Globos centras

Telšių rajono Socialinių paslaugų centro globos centras – vienas iš 66 visoje Lietuvoje veikiančių globos centrų, kuris padeda Telšių rajono vaikams surasti globėjus ar įtėvius ir teikia profesionalią pagalbą, psichologines konsultacijas sprendimą globoti planuojantiems priimti ar jau priėmusiems žmonėms,  šiame prasmingame ir įkvepiančiame vaikų globos kelyje.

Nuo 2018 m. liepos 2 d. Telšių socialinių paslaugų centre įkurtas struktūrinis padalinys — Globos centras. Pagrindinis Globos centro tikslas – užtikrinti, kad visiems įvaikintiems vaikams, socialinių globėjų, globėjų giminaičių globojamiems (rūpinamiems) vaikams, budinčių globotojų prižiūrimiems vaikams bei budintiems globotojams, socialiniams globėjams, globėjams giminaičiams, įtėviams ar asmenims, ketinantiems jais tapti, būtų prieinama ir suteikiama reikalinga konsultacinė, psichosocialinė ir kita pagalba siekiant tinkamo vaiko, įvaikio ugdymo šeimai artimoje aplinkoje.

Globos centre pagalba teikiama ne tik likusiems be tėvų globos vaikams, bet ir juos globojančiai šeimai.

Kiekvienas vaikas turi teisę augti saugioje ir jo raidai palankioje aplinkoje biologinėje, o jos nesant – įtėvių, globėjo, budinčio globotojo šeimoje.

Asmenys, kurie domisi globa, įvaikinimu, laikino svečiavimosi sąlygomis, tapimu budinčiais globotojais, kviečiami kreiptis į Telšių rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro Globos centro specialistus:

Globos centro veiklos koordinatorė:

Jurgita Venclovienė, tel. +37064532625

Globos koordinatorės:

Ligita Tomkevičienė, tel. +37064532560

Viktorija Šulinskienė, tel. +37060133852

Dovilė Musulienė, tel. +37067477626

Sandra Austienė, tel. +37064532612

Psichologas

Įvaikinimo tarnybos atestuoti asmenys:

Jurgita Venclovienė, tel. +37064532625

Vaida Koverienė, tel. +37067232399

Daiva Bikniuvienė, tel. +37067511953

ŽEMAITIJOS REGIONO GLOBOS CENTRŲ SPECIALISTŲ SUSITIKIMAS TELŠIUOSE
Birželio 12 d.  vyko Žemaitijos regiono Globos centrų specialistų, teikiančių globėjų (rūpintojų) ir įtėvių paieškos, rengimo, atrankos, konsultavimo ir pagalbos paslaugas, atvejo analizės susitikimas. Tapo tradicija specialistams kas ketvirtį susitikti vis kitoje savivaldybėje. Antro ketvirčio susitikimą organizavo Telšių socialinių paslaugų centro Globos centras.
Susitikimo metu aptarėme sudėtingesnius atvejus, darbe iškylančius sunkumus, dalijomės patirtimi.
Susitikimą užbaigėme žemaitiškų patiekalų degustacija Telšių kavinėje „Senamiestis’ .
Dėkojame Žemaitijos verslo centrui ir direktorei Redai Raginskienei už suteiktą galimybę pasinaudoti konferencijų sale.
______________________________________________________________________________________________________________
TELŠIŲ MIESTO ŠVENTĖJE
Globos centro atstovai dalyvavo miesto šventėje Telšē linGOun kartu su kitais Telšių suaugusiųjų švietimo teikėjais.
______________________________________________________________________________________________________________
PIKNIKAS 
Tradiciškai sudalyvavome miestelėnų piknike! Už saldžias spurgytes, kuriomis vaišinome bendruomenę, labai dėkojame Vaida Gailiūnaitė – Vaitiekienė
______________________________________________________________________________________________________________
GLOBOS CENTRŲ SĄSKRYDIS 2024
NORĖDAMAS PASIRŪPINTI KITU, PIRMIAUSIA TURI PASIRŪPINTI SAVIMI. Su tokiu tikslu gegužės 29 d. Telšių socialinių paslaugų centro Globos centro darbuotojai išvyko į Globos centrų sąskrydį 2024 Birštone. Laukė dvi dienos kompetencijų stiprinimo mokymų, įvairių užduočių, komandinių žaidimų, daug apsikabinimų, pokalbių, šypsenų ir juoko.
Šiemet sąskrydžiui reikėjo stipriai pasiruošti: turėti Žemaitijos regionui priskirtos spalvos raudoną detalę, išmokti flash mobą pagal Silvester Belt dainą „Luktelk” ir globos centrų himną, parengti regiono prisistatymą.
Smagu buvo visus pamatyti, pabendrauti. Ačiū organizatoriams, kad suteikia galimybę megzti ryšius, siekiant asmeninio tobulėjimo, tam, kad gerintume globos centrų teikiamų paslaugų kokybę!
LAIKOMĖS KARTU, BE ŽAIZDŲ, MUMS SMAGU!
_____________________________________________________________________________________________________________
SUSITIKIMAS
Suaugusiųjų švietėjų edukaciniai pusryčiai – galimybė aptarti šiandienos aktualijas ir numatyti ateities bendras veiklas.
______________________________________________________________________________________________________________
AKTYVI PIETŲ PERTRAUKA
Globos centro specialistės Ligita, Dovilė ir Daiva šiandien, pietų pertraukos metu, kartu su kitomis Telšių socialinių paslaugų centro kolegėmis, dalyvavo žygyje ir piknike prie Ilgio ežero.
___________________________________________________________________________________________________________
DALYVAVIMAS KONFERENCIJOJE
Šiandien dalyvaujame VšĮ. pagalbos paaugliams iniciatyvos globos centro organizuotoje tarptautinėje konferencijoje “Globėjų įgalinimas”.
_____________________________________________________________________________________________________________
DALYVAVIMAS MOKYMUOSE
Balandžio 11-12 d., Vilniuje, Tarnybos atestuotas asmuo Daiva Bikniuvienė dalyvavo mokymuose pagal atnaujintą globėjų (rūpintojų) ir įtėvių mokymo ir konsultavimo programą (GIMK) ir pagal kurią nuo birželio 1 d. bus ruošiami nauji globėjai, įtėviai, budintys globotojai, šeiminių namų darbuotojai, o nuo liepos 1 d. ir nuolatiniai globotojai.
_____________________________________________________________________________________________________________
SUSITIKIMAS
„Vaikai yra vaikai“ projekto administravimo komanda kartu su Globos centrų atstovais iš Kauno miesto, SOS Vaikų kaimų Lietuvoje draugijos Vilniaus miesto, Pasvalio, Vilkaviškio, Telšių, Šiaulių rajonų susibūrė į darbo grupę, kurios tikslas paruošti rekomendacinę nuolatinio globotojo tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartį.
Darbo grupės pateikti siūlymai ir rekomendacijos perduotos peržiūrėti teisininkams.
Susitikime dalyvavo mūsų Globos centro veiklos koordinatorė Jurgita.
_____________________________________________________________________________________________________________
GIMK MOKYMAI PAGAL ATNAUJINTĄ PROGRAMĄ
Balandžio 8-9 d. Telšių socialinių paslaugų centro direktorė Rasa ir Globos centro Tarnybos atestuoti asmenys Vaida ir Jurgita dalyvavo mokymuose pagal atnaujintą Globėjų ir įtėvių rengimo programą (GIMK). Didžiuojamės tuo, kad galime padėti vaikams ir, vykdydami naująją GIMK programą, parengti daug nuostabių šeimų vaikams globoti ar įvaikinti.
______________________________________________________________________________________________________________
SOCIALINIO DARBO METODAS – ŽALIASIS SOCIALINIS DARBAS
Balandžio 4 d. Telšių socialinių paslaugų centro Globos centre vyko socialinio darbo metodas – žaliasis socialinis darbas. Globos koordinatorės Ligita, Viktorija, Dovilė ir Sandra bendruomenės vaikus sukvietė į vystančių augalų atgaivinimo popietę. Koordinatorė Ligita papasakojo vaikams apie augalų įvairovę, jų naudą ir priežiūrą. Vaikai persodino kambarines gėles, kurios papuoš jų namų palanges. Koordinatorės Dovilė ir Sandra po sodinimo darbų pakvietė vaikus pasigaminti vaisių salotas. Visi draugiškai pasivaišino. Popietei užbaigti koordinatorė Viktorija suorganizavo keletą judrių žaidimų. Smagu pabūti bendrystėje!
______________________________________________________________________________________________________________
DAIKTŲ MAINYTUVĖS
Kovo 29 d. Telšių socialinių paslaugų centre Globos centro darbuotojai organizavo daiktų mainytuves – „Suteik daiktams antrą gyvenimą”. Tai viena iš idėjų įgyvendinant įstaigoje žalią socialinį darbą.
______________________________________________________________________________________________________________
SUSITIKIMAS SU KOLEGOMIS
Kovo 28 dieną Globos centro specialistės Daiva, Sandra, Viktorija ir Vaida vyko į Mažosios Lietuvos sostinę Šilutę, kur Šilutės Vaiko gerovės ir globos centras sukvietė Žemaitijos regiono globos centruose dirbančius specialistus į Fridricho Bajoraičio viešąją biblioteką. Ten vyko tarpinstitucinis pasitarimas/gerosios patirties pasidalijimas.
Po darbinių situacijų aptarimo ir atvejų analizių šilutiškiai padovanojo ekskursiją po Šilutės miestą kartu su gide, Šilutės meno mokyklos mokytoja Živile Skirkevičiene.
Dėkojame už bendrystę, už tai, kad galime kreiptis pagalbos, už patarimus ir palaikymą.
_____________________________________________________________________________________________________________
IŠVYKA Į SPEKTAKLĮ
Tariame didelį AČIŪ Anželikos Cholinos šokio teatro trupei už tai, kad galėjome būti šokio spektaklio „Jaunystė” svečiais. Mūsų bendruomenės vaikai turėjo galimybę per šokio meną pažvelgti į tėvų ir vaikų santykius, susipažinti ir pabendrauti su šokio teatro aktoriais.
____________________________________________________________________________________________________________

KONFERENCIJA

Kovo 21 d. Globos centro specialistės Daiva ir Vaida dalyvavo Kauno kolegijoje vykusioje Nacionalinės globėjų, įtėvių mokymo ir konsultavimo specialistų asociacijos ir Kauno kolegijos organizuojamoje praktinėje konferencijoje „Vaiko globos sistema Lietuvoje: kur esame, kur link einame“, bei visuotiniame asociacijos susirinkime.
Dėkojame, kad galėjome išgirsti profesionalių pranešimų, malonu buvo sutikti bendraminčius, smagu buvo sudalyvauti juoko jogos užsiėmime.
______________________________________________________________________________________________________________
EDUKACINIAI PUSRYČIAI
Globos centro specialistės Daiva ir Vaida tradiciškai antrą mėnesio antradienį dalyvavo Suaugusiųjų švietėjų edukaciniuose pusryčiuose Telšių švietimo centre. Susitikimo metu Geštalto psichoterapeutė Inga Motuzaitė kolegoms pristatė savo autorinę parodą „Kas už lango?” Tai nueito įdomaus mokymosi ir prasmingų patirčių kelio atspindys.
Buvo aptarta Telšių r. NSŠ 2023 m. veiklų ataskaita ir 2024 m. bendrų veiklų aptarimas.
Dėkojame už bendrystę.

