuojamas maitinimas socialinę atskirtį turintiems vaikams. Vyksta bendradarbiavimas su organizacijomis, rengiami ir vykdomi projektai.

 Įvykdyti ir vykdomi projektai:

  • Vaikų vasaros poilsio ir užimtumo stovykla. (20 vaikų, 2007.08.01-14)Projektas pilnai įgyvendintas.
  • Vaikų dienos centrų projektas “Socialinės rizikos prevencija Nevarėnų seniūnijoje”(finansuoja Socialinės apsaugos ir darbo ministerija) 2008.04.01-2008.12.31 Projektas pilnai įgyvendintas.
  • Vaikų vasaros poilsio ir užimtumo stovykla. (20 vaikų, 2008.08.01-14) Projektas pilnai įgyvendintas.
  • Vaikų dienos centrų projektas (tęstinis)”Socialinės rizikos prevencija Nevarėnų seniūnijoje”- finansuoja Socialinės apsaugos ir darbo minusterija. Projektas vykdomas nuo 2009.04.01-2009.12.31 Projektas pilnai įgyvendintas.
  • Tęstinis vaikų dienos centrų projektas”Socialinės rizikos prevencija Nevarėnų seniūnijoje”- projektą finansuoja Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Projektas vykdomas nuo 2010.02.01-2010.12.31 Projektas pilnai įgyvendintas.
  • Tęstinis vaikų dienos centrų projektas”Socialinės rizikos prevencija Nevarėnų seniūnijoje”-projektą finansuoja Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Projektas vykdomas nuo 2011-01.01-2011.12.31 Projektas pilnai įgyvendintas.
  • Tęstinis vaikų dienos centrų projektas” Socialinės rizikos prevencija Nevarėnų seniūnijoje”. Projektą finansuoja Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Projektas vykdomas nuo 2012-01-01

Akcijos:
2012-10-20 dalyvauta vykdomoje “Maisto banko” akcijoje.

Kontaktai

Telšių socialinių paslaugų centro padalinys Mitkaičių dienos centras
Mitkaičių kaimas, Nevarėnų seniūnija, Telšių rajonas.
Tel. (8 444) 68617
Faksas (8 444) 51135
El. paštas: mdc@telsiuspc.lt

POLICIJOS PAREIGŪNŲ PREVENCINIS VIZITAS

Birželio 28 d. Mitkaičių dienos centre lankėsi pareigūnai iš Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato. Dienos centrą lankantys paaugliai su pareigūnais diskutavo apie saugų internetą, internetines patyčias ir prekybą žmonėmis. Pareigūnai vaikams parodė video medžiagos, apie tai, kaip apsisaugoti nuo prievartos internete.

Kaip mus rasti