Nuo liepos 1 d. į globos sistemą įvedamas nuolatinio globotojo institutas.
Nuolatinis globotojas – fizinis asmuo, pagal tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartį, sudarytą su globos centru, prižiūrintis likusį be tėvų globos vaiką, kuriam įstatymų nustatyta tvarka yra arba turi būti nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), su kuriuo nesusijęs giminystės ryšiais ir kuris atitinka bent vieną iš nurodytų požymių:
turi nesėkmingos laikinosios priežiūros, globos (rūpybos) ir (ar) įvaikinimo patirtį (globėjo nušalinimas, atleidimas, tėvų valdžios ribojimas įtėviams);
turi sunkiai išgydomų ir (ar) nepagydomų raidos ir (ar) psichikos sutrikimų, negalių;
piktnaudžiauja psichotropinėmis medžiagomis arba turi priklausomybių;
turi funkcionavimo sunkumų (neadaptyvus elgesys, socialinis nusišalinimas, prisitaikymo mokykloje sunkumai ir mokyklos nelankymas, polinkis į savižudybę ir pan.);
vyresnis nei dešimties metų vaikas; nepilnamečiai tėvas ar motina drauge su vaiku bei, jei  priežiūra reikalinga didesnei nei trijų vaikų brolių ir (ar) seserų grupei“.
SUSIDOMĖJOTE?
☎️Paskambinkite +37064532625
🏠Užsukite pasikalbėti į Globos centrą adresu Džiugo g. 6, 422 kab. 4 aukštas, Telšiai.
#VaikaiYraVaikai