____________________________________________________________________________________________________________

SUSITIKIMAS SU DARŽELIO BENDRUOMENE
Globos centro veiklos koordinatorė Jurgita Venclovienė ir VVTA institucijos atestuotas asmuo Daiva Bikniuvienė 2024 m. kovo 7 d. lankėsi l/d ,, Saulutė” Susitikimo metu diskutuota apie vaiko globą šeimoje.
______________________________________________________________________________________________________________
Vaiko globos srityje veikiančių specialistų, budinčių globotojų, globėjų, šeimynų dalyvių susitikimas
Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, projekto „Paslaugų, skatinančių ir efektyviai palaikančių globą šeimos aplinkoje, vystymas“ komanda šiandien svečiavosi Žemaitijos sostinėje, kur vyko Telšių apskrities vaiko globos srityje veikiančių specialistų, budinčių globotojų, globėjų, šeimynų dalyvių susitikimas.
Projekto „Paslaugų, skatinančių ir efektyviai palaikančių globą šeimos aplinkoje, vystymas“ vadovė Rugilė Ladauskienė, kaip visada, visus apkabino šiltu žvilgsniu, padrąsinančia šypsena. Įdomu išgirsti patirtimi grįstus patarimus, profesionalias įžvalgas. Projekto veiklų ekspertė, kuruojanti Žemaitijos regiono globos centrų veiklą Dovilė Montvilaitė pasakojo apie TBRI metodo pritaikymo galimybes, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovė Jovita Nedvecka kalbėjo apie planuojamas pataisas įstatymuose, kvietė teikti pasiūlymus, atsakė į globėjams kilusius klausimus. Gausus globėjų būrys uždavė klausimus, dalyvavo diskusijose, dalijosi patirtimi. Ačiū už puikiai praleistą dieną kartu.
Dėkojame Telšių Ješiva už svetingumą, Šatrijos legenda už skanų maistą.
_____________________________________________________________________________________________________________
Partnerių projekto baigiamasis renginys
Vakar Telšių rajono neformalaus suaugusiųjų švietimo teikėjai buvo pakviesti į projekto „Pabėgėlių iš Ukrainos priėmimas ir ankstyva integracija“ baigiamąjį renginį. Projektą įgyvendino Telšių švietimo centras.
Telšių švietimo centro metodininkė N. Vaičekauskė pristatė projekto veiklas, kurios vyko nuo 2023 m. birželio iki 2024 m. kovo mėn.
Džiaugiamės, kad mūsų įstaiga taip pat šiek tiek prisilietė prie projekto įgyvendinimo ir mūsų mieste įsikūrusios ukrainiečių šeimos kartu žygiavo už vaikų globą šeimoje.
Dėkojame partneriams už bendrystę.
___________________________________________________________________________________________________________
DARBO GRUPĖS SUSITIKIMAS
Sausio 25 d. Telšių socialinių paslaugų centro Globos centre vyko Telšių rajono savivaldybės ir Telšių socialinių paslaugų centro Globos centro asmenų/ šeimų, galinčių prižiūrėti, globoti (rūpinti), įvaikinti tėvų globos netekusį ar iš nesaugios aplinkos paimtą vaiką (-us), pritraukimo ir paieškos plano 2024 m. rengimo darbo grupės susitikimas. Dėkojame grupės nariams Jurgita Venclovienei, Vaidai Koverienei, Daivai Bikniuvienei.  Antanui Nekrašiui, Linai Kybartaitei – Jokubauskienei, Almai Tomkevičienei, Ingridai Jurkienei, Nijolei Vaičekauskei ir direktorei Rasai Gustienei už idėjas, mintis ir patarimus rengiant planą 2024 metams.
______________________________________________________________________________________________________________
LIPDYMAS IŠ MOLIO
Telšių socialinių paslaugų centro Globos centro darbuotojų komanda „Vaikai yra vaikai” dalyvavo Telšių švietimo centro organizuotame protmūšyje „Mes ir STEAM” ir užėmė II vietą. Sausio 12 dieną vykome į keramikos studiją „Insula” atsiimti savo prizo! Šauniai praleistas laikas kolegų būryje lipdant iš molio.
Ačiū Telšių rajono savivaldybei už įsteigtus prizus!
_____________________________________________________________________________________________________________
PADĖKA
Mero padėka už pagalbą nuo karo nukentėjusiems ukrainiečiams.
______________________________________________________________________________________________________________
AČIŪ
Šv. Kalėdos Globos centre prasidėjo gruodžio 15 d.!!!
Kalėdine staigmena ir senelio dovanomis Globos centro darbuotojas ir įstaigos direktorę nustebino globėjų šeimos, kurios globoja 3 ir daugiau vaikų!
Pietų pertrauka virto sočia žemaitiškų valgių degustacija, Kalėdų senelio sveikinimu ir maloniai praleistu laiku bendrystėje.
Tariame nuoširdų AČIŪ Gitanai Sniegienei, Nijolei Lidikauskienei, Joanai Gvergždienei, Linai Daraškevičienei, Ilonai Danielienei, Jurgitai Gaudiešienei, Izabelai Leščiauskienei, Rasai Nutautienei, Nijolei Vaznienei.
Be Jūsų nebūtų mūsų
______________________________________________________________________________________________________________
SUSITIKIMAS SU KOLEGOMIS
Gruodžio 5 d.  Globos centro specialistės Daiva, Vaida ir Dovilė svečiavosi Gargždų socialinių paslaugų centro Globos centro padalinyje, kuriame vyko Žemaitijos regiono Globos centrų susitikimas. Jo metu Globos centrų specialistai, teikiantys globėjų (rūpintojų) ir įtėvių paieškos, rengimo, atrankos, konsultavimo ir pagalbos jiems paslaugas, aptarė opiausius su vaikų globa susijusius klausimus, dalijosi gerąja patirtimi.
_____________________________________________________________________________________________________________
II VIETA PROTMŪŠYJE
2023 m. lapkričio 28 d. Telšių socialinių paslaugų centro Globos centro komandai „Vaikai yra vaikai“ Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katkus įteikė prizą už laimėtą II vietą virtualiame protmūšyje „Mes ir STEAM pasaulis“.
______________________________________________________________________________________________________________
NEFORMALUS SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMAS
Lapkričio 20–24 d. rajone veikiančios neformalųjį suaugusiųjų švietimą teikiančios institucijos kvietė Telšių rajono gyventojus į suaugusiųjų mokymosi savaitės „Mokymosi tinklai“ renginius.
Šiandien, lapkričio 24 d., vyko suaugusiųjų mokymosi savaitės baigiamasis nuotolinis renginys – protmūšis „Mes ir STEAM pasaulis“, kuriame dalyvavo užsiregistravusių įstaigų, organizacijų, bendruomenių atstovai.
Mūsų Globos centro komanda užėmė II vietą!
Renginio pabaigoje buvo pristatytas filmukas apie įstaigas Telšių rajone, kuriose suaugusieji gali mokytis. Apie mokymąsi Telšių socialinių paslaugų centro Globos centre žiūrėkite nuo 6:55 minutės. Norėdami pažiūrėti, nukopijuokite nuorodą ir įsikelkite į Google paieškos laukelį.
_____________________________________________________________________________________________________________
„MOKYMOSI TINKLAI”
Lapkričio 17 d. Telšių socialinių paslaugų centro Globos centro tarnybos atestuoti asmenys Daiva ir Vaida dalyvavo suaugusiųjų mokymosi savaitės „MOKYMOSI TINKLAI” sutiktuvių konferencijoje Klaipėdos valstybinėje kolegijoje.
Visą savaitę (lapkričio 20–24 d.) 200 institucijų organizuos virš tūkstančio renginių visoje respublikoje.
Konferencijoje dalyvavo ir 16 mūsų rajono suaugusiųjų iš įvairių įstaigų bei organizacijų. Prof. dr. S. Oleninas skaitė paskaitą „Klaipėdos universiteto mokslininkų tyrimai ir atradimai Arktyje”. Kolegos turėjo galimybę pabendrauti tarpusavyje ir sudalyvauti aktyviose mokymosi veiklose.
______________________________________________________________________________________________________________
„Traumai jautri pagalba grįsta moksliniais įrodymais ir TBRI“
Lapkričio 13-14 dienomis Globos centro specialistės Dovilė, Vaida, Daiva ir Genovaitė dalyvavo mokymuose „Traumai jautri pagalba grįsta moksliniais įrodymais ir TBRI“. Kalbėjome apie juntamą saugumą ir jo reikšmę vaikui bei suaugusiam, aptarta smegenų raida ir vaikystės traumos, suaugusiųjų ir vaikų prieraišumas. Mokymus vedė gydytoja vaikų ir paauglių psichiatrė, TBRI praktikė, VŠĮ „Kultivuoti“ vadovė Jovita Anikinaitė ir į traumos įveiką orientuotų metodų praktikė ir lektorė, TBRI praktikė Liudovika Pakalkaitė.
______________________________________________________________________________________________________________
SUSITIKIMAS SU DARŽELIO BENDRUOMENE
2023 m. lapkričio 9 d. Telšių socialinių paslaugų centro Globos centro Tarnybos atestuoti asmenys Jurgita Venclovienė, Vaida Koverienė ir Daiva Bikniuvienė lankėsi Telšių l/d „Nykštukas” bei susitiko su bendruomene.
Organizuota diskusija „Mitai ir tiesa apie vaiko globą”.
______________________________________________________________________________________________________________
TARPINSTITUCINIO BENDRADARBIAVIMO SUSITIKIMAS
Spalio 26 d. Telšių socialinių paslaugų centro Globos centro specialistės Daiva ir Vaida dalyvavo Tarpinstitucinio bendradarbiavimo susitikime, kuris vyko Telšių Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje. Dalinomės idėjomis, veiklomis ir bendradarbiavimo galimybėmis dirbant su vaikais ir jaunimu. Po diskusijų vyko bibliotekininkės Aušros edukacinė veikla, kuri dar kartą užtvirtino, kaip svarbu visiems kartu kalbėtis, diskutuoti ir kylančios problemos bus lengviau įveikiamos. Ačiū organizatoriams.
____________________________________________________________________________________________________________
PADĖKA NUO MINISTRĖS
 Minint Socialinių darbuotojų dieną, rugsėjo 27 d., Telšių socialinių paslaugų centro Globos centro veiklos koordinatorė Jurgita Venclovienė ir globos koordinatorė Dovilė Musulienė dalyvavo renginyje „Socialiniai darbuotojai keičia gyvenimus”.
 Renginys vyko Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje Vilniuje.
 Sveikinimo žodį socialiniams darbuotojams tarė Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė, Lietuvos socialinių darbuotojų asociacijos prezidentė Jūratė Tamašauskienė.  Paskaitą „Mažojo princo dilema socialiniame darbe: kaip prisijaukinti lapę?” skaitė Dr. Ieva Adomaitytė-Subačienė.
 Buvo įteikti apdovanojimai. Vienas jų atiteko mūsų Globos centro darbuotojai Jurgitai Venclovienei! Labai tuo didžiuojamės!!!

