Telšių socialinių paslaugų centro asmens duomenų apsaugos pareigūnas: Vitalija Prokopavičienė, 8 444 51135, el. p. c.sekretore@telsiuspc.lt