Telšių dienos centras

Padalinio struktūra: Telšių socialinių paslaugų centro Telšių dienos centre (toliau – Dienos centras) dirba 6 darbuotojai: socialinio darbo organizatorius, 4 socialiniai darbuotojai, 1 užimtumo specialistas.
Tikslas – mažinti diskriminaciją ir socialinę atskirtį, vykdant nestacionarių socialinių paslaugų plėtrą.
Veikla – Dienos centre yra teikiamos dienos užimtumo paslaugos seniems, neįgaliems asmenims, socialinės rizikos šeimoms ir socialinės rizikos vaikams. Dienos centro klientams, kaip ir kitiems žmonėms, svarbu jaustis naudingais, reikalingais ir pilnaverčiais visuomenės nariais, todėl vykdoma veikla yra orientuota į šių poreikių tenkinimą. Dienos centre klientai turi galimybę išmokti rankdarbių, dekupažo, siuvimo, maisto gaminimo. Jie sportuoja, keliauja, organizuoja šventes, popietes. Taip pat teikiamos informavimo, konsultavimo, maitinimo organizavimo, asmens higienos ir priežiūros, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos.
Nuo 2009 m. Dienos centre įgyvendinamas projektas „Socialinės atskirties mažinimas, integruojant socialinės rizikos vaikus ir šeimas į visuomenę“. Projektas orientuotas į vaikus augančius socialinės rizikos šeimose, kuriose piktnaudžiaujama alkoholiu, vyrauja skurdas, nedarbas, emocinis ir fizinis smurtas, socialinių įgūdžių stoka bei turinčius užimtumo problemų. Projekto metu siekiama vaikams ugdyti socialinius, asmens higienos, darbinius įgūdžius, organizuoti turiningą laisvalaikį. Vaikai taip pat turi galimybę paruošti namų darbus, jiems teikiamos maitinimo, asmens higienos ir priežiūros paslaugos. Dienos centrą lankantiems vaikams ir jų šeimų nariams teikiama psichologinė pagalba.
Dienos centras 2011 m. įgijo EST savanorius priimančios ir koordinuojančios organizacijos statusą. Jis aktyviai bendradarbiauja su įvairiomis valstybinėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis.

Projektas ,,Apyrankių simbolika, istorija ir interpretacijos“

Telšių socialinių paslaugų centro, Telšių dienos centro vaikai dalyvavo projekte,,Apyrankių simbolika, istorija ir interpretacijos“, kurio vadovė buvo  Neringa Pučkoriūtė. Projekto įgyvendintojų tikslas — suteikti jauniesiems dizaineriams galimybę susipažinti su kuriamų objektų istorija ir archajinėmis technologijomis.


Kūrybinės dirbtuvės „Šypsena XII“

Jau dvyliktą kartą vaikų vasaros atostogų metu Telšių socialinių paslaugų centro Telšių dienos centras  organizavo kūrybines dirbtuves „Šypsena XII“. Kūrybinėse dirbtuvėse dalyvavo  25 vaikai. Projektas įgyvendinamas Telšių r. Ubiškės mokykloje-daugiafunkciniame centre. Kūrybinių dirbtuvių metu  vaikai tapė gamtoje, pritaikydami plenero  gamtoje technologijas, dalyvavo komandiniuose žaidimuose, sporto rungtyse. Vaikai turėjo puikias galimybes pademonstruoti savo meninius, kūrybinius, komandinius sugebėjimus. Kūrybinių dirbtuvių pabaigą vainikavo išvyka prie jūros.

Projektai

  • „Socialinės atskirties mažinimas, integruojant socialinės rizikos vaikus ir šeimas į visuomenę“. Projektą finansuoja Socialinių paslaugų priežiūros departamentas. Projektas yra tęstinis. Jis yra vykdomas nuo 2009-04-01.Iš Telšių rajono savivaldybės biudžeto lėšų ir programų laimėti ir vykdyti projektai:
  • „Šypsena III“. (2011-07-11 iki 2011-07-25). Projektas pilnai įgyvendintas.
  •  „Neprarask savęs, kelias į save“.(2012-06-01 iki 2012-09-01). Projektas pilnai įgyvendintas. Vykdytos akcijos:
  • Pavasarinė „Maisto banko akcija“, rudeninė „Maisto banko akcija“.

Kontaktai

Socialinio darbo organizatorė
Aušra Gustienė
Rambyno g. 24, Telšiai
Telefonas (8444) 60369
El. p: tdc@telsiuspc.lt

Paminėta Knygnešio diena

Kovo 16 dieną yra minima Knygnešio diena. Tai graži proga priminti Telšių dienos centrą lankantiems vaikams apie knygų vertę, apie žmones, kurie rizikuodami viskuo, ką brangiausio turi, išsaugojo lietuvišką žodį.

Ta proga dienos centrą lankantys vaikai atsinešė savo mėgstamiausią knygą ir trumpai pristatė savo draugams.
_________________________________________________________________________________________
Pasiruošimas Tarptautinei moters dienai
Telšių dienos centrą lankantys vaikai kartu su socialine darbuotoja Jūrate, ruošė sveikinimo atvirukus Tarptautinei moters dienai. Atvirukai šventės dieną pradžiugins mamas, globėjas, močiutes. 
_________________________________________________________________________________________________
Telšių dienos centrą lankančių vaikų užimtumo ir laisvalaikio veiklos.
Kartu su socialine darbuotoja Jūrate dienos centrą lankantys vaikai kepė pyragus. Kadangi per maisto ruošimą ugdomi svarbūs gyvenimui įgūdžiai, labai svarbu, kad dienos centro vaikai maistą gamina kartu. Tokiu būdu vaikai geriau pažįsta vieni kitus ir yra ugdomas komandinis darbas. Pasivaišinę pačių keptais pyragais, vaikai žaidė savo mėgstamus žaidimus.

Kaip mus rasti