________________________________________________________________________________________________________

GLOBOS SAVAITĖ 2023 M.
Šių me­tų Vaikų glo­bos sa­vai­tės sim­bo­liu pa­si­rink­ta žmo­gaus šir­dis ir jo­je sly­pin­tis ge­ru­mas. „Glo­bą su­pan­čios vi­suo­me­nės stig­mos sting­do mū­sų šir­dis, už­ra­ki­na jas po ge­le­ži­niu sky­du. To­dėl la­bai svar­bu at­ra­kin­ti šir­dį ir pa­siek­ti ge­ru­mą, mei­lę bei šiuos jaus­mus pla­čiai pa­skleis­ti“, – apie Vai­kų glo­bos sa­vai­tės idė­ją sa­ko Ru­gi­lė La­daus­kie­nė, „Vai­kai yra vai­kai“ va­do­vė, glo­bos eks­per­tė. Šios ini­cia­ty­vos tiks­las – vi­suo­me­nei pa­ro­dy­ti vai­kų glo­bą ne kaip pro­ble­mos spren­di­mą, o kaip ga­li­my­bę, švie­są po­ten­cia­liems glo­bė­jams. Ty­ri­mai ro­do, kad net 64 pro­c. lie­tu­vių tei­gia, jog jų gy­ve­ni­mą la­biau­siai įpras­mi­na šei­ma ir ry­šys su ar­ti­mai­siais, ta­čiau dau­giau nei pu­sė res­pon­den­tų apie glo­bą ar įvai­ki­ni­mą nė­ra pa­gal­vo­ję, o dar 17 pro­c. sa­ko, kad jiems tai neak­tua­lu. Daž­nai taip yra dėl vi­suo­me­nė­je vis dar vy­rau­jan­čių mi­tų ir klai­din­gų nuo­sta­tų apie glo­bą ir įsi­vai­ki­ni­mą. Yra ma­nan­čių, kad tu­rint bio­lo­gi­nių vai­kų ne­va­lia glo­bo­ti ar įsi­vai­kin­ti, ki­ti ma­no, kad ne­su­sit­var­kys, mat be tė­vų au­gan­tys vai­kai ga­li tu­rė­ti el­ge­sio ar svei­ka­tos pro­ble­mų. Šiuo me­tu Tel­šių ra­jo­ne 70 glo­bė­jų šei­mų glo­bo­ja­mi 120 vai­kų. Jau tre­ti me­tai nė vie­nas vai­kas, ne­te­kęs tė­vų glo­bos, neap­gy­ven­din­tas ins­ti­tu­ci­jo­je. Džiu­gu, jog Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je vai­ko glo­ba šei­mo­je nė­ra tik eko­no­mi­kos stra­te­gi­ja, ku­ria sie­kia­ma su­ma­žin­ti vai­kų iš­lai­ky­mo ins­ti­tu­ci­jo­se iš­lai­das, bet yra tam tik­ras žmo­giš­ka­sis pa­vel­das, ku­rį taip svar­bu sau­go­ti ir stip­rin­ti.
Ge­le­ži­nė šir­dis bir­že­lio 28 die­ną bu­vo at­ra­kin­ta Vil­niu­je ir šir­dies dul­kės pa­skli­do po vi­są Lie­tu­vą ir pa­sie­kė kiek­vie­ną ša­lies mies­tą, mies­te­lį ar kai­mą. Šios dul­kės pa­sie­kė ir Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bę. Kiek­vie­nas tu­ri­me šir­dį, bet išanks­ti­nės nuo­sta­tos, klai­din­gi įsi­ti­ki­ni­mai, bai­mės daž­nai ją pa­da­ro ge­le­ži­nę. Ren­gi­ny­je kvies­ta ją at­ra­kin­ti, iš­lais­vin­ti ge­ru­mą bei mei­lę, esan­čią vi­du­je. Žy­gio da­ly­viai bu­vo pa­kvies­ti pri­si­jung­ti prie ini­cia­ty­vos pa­sklei­džiant šir­dies dul­kes.  Šiais žo­džiais Glo­bos cent­ro dar­buo­to­jai kvie­tė žmo­nes ne tik pa­svars­ty­ti apie glo­bos šei­mo­je idė­ją, bet ir sim­bo­liš­kai pa­skleis­ti šir­dies ge­ru­mo dul­kes po vi­są ra­jo­ną. Sim­bo­li­nes spal­vo­tas šir­dies dul­kes ren­gi­nio da­ly­viai mė­tė į orą. Džiu­gu, kad gau­sus bū­rys tel­šiš­kių pa­lai­ko vai­ko glo­bos šei­mo­je idė­ją, kar­tu su vai­ko glo­bos sri­ty­je dir­ban­čiais spe­cia­lis­tais sky­rė sa­vo as­me­ni­nį lai­ką ir nu­žy­gia­vo po 5 km Ger­man­to eže­ro pa­kran­te. Žy­giuo­da­mi KAR­TU įvei­kė­me 410 ki­lo­met­rų.
Birželio 29 d. Telšių Švč. Mergelės Ėmimo į dangų bažnyčioje tradiciškai buvo aukojamos Šv. Mišios už globėjus ir jų šeimas. Liepos pirmasis sekmadienis – Globėjų diena. Ta proga globėjams buvo įteiktos dovanos. Po Šv. Mišių buvo pagerbti ir padėkomis apdovanoti Telšių rajono globėjai: Jurgita Jurkienė, Inesa Brazlauskienė, Danutė Rapalienė, Lina Lemežienė, Lina Raudienė, Janina Jankauskienė, Saulius Česnauskis, Vilma Rimkutė, Edita ir Saulius Kryževičiai, Sandra Cahill. Sveikinimo žodžius tarė Telšių socialinių paslaugų centro direktorė Rasa Gustienė, Seimo nario patarėja Aušra Karvelienė, Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katkus,Telšių apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus patarėja Alma Tomkevičienė, Telšių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir rūpybos skyriaus vedėja Lendra Bukauskienė. Bažnyčios šventorių papuošė jau ketvirtoji Globėjų pasodinta rožė. Liepos 2 dieną Globos centras švenčia savo penkerių metų gimtadienį. Ta proga buvo įteiktos padėkos partneriams ir pasivaišinta gimtadienio tortu!
Liepos 1 d. Globos centro bendruomenė vyko į globojančių šeimų festivalį „Čia gera augti”.
_____________________________________________________________________
GLOBOS SAVAITĖS RENGINIAI TELŠIŲ RAJONO SAVAIVALDYBĖJE
Tradiciškai pirmąjį liepos savaitgalį Lietuvoje minima Globėjų diena. Jai paminėti visą savaitę, birželio 26 – liepos 2 dienomis, visoje Lietuvoje vyks specialūs globėjų savaitės renginiai – susitikimai, piknikai, pokalbiai su globėjais, filmų peržiūros, žygiai ir kt. Renginių metu visuomenei bus pasakojama apie globą, jos svarbą, globėjo vaidmenį ir jo prasmingumą bei pagerbiami patys globėjai, padėkojant jiems už globojamus ar užaugintus vaikus.
Kviečiame aktyviai jungtis į vykstančius renginius Telšių rajono savivaldybėje!
Birželio 28 d.
Pėsčiųjų žygis Germanto ežero pažintiniu taku.
Nuoroda į renginį
https://byt.lt/nEx6N
Birželio 29 d.
Šv. Mišios už globėjus ir jų šeimas
Nuoroda į renginį
https://byt.lt/mVYXz
Liepos 1 d.
Nacionalinis Lietuvos globojančių šeimų festivalis Vilniuje, Vingio parke.
______________________________________________________________________________________________________________
UŽSIĖMIMAS 9-12 METŲ VAIKAMS
Gegužės 24-osios popietę vaikai smagiai ir aktyviai laiką leido prie Ilgės ežero. Psichologė Agnė ir socialinė pedagogė Edita vaikams organizavo užduotis, kurios mokė vaikus komandiškumo, bendravimo ir bendradarbiavimo.

______________________________________________________________________________________________________________
PAŽINTINIS VIZITAS ESTIJOJE
Gegužės 18-19 dienomis Telšių socialinių paslaugų centro Globos centro specialistai vyko į pažintinį vaikų globos srityje dirbančių darbuotojų mainų vizitą Estijoje Taline. Konferencijos metu susipažinome su Estijoje teikiamų socialinių paslaugų sistema, išgirdome estų patirtis vaikų globos srityje, atstovai iš Lietuvos pristatė Lietuvos globos sistemą, apsilankėme Talino vaikų globos namuose, kuriuose dirbantys specialistai pristatė kokias paslaugas gauna vaikai turintys specialiųjų poreikių.
______________________________________________________________________________________________________________
BAIGIAMASIS GLOBOS CENTRŲ PROJEKTO RENGINYS
Dalijamės akimirkomis iš baigiamojo Globos centrų projekto renginio. Renginys vyko Vilniaus oro uosto konferencijų centre, į kurį sugužėjo visų Globos centrų, savivaldybių, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovai bei svečiai.
Projekto komanda padėkojo visiems 66 Globos centrams už bendradarbiavimą. 10 iš jų buvo pagerbti projekto statulėlėmis. Didžiuojamės, kad tarp jų ir mūsų Globos centras!
_____________________________________________________________________________________________________________
TBRI MOKYMŲ PABAIGA

Kovo 23 d. Globos centro specialistai dalyvavo paskutiniame, Karyn Purvis vaiko raidos instituto parengtos, pasitikėjimu grįstos santykių intervencijos (TBRI) mokymų programos susitikime.

Šį programa yra mokslu grįsta, į traumos įveiką orientuota praktika, specifiškai sukurta vaikams su sunkia praeitimi, patyrusiems apleistumą, smurtą ir kitokios rūšies nepriežiūrą.

Mokymų metu patyrėme įvairiausių jausmų, džiugino lektorių: gydytojos, vaikų ir paauglių psichiatrės, TBRI praktikės Jovitos Anikinaitės bei į traumos įveiką orientuotų metodų praktikės ir TBRI praktikės Liudovikos Pakalkaitės profesionalumas.

