Telšių dienos centras

Padalinio struktūra: Telšių socialinių paslaugų centro Telšių dienos centre (toliau – Dienos centras) dirba 6 darbuotojai: socialinio darbo organizatorius, 4 socialiniai darbuotojai, 1 užimtumo specialistas.
Tikslas – mažinti diskriminaciją ir socialinę atskirtį, vykdant nestacionarių socialinių paslaugų plėtrą.
Veikla – Dienos centre yra teikiamos dienos užimtumo paslaugos seniems, neįgaliems asmenims, socialinės rizikos šeimoms ir socialinės rizikos vaikams. Dienos centro klientams, kaip ir kitiems žmonėms, svarbu jaustis naudingais, reikalingais ir pilnaverčiais visuomenės nariais, todėl vykdoma veikla yra orientuota į šių poreikių tenkinimą. Dienos centre klientai turi galimybę išmokti rankdarbių, dekupažo, siuvimo, maisto gaminimo. Jie sportuoja, keliauja, organizuoja šventes, popietes. Taip pat teikiamos informavimo, konsultavimo, maitinimo organizavimo, asmens higienos ir priežiūros, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos.
Nuo 2009 m. Dienos centre įgyvendinamas projektas „Socialinės atskirties mažinimas, integruojant socialinės rizikos vaikus ir šeimas į visuomenę“. Projektas orientuotas į vaikus augančius socialinės rizikos šeimose, kuriose piktnaudžiaujama alkoholiu, vyrauja skurdas, nedarbas, emocinis ir fizinis smurtas, socialinių įgūdžių stoka bei turinčius užimtumo problemų. Projekto metu siekiama vaikams ugdyti socialinius, asmens higienos, darbinius įgūdžius, organizuoti turiningą laisvalaikį. Vaikai taip pat turi galimybę paruošti namų darbus, jiems teikiamos maitinimo, asmens higienos ir priežiūros paslaugos. Dienos centrą lankantiems vaikams ir jų šeimų nariams teikiama psichologinė pagalba.
Dienos centras 2011 m. įgijo EST savanorius priimančios ir koordinuojančios organizacijos statusą. Jis aktyviai bendradarbiauja su įvairiomis valstybinėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis.

Vykdomi projektai

  • „Socialinės atskirties mažinimas, integruojant socialinės rizikos vaikus ir šeimas į visuomenę“. Projektą finansuoja Socialinių paslaugų priežiūros departamentas. Projektas yra tęstinis. Jis yra vykdomas nuo 2009-04-01.Iš Telšių rajono savivaldybės biudžeto lėšų ir programų laimėti ir vykdyti projektai:
  • „Šypsena III“. (2011-07-11 iki 2011-07-25). Projektas pilnai įgyvendintas.
  •  „Neprarask savęs, kelias į save“.(2012-06-01 iki 2012-09-01). Projektas pilnai įgyvendintas.Vykdytos akcijos:
  • Pavasarinė „Maisto banko akcija“, rudeninė „Maisto banko akcija“.

Kontaktai

Socialinio darbo organizatorė
Aušra Gustienė
Rambyno g. 24, Telšiai
Telefonas (8444) 60369
El. p: tdc@telsiuspc.lt

Kaip mus rasti