Grįžtamojo ryšio socialinių paslaugų teikimo kokybei tobulinti tvarkos aprašas

Kokybės įsivertinimo rezultatai

Lankomosios priežiūros paslaugų gavėjų anketų rezultatai

Darbuotojų tyrimo anketų rezultatai

Paslaugų gavėjų anketų rezultatai