Išsinešėme tikėjimą, kad vaikų auklėjimas yra maratonas, o ne sprintas. Su kiekvienu raidos etapu vaiko gyvenime mes prisideriname ir prisitaikome, kad atlieptume poreikius. Tikime, kad tėvai negali palydėti ten, kur nėra buvę patys. Suaugusieji turi žengti gijimo keliu ir skirti dėmesio savo augimui bei vidiniam darbui.

_____________________________________________________________________________________________________________
GLOBOS CENTRĄ APLANKĖ SOC. PEDAGOGAI
Vasario 9 d. Globos centre lankėsi Telšių rajono švietimo įstaigų socialiniai pedagogai. Susitikimo metu aptartas bendradarbiavimas, diskutuota apie globojamų vaikų patirtas traumas ir potrauminį jų elgesį.
_____________________________________________________________________________________________________________
SVEČIAI GLOBOS CENTRE
Gruodžio 16 dieną į Globos centrą atvyko Telšių Žemaitės gimnazijos abiturientai su mokytoja L. Raudyte, nešini dovanomis. Globos centro veiklos koordinatorė Jurgita Venclovienė svečiams pristatė Globos centro veiklą, supažindino su visa komanda, papasakojo kokias paslaugas Globos centras teikia globėjams. Abiturientai paruošė dovanėles globojamiems vaikams. Labai jiems dėkojame! Dovanėlės netrukus pasieks vaikus!
_____________________________________________________________________________________________________________
SUSITIKIMAS
Gruodžio 13 d. Globos centre vyko susitikimas su VVTAĮT prie SADM Telšių apskrities vaiko teisių apsaugos tarnybos vedėja Rita Latakiene, bei Telšių vaiko teisių apsaugos teritorinio skyriaus patarėja Alma Tomkevičiene. Susitikimo metu aptartos aktualios temos, pasidalinta įžvalgomis, pasidžiaugta nuveiktais darbais.
_____________________________________________________________________________________________________________
ANDRAGOGŲ POPIETĖ
„Andragogų popietėje”, kurioje dalyvavo globos centro veiklos koordinatorė Jurgita, vyravo gera nuotaika, šilti prisiminimai apie:
23-iąją suaugusiųjų mokymosi savaitę Telšių rajone – plačiai mokymui(si) atvėrėme duris ir langus, mokėmės patys, mokėme kitus vėl ir vėl džiaugtis gyvenimu mokantis;
vykdytas programas suaugusiesiems – į mokymosi procesą įtraukėme naujas besimokančiųjų grupes.
Džiaugiamės, kad jau antri metai ir mūsų globėjai šios savaitės metu aktyviai jungiasi į mokymosi veiklas.
Į naujus 2023 -iuosius metus nešamės produktyvų ir kūrybišką bendradarbiavimą kuriant suaugusiųjų mokymosi tradicijas Telšiuose.
Dėkojame Telšių rajono savivaldybė ir Telšių švietimo centras už iniciatyvas ir paramą.
_____________________________________________________________________________________________________________
KALĖDINĖS DIRBTUVĖLĖS
Gruodžio 7 dieną TSPC Globos centro specialistės Ligita ir Aurelija sukvietė globojamus paauglius į Kalėdines dirbtuvėles. Susipažinimo metu pravestas ledlaužis, po kurio linksmi paaugliai kibo į kalėdinių dekoracijų ir žaisliukų gamybą. Po linksmų darbų vaišinomės kakava, arbata ir rėmėjų „Niam Niam“ pagamintais skanėstais. Vaikai buvo pakviesti praktiškai išbandyti TBRI pasirūpinimo metodą, kuris moko paprašyti pagalbos, priimti kitų pagalbą bei moko rūpintis savimi ir kitais (naudotos priemonės guminukai, pleistriukai, lipdukai).
_____________________________________________________________________________________________________________
Mokymai Globos centro specialistams
Lapkričio 14-15 dienomis Globos centro specialistės dalyvavo mokymuose „Neįgalūs vaikai ir vaikų specialieji ugdymosi poreikiai globos sistemoje, kaip atpažinti jų poreikius ir organizuoti pagalbą“. Mokymus vedė lektorė Sonata Liutikienė.
Mokymu metu pagilinome žinias apie vaiko negalią ir vaiko specialiuosius ugdymosi poreikius, aptarėme paslaugų poreikio vaikui su negalia ir specialiais ugdymosi poreikiais nustatymą
ir organizavimą, bendravimą su negalią turinčiais vaikais.
_____________________________________________________________________________________________________________
ERASMUS+
Baigėsi Erasmus+ suaugusiųjų mobilumo projekto vizitas Varšuvoje. Buvo įdomu susipažinti su nevyriausybine organizacija „Nadz Dom”, kuri yra vienintelė organizacija Lenkijoje, turinti teisę rengti globėjus pagal programą PRIDE. Aplankėme šios organizacijos filialą PORT, kurio specialistai teikia pagalbą globėjams ir jų globojamiems vaikams. Susitikome su trijų Lenkijos savivaldybių socialinės paramos centrų atstovais. Paskutinė vizito diena buvo skirta susitikimui su globėjomis. Visų 4 dienų metu daugiausiai dėmesio skyrėme Lenkijos profesionalių globėjų rengimo praktikai. Buvo informatyvu, įdomu, naudinga. Projektą finansuoja ES.
__________________________________________________________________
VIZITAS LENKIJOJE
Nacionalinė globėjų, įtėvių mokymo ir konsultavimo specialistų asociacija įgyvendina ERASMUS+ mobilumo projektą „Globėjų rengimas profesionaliai globai” Nr. 2022-1-LT01-
KA122-ADU-000070836. Siekiant numatyto projekto tikslo: susipažinti su Lenkijos globėjų ir profesionalių globėjų rengimo sistemos praktika, paslaugų jiems teikimu bei pritaikyti šios šalies
patirtį rengiant globėjus Lietuvoje, 2022 m. lapkričio 7-10 d. numatytos darbo stebėjimo veiklos, kurios vyks priimančioje organizacijoje NASZ DOM, įsikūrusioje Varšuvoje, Lenkijoje, Šiame vizite dalyvauja ir Globos centro veiklos koordinatorė, įvaikinimo tarnybos atestuotas asmuo Jurgita Venclovienė. Projektas finansuojamas ES lėšomis.
____________________________________________________________________________________________________________
GIMK mokymai
Vakar pavakare į Globos centrą rinkosi būsimi globėjai (rūpintojai), įtėviai. Spalio 19 d. prasidėjo GIMK mokymai pagal Pagrindinę globėjų rengimo programą. Džiaugiamės, kad mokymuose dalyvauja 6 šeimos. Linkime jiems sėkmės!
_____________________________________________________________________________________________________________
TBRI®  SUPERVIZIJA
2022 m. spalio 12 d. Telšių socialinių paslaugų centro Globos centro specialistės vyko į TBRI® mokymų pirmąją superviziją Klaipdoje. Ją vedė traumai jautrių metodų praktikė bei lektorė Liudovika Pakalkaitė.
Supervizijos metu globos centrų specialistės iš Šilutės, Pagėgių, Tauragės ir Telšių turėjo galimybę susipažinti su Herojaus kelione, pagal Joseph Campbell, kuri TBRI naudojama pokalbiams ir refleksijoms su paaugliais, globėjais, specialistais. Išbandė Linda Chapman sukurtą meno praktiką, kaip pažadinti vaikuose/suaugusiuose žodžius, kalbėti apie sunkias situacijas. Dalyvavo vaidmeniniuose žaidimuose: Vaikas ir Globėjas. Globos koordinatorius ir Globėjas. Specialistas ir vaikas ar globėjas.
Dėkojame lektorei ir kolegėms.
_____________________________________________________________________________________________________________
Vaikų globos savaitė
Liepos 3-iąją Lietuvoje minima Globėjų diena, jos proga 4083 globėjai sulaukė jautrių sveikinimų iš Prezidento, socialinės apsaugos ir darbo ministrės bei Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktorės. Visą šią savaitę regionų globos centrai globėjų šeimas ir jose augančius vaikus džiugino dovanomis ir įvairiais renginiais – nuo šeimų pikniko iki cirko šėlionių su pripučiamais batutais.
Globos savaitę vainikavo šeštadienį Klaipėdoje įvykęs festivalis „Vaikai yra vaikai“, kuriame globėjų šeimos iš Lietuvos ir Ukrainos sulaukė gyvų sveikinimų ir padėkų už jų kilnų darbą.
Daugiau nei 4000 globėjų buvo pasveikinti Algirdo ir Remigijaus Gataveckų kurtu atviruku, kuriame dalinamasi žinute „Našlaičiai – ne problema, o dovana“.
Pasak brolių dvynių Gataveckų, šia idėja jie nori keisti požiūrį į be tėvų globos likusius vaikus: „Norime atkreipti dėmesį, kad vaikai, augantys globos įstaigose, nors ir vieniši, yra stiprūs ir nuostabūs žmonės. Gėlė našlaitė kaip simbolis pasirinkta neatsitiktinai – žmonės mielai priima gėles į savo namus, jomis rūpinasi, joms augti reikalinga meilė ir šiluma. Lygiai taip pat, kaip ir savo globėjų laukiantiems vaikams. Keiskime požiūrį, kad šie vaikai yra ne problema, o dovana, kuriai galime skirti savo meilę ir rūpestį.“

____________________________________________________________________________________________________________

GLOBOS CENTRŲ SĄSKRYDIS 2022

Birželio 7-8 dienomis Globos centro darbuotojai dalyvavo Globos centrų sąskrydyje 2022, kuris vyko Birštone.

__________________________________________________________________________________________________

SVEIKA, VASARA 2022!

Tradiciškai birželio 1 d. Globos centre praūžė šventė, skirta Tarptautinei vaikų gynimo dienai „Sveika, vasara 2022!”

_____________________________________________________________________________________________________________

MOKYMAI

Telšių socialinių paslaugų centro Globos centro komanda gegužės 23-24 d., dalyvavo Globos centrų darbuotojų mokymų “Į santykį orientuota globa, remiantis TBRI®”, I dalyje.

Lektoriai: Jovita Anikinaitė (Vaikų ir paauglių psichiatrė, TBRI® praktikė) ir Liudovika Pakalkaitė (TBRI® praktikė)

 Kartu praleidome dvi turtingas ir žaismingas mokymų dienas! Su nekantrumu laukiame tęsinio.

___________________________________________________________________________________________________________

KVIETIMAS

___________________________________________________________________________________________________________

Mokymai globėjams

Balandžio 27 d. Telšių socialinių paslaugų centro Globos centre vyko mokymai globėjams savižudybių prevencijos tema, kuriuos vedė psichologė Agnė Burkauskaitė.

______________________________________________________________________________________________________________

SUSITIKIMAS SU SPECIALISTĖMIS

Globos centre vyko susitikimas su probacijos specialistėmis.  Svečiuose sulaukėme Lietuvos probacijos tarnybos Šiaulių regiono skyriaus, vykdančio veiklą Telšiuose, specialisčių Vaidos ir Mantės. Jos labai nuodugniai pristatė savo profesiją, papasakojo apie savo darbo ypatumus, supažindino su savo darbo įrankiais. Dėkojame joms už bendradarbiavimą.

