Įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencija

Institucinė socialinė globa (dienos) senyvo amžiaus asmenims

Socialinė globa suaugusiems asmenims su negalia ar senyvo amžiaus asmenims namuose

Institucinė socialinė globa (dienos) vaikams su negalia

Institucinė socialinė globa (dienos) suaugusiems asmenims su negalia

Socialine globa vaikams su negalia namuose