____________________________________________________________________________________________________________

GIMK mokymai

Kovo 31 d. Globos centre prasidėjo mokymai pagal pagrindinę globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių ir bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programą GIMK. Mokymuose dalyvauja 5 būsimų globėjų šeimos. Linkime jiems sėkmės.

_____________________________________________________________________________________________________________

Mokymai apie tėvystę

Telšių socialinių paslaugų centro Globos centre vyk mokymai globėjams ir budintiems globotojams apie efektyvią tėvystę. Mokymus vedė  psichologė Agnė Burkauskaitė.

______________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________
Pirmosios pagalbos užsiėmimas
Kovo 14 d. Telšių socialinių paslaugų centro Globos centro koordinatoriai sukvietė globotojus, globėjus (rūpintojus) į pirmosios pagalbos mokymus.
______________________________________________________________________________________________________________
Mokymai
Kovo 9 d. Telšių socialinių paslaugų centro Globos centre vyko mokymai Telšių, Akmenės, Plungės ir Mažeikių globos centrų darbuotojams. Mokymus ” Globos koordinatoriaus veikla atliekant individualių poreikių vertinimą ir individualaus pagalbos plano sudarymą” vedė lektorė prof. dr. Brigita Kairienė.
___________________________________________________________________________________________________________
Susitikimas
2022-02-15  Globos centre vyko susitikimas.  Telšių policijos bendruomenės pareigūnės Rasa ir Elona pristatė vaikams prevencinę programą apie interneto pavojus, rūkymą, tabako gaminių nupirkimą ar kitokį perdavimą nepilnamečiams.
____________________________________________________________________________________________________________
GIMK mokymai
Sausio 26 d. Globos centre prasidėjo mokymai pagal Specializuotą GIMK mokymų programą. Mokymuose dalyvauja viena šeima, ketinanti vykdyti budinčio globotojo veiklą.  Susitikimai vyksta nuotoliniu būdu.
_____________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
KALĖDINIŲ ŽAISLIUKŲ GAMYBA
Globos koordinatorė Ligita sukvietė vaikų į kalėdinių žaisliukų gamybos popietę. Džiaugiamės, kad vaikai labai kūrybingai gamino žaisliukus ir jais papuošė Globos centre stovinčią eglutę.
___________________________________________________________________________________________________________
SEMINARAS APIE STRESO VALDYMĄ
Lapkričio 18 d. Globos centro psichologė Ramunė pakvietė globėjus į antrą seminarą „Streso atpažinimas ir valdymas. Perdegimas”. Dėkojame visiems dalyvavusiems. Džiaugiamės galėdami prisijungti prie suaugusiųjų mokymosi savaitės „Mokaisi – gyveni, gyveni – mokaisi”.
______________________________________________________________________________________________________________
SEMINARAS GLOBĖJAMS
2021-11-16  vyko seminaras globėjams „Psichinės sveikatos stiprinimas”. Seminarą vedė Globos centro psichologė Ramunė. Dėkojame visiems dalyvavusiems. Džiaugiamės galėdami prisijungti prie suaugusiųjų mokymosi savaitės „Mokaisi – gyveni, gyveni – mokaisi”.
______________________________________________________________________________________________________________
Suaugusiųjų mokymosi savaitė
„MOKAISI – GYVENI, GYVENI – MOKAISI”
2021 metų Suaugusiųjų mokymosi savaitę organizuoja Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija, bendradarbiaudama su įvairiomis suaugusiųjų švietimo, kultūros, verslo, bendruomeninėmis institucijomis.
Pagrindiniai Mokymosi savaitės tikslai: sutelkti įvairias besimokančias bendruomenes bendrai veiklai; atskleisti mokymosi svarbą gyvenimo
kokybei; parodyti suaugusiųjų mokymosi svarbą ir galimybes įvairioms visuomenės grupėms, didinti jų dalyvavimą mokymesi; įkvėpti
andragogus dirbti kūrybiškai; skatinti andragogus ir besimokančiuosius mąstyti, kaip galima pasiekti geresnių suaugusiųjų mokymosi
rezultatų.
Telšių socialinių paslaugų centro Globos centras prisijungdamas prie suaugusiųjų švietimo savaitės organizuoja seminarus globėjams:
Lapkričio 16 d. 10 val. seminaras „Psichinės sveikatos stiprinimas”
Lapkričio 18 d. 10 val. seminaras „streso atpažinimas ir valdymas. Perdegimas”
Nuorodos į Suaugusiųjų mokymosi savaitės renginius: https://www.lssa.smm.lt/lt/suaugusiuju-mokymosi-savaite/
                                                                                                    Suaugusiųjų mokymosi savaitė
____________________________________________________________________________________________________________
SUSITIKIMAS SU KOLEGOMIS
Spalio 8 d. Telšių socialinių paslaugų centro Globos centre vyko susitikimas su Akmenės ir Kuršėnų Globos centrų komandomis. Su kolegomis aptarėme vaikų suporavimo procedūras, budinčių globotojų veiklos aktualijas, analizavome kritinius globų pavyzdžius ir galimų sprendimų priėmimus.
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
MOKYMAI „PAAUGLIŲ PATIRIAMI PSICHOLOGINIAI SUNKUMAI”
           TSPC Globos centras, įgyvendindamas Telšių rajono savivaldybės finansuojamą Neformaliojo suaugusiųjų švietimo projektą, rusėjo 9-10 dienomis sukvietė būrį globėjų ir budinčių globotojų į mokymus. Mokymus vedė VšĮ Mokymų ir psichologinio konsultavimo centro psichologės-psichoterapeutės Vitalija Mikutaitienė ir Gintarė Jurkevičienė. Kalbėta, diskutuota apie globotinių patiriamus sunkumus įvairiais amžiaus tarpsniais, ieškota tinkamiausių suaugusiųjų reagavimo būdų vaikams ir paaugliams elgiantis netinkamai. Mokymų dalyviai noriai dalijosi savo asmenine patirtimi, konsultavosi su lektorėmis rūpimais klausimais, bendravo tarpusavyje.
______________________________________________________________________________________________________________
MOKYMAI GLOBĖJAMS IR BUDINTIEMS GLOBOTOJAMS
___________________________________________________________________________________________________________
Pokalbiai Masčio ežero pakrantėje
Liepos 1 d. Telšių socialinių paslaugų centro Globos centro koordinatorės Telšių Masčio ežero pakrantėje kalbino vietinius gyventojus ir miesto svečius. Diskutavome apie globos pertvarką Lietuvoje, Globos centrų darbo veiklą, apie artėjančią Globėjų dieną. Nustebino, kiek daug jau žmonės žino apie globą šeimoje, apie pagalbą globėjams ir jų globojamiems vaikams.
______________________________________________________________________________________________________________
Susitikimai su bendruomenėmis
Birželio 28 d. – liepos 1 d. Globos centro koordinatorės susitiko su Mitkaičių, Upynos, Žarėnų bendruomenėmis. Susitikimuose buvo aptarta globos situacija Lietuvoje, pristatytas Globos centro darbas.
____________________________________________________________________________________________________________
Globėjų dienos minėjimas
Birželio 30 d. Telšių rajono bendruomenė rinkosi į Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčią. Prelatas Juozas Šiurys aukojo Šv. Mišias už globėjus ir jų šeimas. Po maldos Seimo nario Valentino Bukausko padėkomis ir dovanėlėmis bei tvirtomis žemaitiškomis Telšių rajono savivaldybės administracijos padėkomis buvo pagerbti ir apdovanoti Telšių rajono globėjai savo šeimose globojantys tris ir daugiau vaikų. Sveikinimo žodį globėjams ir visiems susirinkusiems tarė Seimo nario patarėja Audrutė Jurkonienė, Telšių rajono savivaldybės mero Kęstučio Gusarovo patarėja Danutė Mažeikienė, savivaldybės administracijos direktorius Tomas Katkus, VVTAĮT Telšių apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja Gintarė Noliūtė, patarėja Telšių savivaldybėje Alma Tomkevičienė, Telšių Socialinės paramos ir rūpybos skyriaus vedėjos pavaduotoja Reda Raginskienė ir Socialinių paslaugų centro direktorė Rasa Gustienė. Savo muzikiniais kūriniais dalijosi Ernesta, Deimantė ir Jokūbas. Šventę vainikavo Telšių socialinių paslaugų centro Globos centro himnas ir tradiciškai Globėjų dienai paminėti pasodintas rožių krūmas.
___________________________________________________________________________________________________________
Mus rodo
Džiaugiamės, nes mus rodo Telšių miesto ir rajono vaizdo tinklaraštis MEŠKA TV!
https://fb.watch/601yk_LZW5/
___________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
Sveika, vasara 2021!
Kartu su vasaros pradžia Telšių rajono socialinių paslaugų centro Globos centro komanda sukvietė šeimose globojamus vaikus ir jų globėjus į jau tradicinę šventę „Sveika, vasara 2021!”, skirtą paminėti Tarptautinę vaikų gynimo dieną. Gausiai susirinkusius šventės dalyvius pasveikino ir dovanų nepagailėjo Telšių rajono savivaldybės meras Kęstutis Gusarovas, Telšių rajono Socialinės paramos ir rūpybos skyriaus bei Telšių apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovai. Gražų žodį vaikams ir globėjams tarė ir TSPC direktorė Rasa Gustienė.

Vaikai dalyvavo įvairiose sportinėse rungtyse ir žaidimuose, susipažino su Lietuvos policijos transporto priemonėmis, išmoko šokti flashmobą, nupiešė bendrą piešinį, vaišinosi cukraus vata, spragėsiais, svečių ir rėmėjų dovanotais skanėstais. Mažieji šventės dalyviai smagiai laiką leido šokinėdami batute. Visi šventės dalyviai vaišinosi ant laužo virtu plovu.

Labai dėkojame rėmėjams, kurie padėjo suorganizuoti šventę: AB „Žemaitijos pienui” už sūrelius ir geriamą vandenį, Elijui Budriui (Batutų nuoma Telšiuose) už cukraus vatos aparatą ir batutą, Valdonei Jurevičiūtei Kalašinskienei už spragėsių aparatą, Jolitai Stanevičienei už bendro šokio choreografiją, Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariatui už edukacinę programą ir dovanėles, UAB „Medūnei” už finansinę paramą.

Nuoširdų ačiū sakome savo ambasadoriui – Atviram Telšių jaunimo centrui už galimybę pasinaudoti Patirtinio mokymosi centro Džiuginėnuose erdve, už darbuotojų ir savanorių pagalbą šventės metu.

Šventės akimirkas fiksavo ir greitu metu galėsite jas pamatyti MEŠKA TV ir skaityti rajono spaudoje.

___________________________________________________________________________________________________________
Paskaita apie interneto pavojus
2021 metų gegužės 20 dieną Globos centro psichologė ir globos koordinatorės pakvietė paauglius į paskaitą „Interneto pavojai“. Paskaita vyko nuotoliniu būdu. Ją vedė Telšių švietimo centro Pedagoginės psichologinės tarnybos psichologė Vitalija Sabeckienė. Ji skatino dalyvius diskutuoti, dalintis savo patirtimi, rodė trumpus filmukus, analizavo įvairias su patyčiomis internete ir ne tik situacijas. Taip pat paaugliai supažindinti su adaptuota programėle „SOS: elektroninės patyčios“.
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
Mitai apie įsivaikinimą
Globos koordinatorė Jurgita Venclovienė kalba apie įsivaikinimą gaubiančius mitus.  Skaitykite paspaudę nuorodą.

http://bit.ly/SVK_Ivaikinimo_mitai 

________________________________________________________________________________________________________

PASKAITA PAAUGLIAMS

Gegužės 20 dieną 15 val. globos koordinatorės ir psichologė kviečia globėjų (rūpintojų) šeimose augančius paauglius praplėsti savo žinias apie internete slypinčius pavojus. Paskaitą ves Telšių švietimo centro Pedagoginės psichologinės tarnybos psichologė Vitalija Sabeckienė.

__________________________________________________________________________________________________________
Įvertinimas už nuopelnus
NORIME PASIDŽIAUGTI, kad Telšių rajono savivaldybės administracijai pateikus rekomendaciją dėl asmenų, nusipelniusių motinystei, tėvystei, globai ir rūpybai ir, artėjant Motinos dienai, 2021 m. balandžio 30 d. Ordino medalis „UŽ NUOPELNUS LIETUVAI” įteiktas mūsų rajono mamai-globėjai ŽIBAI GVERGŽDIENEI.
_____________________________________________________________________________________________________________
Paskaita globėjams
Balandžio 22 dieną globėjai dalyvavo nuotolinėje paskaitoje apie elektronines cigaretes. Paskaitą vedė Telšių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialistė Genovaitė Jonušienė. Globėjai sužinojo apie elektroninių cigarečių sudėtį, daromą žalą, vaikų, paauglių lengvą įsitraukimą į elektroninių cigarečių vartojimą, gavo patarimų, kaip elgtis globėjams norint užkirsti kelią elektroninių cigarečių (taip pat kitų žalingų medžiagų) vartojimui. Ačiū Telšių rajono visuomenės sveikatos biurui už bendradarbiavimą.
______________________________________________________________________________________________________________
Konferencija
Šiandien Globos centro darbuotojos dalyvavo nuotolinėje mokslinėje-praktinėje konferencijoje
„SUBURTA ŠEIMA: PAMOKOS IŠMOKTOS PER DRĄSĄ IR MEILĘ”
________________________________________________________________________________________
Padėka
Norime pasidžiaugti ir padėkoti visiems Globos centro bendruomenės nariams, kurie padėjo papuošti Globos centro velykinį medį vaikučių pagamintais margučiais. Iš viso ant medžio kabo 61 margutis!
Dėkojame Linos, Gitanos, Sigitos, Ingos, Vilmos, Rūtos, Nijolės, Jurgitos ir Aurelijos šeimoms!
_______________________________________________________________________________________
GIMK mokymai
Kovo 30 dieną prasidėjo mokymai pagal Pagrindinę GIMK mokymų programą. Džiaugiamės, kad juose dalyvauja 4 būsimų globėjų šeimos. Linkime joms sėkmės.
_____________________________________________________________________________________________
Paskaita apie sveikatai palankaus maisto gaminimą
Kovo 24 dienos vakarą globėjai dalyvavo Telšių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro organizuotoje nuotolinėje paskaitoje „Sveikatai palankaus maisto gaminimo principai”, kurią vedė maisto technologė, sveikatos specialistė, VšĮ „Sveikatai palankus” įkūrėja Raminta Bogušienė.
Gauta daug naudingos informacijos apie produktų pasirinkimą apsiperkant, sveikesnę maisto gamybą, apie maisto įvairovės kasdienėje mūsų mityboje svarbą ir t.t.

_________________________________________________________________________________________________

Globėjų diskusija su psichologe

2021 metų kovo 17 dieną Globos centro psichologė Ramunė pakvietė paauglius auginančius globėjus (rūpintojus) į diskusiją apie šį nelengvą amžiaus tarpsnį.

Diskusija vyko nuotoliniu būdu. Diskusiją vedė ir į globėjų klausimus atsakė Telšių švietimo centro Pedagoginės psichologinės tarnybos psichologė Vitalija Sabeckienė. Globėjai (rūpintojai) taip pat supažindinti su taisyklėmis auklėjant paauglius.

________________________________________________________________________________________________

SAVITARPIO PAGALBOS GRUPĖ

Paauglystė – amžiaus tarpsnis tarp vaikystės ir suaugusiojo amžiaus. Ji trunka nuo lytinio brendimo pradžios iki pasiekiama savarankiško suaugusio žmogaus socialinė padėtis. Tai be galo įdomus, emocingas, kupinas naujų patirčių laikotarpis, kuriame jaunas žmogus pradeda kelionę į save. Ta kelionė ne visada būna lengva, o kai kam tai – netgi sunkiausias periodas gyvenime.

Diskusijai apie šį laikotarpį kviečiami globėjai (rūpintojai), auginantys paauglius. Diskusija vyks šių metų kovo 17 d. 14 val. Dalyvaus Telšių švietimo centro Pedagoginės psichologinės tarnybos psichologė VITALIJA SABECKIENĖ.

Diskusija vyks nuotoliniu būdu naudojantis ZOOM platforma.

Susidomėję skambinkite  tel. +37060263051

arba rašykite gcpsichologe2@telsiuspc.lt

Globos centro psichologei Ramunei Kniukštaitei

_______________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

Specializuoti GIMK mokymai

Informuojame, kad nuo 2021 m. sausio 6 d. iki vasario 10 d. vyko mokymai pagal Specializuotą asmenų, ketinančių teikti socialinės priežiūros paslaugas ir bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programos GIMK dalį. Mokymai vyko nuotoliniu būdu. Dalyvavo 4 šeimos, ketinančios vykdyti budinčio globotojo veiklą.

______________________________________________________________________________________________________

SAVIPAGALBOS GRUPIŲ SUSITIKIMAI

Kas mėnesį budintys globotojai ir globėjai (rūpintojai) kviečiami jungtis į savitarpio pagalbos grupių susitikimus. Susitikimai vyksta žemiau nurodytu grafiku.

Dėl šalyje paskelbto visuotinio karantino nuo 2020 metų gruodžio mėnesio susitikimai vyksta nuotoliniu būdu.

Savipagalbos grupės Numatomos susitikimų datos Susitikimų dažnumas
Globėjai (rūpintojai), globojantys 3-4 vaikus Trečią mėnesio trečiadienį 1 kartą per mėnesį
Budintys globotojai ir globėjai (rūpintojai), atliekantys budinčio globotojo funkcijas Trečią mėnesio ketvirtadienį 1 kartą per mėnesį
Globėjai (rūpintojai), globojantys vaikus su negalia Trečią mėnesio pirmadienį 1 kartą per mėnesį
Globėjai (rūpintojai) (artimi giminaičiai ) Ketvirtą mėnesio antradienį 1 kartą per mėnesį
Kiti globėjai Ketvirtą mėnesio ketvirtadienį 1 kartą per mėnesį

________________________________________________________________________________________________________

ĮVAIKINIMO IR GLOBOS SKAMBUČIŲ LINIJA

Siekiant gerinti teikiamų paslaugų prieinamumą bei kokybę globėjams (rūpintojams), budintiems
globotojams, įtėviams, ketinantiems tapti globėjais (rūpintojais), budinčiais globotojais, įtėviais,
besidomintiems globa bei įvaikinimu asmenims buvo įkurta Įvaikinimo ir globos skambučių linija.
Nuo 2021 m. sausio 25 d. kiekvieną darbo dieną 12-20 val. patyrę globos ir įvaikinimo srities
specialistai nemokamu telefono numeriu 8-800 00207, el. paštu: klausk@viskasapiegloba.lt ir
internetine pokalbių programa svetainėje www.globoscentrai.lt teikia informavimo bei
konsultavimo paslaugas:
• globėjams (rūpintojams),
• budintiems globotojams,
• įtėviams,
• asmenims, ketinantiems tapti globėjais (rūpintojais), budinčiais globotojais ar įtėviais
• asmenims, besidomintiems globa bei įvaikinimu.

_____________________________________________________________________________________________________________

IŠMOKOS VAIKAMS, JŲ TĖVAMS, ĮTĖVIAMS AR GLOBĖJAMS
Nuo 2021 metų sausio 1 dienos pasikeitusios išmokos. Kviečiame susipažinti.

______________________________________________________________________________________________________________________________________
GIMK MOKYMAI
Sausio 6 dieną pradėjome mokymus pagal Specializuotą asmenų, ketinančių teikti socialinės priežiūros paslaugas, ir bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programą GIMK. Įvyko pirmas susitikimas nuotoliniu būdu. Jame dalyvavo 4 asmenys, ketinantys teikti budinčio globotojo paslaugas. Džiaugiamės, kad susitikimas pavyko sklandžiai.


___________________________________________________________________________________________________________________________________
REKOMENDACIJOS

Vilniaus universiteto mokslininkų atliktas 2020 m. tyrimas parodė, kad net 50 proc. vaikų motyvacija mokytis sumažėjo, kai buvo pereita į nuotolinį mokymąsi (20 proc. vaikų ji padidėjo, nes toks mokymasis jiems tiko ir patiko, 30 proc. vaikų motyvacija liko tokia pati). Globos centro psichologė Ramunė Kniukštaitė parengė medžiagą, kaip skatinti vaikų mokymosi motyvaciją. Spauskite nuorodą.

VAIKAI-KARANTINAS-MOTYVACIJA
_____________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________
SVEIKINIMAS
Sveiki, globėjai ir vaikučiai,

Norime pasveikinti Jus su artėjančiomis metų šventėmis ir palinkėti jaukios ramybės, kantrybės, džiaugsmo ir meilės Jūsų namuose!

Nuoširdžiai visus apkabinam ir kartu su Kalėdų Seneliu siunčiame Jums video sveikinimą.

Nusikopijuokite šią nuorodą https://www.myairbridge.com/email/zrJ5I7tP2R2/ ir atsisiųskite sveikinimą į savo kompiuterį ar telefoną.

Globos centro komanda:)


____________________________________________________________________________________________________________________________

Globos centre nykštukai dirba visu pajėgumu. Jau ruošia ir pakuoja šventines staigmenas. Dėkojame Globos centro draugams už pagalbą ruošiant kalėdines dovanėles mūsų klientams.

______________________________________________________________________________________________________________________________________
Nuo 2020 m. gruodžio 16 d. 00 val. iki 2020 m. sausio 31 d. Lietuvoje tęsiamas karantinas

________________________________________________________________________________

Informuojame, kad nuo 2020 m. lapkričio 11 d. Globos centras dirba įprastiniu būdu. Konsultacijos Globos centre teikiamos laikantis visų karantino laikotarpio rekomendacijų: klientai įleidžiami tik dėvint apsauginę veido kaukę, matuojama jų temperatūra, ribojami klientų srautai, mažinamos savitarpio pagalbos grupių ir GIMK mokymų grupių narių skaičius.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________
Spalio 16 d. Globos centro globos koordinatorės Aurelija, Ligita ir Vaida dalyvavo Klaipėdoje 8 ak. val. mokymuose „Globojamo (rūpinamo) vaiko nuomonės išklausymas, siekiant geriau parinkti vaiko poreikius atitinkantį globėją (rūpintoją)“. Mokymų metu koordinatorės aptarė emociškai saugios aplinkos vaikui sudarymo svarbą, kontakto su vaiku mezgimą, pasiruošimą pokalbiui su vaiku, jo struktūrą ir eigą. Praktinėje dalyje mokėsi taikyti penkių faktorių asmenybės modelį, parenkant geriausius vaiko interesus atitinkantį globėją (rūpintoją). Mokymus vedė psichologė Milda Cibulskytė.


__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Spalio 6 d. Globos centre įvyko pirmasis asmenų norinčių tapti budinčiais globotojais, globėjais (rūpintojais) susitikimas. Susitikimo metu Pristatyti GIMK programos Pagrindinių mokymų tikslai, turinys, naudojami metodai. Aptartos penkios gebėjimų grupės, būtinos asmenims, ketinantiems globoti ar įvaikinti. Paaiškintas vaiko patekimo iš biologinės šeimos į globėjų ar įtėvių šeimas procesas. Pristatyti pagrindiniai įvaikinimo, globos panašumai ir skirtumai. Aptarti vaiko globos ar įvaikinimo procedūrose dalyvaujančių įstaigų vaidmenys. Pristatyti teisės aktai, kuriais vadovaujamasi globos ar įvaikinimo įgyvendinime.


__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Rugsėjo 23 d. Telšių socialinių paslaugų centro Globos centre vyko mokymai “Savipagalbos grupių organizavimas budintiems globotojams, globėjams ir įtėviams”. Į mokymus susirinko kolegos iš Plungės, Rietavo, Mažeikių, Akmenės. Dėkojame lektorėms Daivai Matulevičiūtei, Daliai Bloznelienei už ypatingą talentą dalinantis savo žiniomis bei patirtimi.________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2020 m. rugsėjo 21 d. Telšių socialinių paslaugų centro Globos centre vyko diskusija apie budinčio globotojo darbe kylančius iššūkius. Džiaugiamės, jog į diskusiją atvyko vicemeras, Telšių rajono savivaldybės tarybos narė, Socialinės paramos ir rūpybos skyriaus vedėja, vyriausiosios specialistės, VVTAĮT Telšių apskrities VTAS vedėja, asociacijos „Mes šeima“ pirmininkės pavaduotoja, budintys globotojai. Pokalbio metu budintys globotojai pasidalino savo veiklos džiaugsmais ir rūpesčiais, aptarė sutarties vykdymo sąlygas. Savivaldybės darbuotojai išklausė ir pažadėjo atsižvelgti į budinčių globotojų ir Globos centro darbuotojų siūlymus dėl veiklos optimizavimo galimybių.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Rugsėjo 22 d. Telšių socialinių paslaugų centro globos centre lankėsi Palangos socialinių paslaugų centro komanda. Susitikimo metu aptarti rūpimi klausimai:

 • atvejo vadybos proceso organizavimas,
 • darbo su globėjais aspektai,
 • globos centro veiklos viešinimas.

Pasaulyje gyvena žmonės, kurie klauso ausimis ir girdi širdimi. Menininkas Leonas Strioga šiems ypatingiems žmonėms paskyrė ir padovanojo skulptūrą. Ji tapo įkvėpimu Globėjų dienos simboliui „Didelis širdies gerumas“. Tai simbolis visų globėjų, kurie išgirdo ir priėmė globoti vaikus, bei tų, kurie dar tik žengs šiuo keliu.

https://www.youtube.com/watch?v=bhsKTX2Jxj0


POKALBIAI APIE GLOBĄ ŠEIMOJE

Birželio 30 d. Telšių socialinių paslaugų centro Globos centro komanda kalbino Masčio ežero pakrante vaikštinėjančius žmones apie globą šeimoje. Džiugu, kad pakalbinti žmonės  žinojo ir apie budinčio globotojo darbo specifiką. Domėjosi, ar Telšiuose pakanka budinčių globotojų. Uždavė klausimų ir globos centro darbuotojams apie sėkmingiausius globos atvejus Telšiuose, apie globos situaciją visoje Lietuvoje, apie Europos Sąjungos projektus.


Reaguodami į šalyje paskelbtą ekstremalią situaciją ir saugodami savo klientų, darbuotojų bei jų artimųjų sveikatą nuo pavojaus užsikrėsti koronavirusu, Telšių socialinių paslaugų centro Globos centras skubiai ėmėsi priemonių, užtikrinančių Jums saugų būdą gauti būtiniausias paslaugas.

Kaip pasikalbėti su vaikais apie virusą. Informacijos galima rasti čia:

http://www.svietimonaujienos.lt/kaip-su-vaikais-kalbetis-apie-korona-virusa/

Užimtumas su vaikais karantino laikotarpiu:

 https://mamoszurnalas.lt/ka-veikti-per-karantina/

https://www.seimosgidas.lt/50-ideju-ka-veikti-su-vaikais-per-karantina/

https://www.facebook.com/atsakingatevyste/posts/2094841077417713/

https://www.tavovaikas.lt/lt/lavinimas-ir-ugdymas/g-355-17-smagiu-zaidimu-su-vaikais-namuose-kuriems-tiks-tai-ka-turite-po-ranka

https://www.tv3.lt/naujiena/gyvenimas/1034273/ka-veikti-kartu-su-vaikais-namuose .

 PAGALBOS LINIJOS

Tėvų linija – 8 800 90012 (karantino metu 11-13 ir 17-21 val.)

Pagalbos vaikams linija – 116 111 (kasdien nuo 11 iki 19 val.)

Jaunimo linija – 8 800 28888 (visą parą)

Koronaviruso karštoji linija – 1808 (visą parą)

______________________________________________________________________________________________________________
KELIAUJANTI GLOBOJANČIŲ ŠEIMŲ PARODA
,,Vienas stipriausių momentų gyvenime, kai gerokai ūgtelėjęs vaikas pradeda mane vadinti mama. Pirmi kartai išsprūsta pro nejaukumo filtrą lūpose – pasimatuojant, pasveriant, apsvarstant ar ne per anksti. Niekada neparodau jaudulio – natūraliai priėmus daug trumpesnis kelias į kasdienybę. Man tai įvertinimas – negimdžiau, neauginau, bet esu mama. Avansu už tai, kad nuo šiandien visada būsiu šalia. Iki pabaigos pasaulio” – globos ambasadorė, 18 vaikų mama, globėja Eglė Vaitkevičienė.
,,Užauginti žmogų’’ – unikali, po Lietuvos miestus keliaujanti fotografijų paroda, vaizdais pasakojanti apie globojančių šeimų kasdienybės momentus. Du metus šeimos pasakojo savo istorijas ir dalinosi šilčiausiomis akimirkomis. Šioje parodoje turite galimybę iš arti pamatyti 15 šeimų, iš skirtingų Lietuvos vietovių, kurias vienija tai, jog jos tapo namais vaikams, kuriems jų reikėjo.
Šeimas įamžino: ,,Foto Plunksna“.
Galbūt ir Jūs galite tapti namais Lietuvos vaikams.
Nuoroda į renginį https://byt.lt/earDE

_____________________________________________________________________________________________________________

ŽYGIS

Globos centro specialistės Dovilė ir Daiva gegužės 16 dieną, pakvietė globojamus vaikus į patyriminį žygį ieškant lobio Germanto ežero papėdėje.

______________________________________________________________________________________________________________

Socialinio darbo metodas – žaliasis socialinis darbas

Balandžio 4 d. Telšių socialinių paslaugų centro Globos centre vyko socialinio darbo metodas – žaliasis socialinis darbas. Globos koordinatorės Ligita, Viktorija, Dovilė ir Sandra bendruomenės vaikus sukvietė į vystančių augalų atgaivinimo popietę. Koordinatorė Ligita papasakojo vaikams apie augalų įvairovę, jų naudą ir priežiūrą. Vaikai persodino kambarines gėles, kurios papuoš jų namų palanges. Koordinatorės Dovilė ir Sandra po sodinimo darbų pakvietė vaikus pasigaminti vaisių salotas. Visi draugiškai pasivaišino. Popietei užbaigti koordinatorė Viktorija suorganizavo keletą judrių žaidimų. Smagu pabūti bendrystėje!

______________________________________________________________________________________________________________

STALO ŽAIDIMŲ POPIETĖ

Gruodžio 12 dieną. Globos centro specialistė Viktorija pasikvietė savo koordinuojamų šeimų vaikus į stalo žaidimų popietę. Vaikai žaidė „Bingo”, „Katė ant sienos”, atminties žaidimus. Vakarą užbaigė linksmu loterijos žaidimu. Vaikai išėjo pilni įspūdžių, juoko, nešini įvairiausiais prizais.

______________________________________________________________________________________________________________

UŽSIĖMIMAS GLOBĖJAMS

2023 m. spalio 23 d. tarnybos atestuotas asmuo Daiva Bikniuvienė pakvietė globėjus į grupinį užsiėmimą su psichologe Isidora Stoniene. Jo metu dalyviai susipažino su dailės terapijos metodu, kuriame susijungia kūrybinio proceso patyrimas, psichoterapiniai santykiai bei aplinka. Šis metodas leidžia stiprinti psichinę sveikatą ir spręsti iškilusius klausimus.
Tik pažindamas save, gali padėti kitiems!

_____________________________________________________________________________________________________________

KŪRYBINĖS DIRBTUVĖS

2023 m. rugsėjo 21 d. Telšių socialinių paslaugų centro Globos centre vyko kūrybinės dirbtuvėlės. Telšių meno mokyklos mokytoja Vaida Žernienė pasiūlė išbandyti tapybinę techniką- pastelę.
Vaikai be papildomų įrankių, o tik rankomis sukūrė puikius piešinius.

______________________________________________________________________________________________________________

ŠV. MIŠIOS UŽ GLOBĖJŲ ŠEIMAS

Birželio 29 d. Telšių Švč. Mergelės Ėmimo į dangų bažnyčioje tradiciškai buvo aukojamos Šv. Mišios už globėjus ir jų šeimas. Liepos pirmasis sekmadienis – Globėjų diena. Ta proga globėjams buvo įteiktos dovanos. Po Šv. Mišių buvo pagerbti ir padėkomis apdovanoti Telšių rajono globėjai: Jurgita Jurkienė, Inesa Brazlauskienė, Danutė Rapalienė, Lina Lemežienė, Lina Raudienė, Janina Jankauskienė, Saulius Česnauskis, Vilma Rimkutė, Edita ir Saulius Kryževičiai, Sandra Cahill. Sveikinimo žodžius tarė Telšių socialinių paslaugų centro direktorė Rasa Gustienė, Seimo nario patarėja Aušra Karvelienė, Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katkus,Telšių apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus patarėja Alma Tomkevičienė, Telšių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir rūpybos skyriaus vedėja Lendra Bukauskienė. Bažnyčios šventorių papuošė jau ketvirtoji Globėjų pasodinta rožė. Liepos 2 dieną Globos centras švenčia savo penkerių metų gimtadienį. Ta proga buvo įteiktos padėkos partneriams ir pasivaišinta gimtadienio tortu!

___________________________________________________________________________________________________________

ŽYGIS UŽ VAIKŲ GLOBĄ ŠEIMOJE

Telšių socialinių paslaugų centro Globos centro komanda birželio 28 dieną sukvietė Telšių rajono bendruomenę į žygį už vaikų globą šeimoje. Džiaugiamės, kad tiek daug telšiškių susirinko! Iš viso buvo nueita 410 km!

_________________________________________________________________________________________________________

Šv. Mišios už globėjų šeimas

Trečiasis renginys, skirtas Vaikų globos savaitei, vyko Švc. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje.
Į vakarines pamaldas rinkosi globėjai su šeimomis, valdžios atstovai ir visi, kurie domisi vaiko globa šeimoje ar dirba šioje srityje.
 Po Šv. Mišių sveikinimo žodį globėjams tarė Telšių rajono meras Kęstutis Gusarovas, Telšių rajono savivaldybės administracijos direktorius Tomas Katkus, LR Seimo nario Valentino Bukausko padėjėja Audrutė Jurkonienė, VVTAĮT atstovai, Telšių socialinių paslaugų centro direktorė Rasa Gustienė.
Prelatas Juozas Šiurys vaikus vaišino saldainiais.
Tradiciškai po Šv. Mišių globėjai bažnyčios šventoriaus rožyne pasodino rožių krūmą. Tai jau trečioji rožė, skirta vaikų globos savaitei.

_____________________________________________________________________________________________________________

Pokalbiai apie vaiko globą šeimoje

Antrasis Vaikų globos savaitės renginys Telšių rajono savivaldybėje vyko miesto Masčio ežero pakrantėje.
Telšių socialinių paslaugų centro Globos centro specialistai kalbino miesto svečius ir gyventojus siekdami atkreipti dėmesį į vaikų globą šeimoje ir globėjus, keisti neigiamas visuomenės nuostatas, supažindinti su Globos centro veikla.
 Smagu, kai žmonės atpažįsta veidus, logotipus, užrašus, o labiausiai džiugina, kai po pokalbio ryžtasi pagalvoti apie vaiko globą savo šeimoje.

_____________________________________________________________________________________________________________

Respublikinė konferencija „Sėkmė sutikti žmogų”

Vaikų globos savaitė Telšių rajono savivaldybėje prasidėjo respublikine konferencija „SĖKMĖ SUTIKTI ŽMOGŲ”, kurią organizavo Telšių socialinių paslaugų centro Globos centras. Džiaugiamės, kad į konferenciją suvažiavo globėjai, Globos centrų darbuotojai, besidomintys globa asmenys iš Plungės, Rietavo, Kuršėnų, Skuodo, Kretingos, Klaipėdos, Akmenės, Mažeikių, Šilalės, Šilutės rajonų.
Konferencijos atidarymą pradėjo Telšių Žemaitės dramos teatro vaikų ir jaunimo studija „Savi” (vadovė Laimutė Pocevičienė).
Sveikinimo žodį tarė Telšių socialinių paslaugų centro direktorė Rasa Gustienė.
Pranešimą „Kur esame šiandien ir link kur einame” pristatė VVTAĮT Projekto „Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra“ ekspertė Dovilė Montvilaitė.
Apie paauglių auklėjimą, kai jų elgesys yra nepatogus, pasakojo psichologas, Lietuvos psichologų sąjungos narys, Europos psichodramos instituto narys Evaldas Karmaza.
Savo pirmųjų globos metų istorija dalijosi globėjai Rasa ir Ramūnas.
23 metų stažo patirtimi dalijosi globėja Žiba Gvergždienė.
Apie globėjo ir globos koordinatoriaus darbo sėkmę kalbėjo Telšių globos centro veiklos koordinatorė Jurgita.
Po pietų pertraukos konferencijos dalyviai diskutavo darbo grupėse: 1. „Elgesio ir emocinių sunkumų bei sutrikimų turinčių vaikų, paauglių auklėjimas“ (moderavo Evaldas Karmaza), 2. „Globos centro specialistų teikiama pagalba globėjams be tėvų globos likusių vaikų priežiūros kontekste“ (moderavo Viktorija Lygnugarienė).
Konferenciją užbaigėme ekskursija po Telšių miestą.
Dėkojame visiems, kurie pagelbėjo organizuojant renginį:
LiLi Tortai, Li’Desertai, Tortai Telšiuose – UAB „Antušienės skanėstai”, Daivutės gėlės, Niam Niam, Žemaitijos turizmo informacijos centras, Žemaitijos Verslo Centras

_____________________________________________________________________________________________________________

Sveika, vasara 2021!

__________________________________________________________________________________________________________

Rugsėjo 1-oji. Mokslo ir žinių diena.

Rugsėjo 1-osios popietę Telšiuose į Masčio ežero pakrantę susirinko būrys įvairių organizacijų, įstaigų atstovų, kurie pristatė savo veiklas. Renginyje dalyvavo Telšių socialinių paslaugų centro Globos centro komanda. Globos centras sveikino vaikus su mokslo metų pradžia, kvietė vaikus atlikti įvairiausias užduotis, o tuo metu jų tėveliams teikė informaciją apie vaikų globą šeimoje.


Liepos 1 dieną Telšiuose paminėta Globėjų diena.

Liepos 1 dieną Globėjų dienos minėjimą pradėjome Šv. Mišiomis.  Šv. Mišiose dalyvavo nemažas būrys globėjų su vaikučiais. Džiugu, kad juos palaiko ir šeimos nariai. Susirinkusiems gražių žodžių negailėjo LR Seimo narys V. Bukauskas, Telšių rajono savivaldybės meras, Telšių rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos ir rūpybos skyriaus vedėja, VVTAĮT  Telšių apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja, VVTAĮT Telšių apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus Telšių rajone patarėja, Telšių socialinių paslaugų centro direktorės pavaduotoja. Koncertą dovanojo modernios muzikos mokyklėlės Conmusica vaikučiai. Globėjų dienai atminti pasodinome rožių krūmą, tikimės, jog tai taps mūsų tradicija.


„SVEIKA, VASARA, 2020“ Džiuginėnuose

Birželio 11 d. Telšių socialinių paslaugų centro Globos centras pakvietė globėjų šeimas į tradicinį renginį „SVEIKA, VASARA“. Šiais metais renginys vyko Telšių atvirojo jaunimo centro patirtinio mokymosi centre Džiuginėnuose. Atvirojo jaunimo centro vadovė Saulena Pilitauskaitė ir šio centro savanoriai organizavo azartinį lipimą dėžėmis (vaikams nuo 14 m.), tinklinį, pristatė aukščio užduotis, vaišino ant laužo virtu plovu. Paaugliai susidomėjo atvirojo jaunimo centro veikla, dalis jų jau suplanavo vasaros poilsį šio centro organizuojamose stovyklose.

Telšių socialinių paslaugų centro Globos centro darbuotojos Ligita Tomkevičienė, Vaida Koverienė, Aurelija Lukavičienė, Inga Motuzaitė organizavo užimtumo pramogas mažiesiems. Vaikai išbandė savo jėgas sportinėse estafetėse, mėtė į taikinį, savo vikrumą išmėgino žaisdami aktyvųjį žaidimą „Parašiutas“, stalo futbolą, pūtė muilo burbulus. Atvirojo jaunimo centro savanoriai paruošė tešlą ir mokė vaikus kepti skautų duonelę ant laužo. Visus į bendrą „Flashmobą“ pakvietė globos koordinatorė Vaida. Visas rungtis vainikavo rėmėjų AB „Žemaitijos pienas“ įsteigti prizai ir dovanėlės. Patys mažiausieji – saugiai įsitaisę suaugusiųjų glėbiuose smalsiai tyrinėjo aplinką. Globėjai šnekučiavosi, dalinosi savo išgyvenimais, patirtimis. Smagu, jog į renginį noriai atvyksta ir globėjų šeimų artimieji – tuo globos centro komanda labai džiaugiasi.

Smagu buvo susitikti ir visiems kartu praleisti vasaros popietę.

GLOBOS CENTRO FUNKCIJOS:

 1. Organizuoja budinčių globotojų, globėjų, nesusijusių giminystės ryšiais, globėjų giminaičių, įtėvių paiešką;
 2. Konsultuoja asmenis, pageidaujančius globoti (rūpinti) vaikus, įvaikinti ar tapti budinčiais globotojais, asmenis, siekiančius steigti šeimynas ir (ar) tapti šeimynos dalyviais;
 3. Vykdo budinčių globotojų, globėjų, nesusijusių giminystės ryšiais, globėjų giminaičių, įtėvių, šeimynų dalyvių pasirengimo globoti (rūpinti), prižiūrėti vaikus, įvaikinti bei bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų pasirengimo dirbti šiose įstaigose mokymus pagal Globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programą (toliau – GIMK programa);
 4. Vertina budinčių globotojų, globėjų, nesusijusių giminystės ryšiais, globėjų giminaičių, įtėvių pasirengimą globoti (rūpinti), prižiūrėti vaikus, įvaikinti pagal GIMK programą;
 5. Nagrinėja ir vertina fizinio asmens, norinčio steigti šeimyną arba tapti šeimynos dalyviu, pasirengimą steigti šeimyną socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu patvirtintų Šeimynų nuostatų nustatyta tvarka;
 6. Parenka vaikui budintį globotoją, globėją, nesusijusį giminystės ryšiais, globėją giminaitį pagal GIMK programą ir teikia jo kandidatūrą savivaldybės administracijai, jei vaikui nustatyta laikinoji globa. Teikia globėjo (rūpintojo), nesusijusio giminystės ryšiais, globėjo giminaičio kandidatūrą VVTAĮT įgaliotam teritoriniam skyriui pagal GIMK programą, jei vaikui, kuriam anksčiau buvo nustatyta laikinoji globa (rūpyba) globos centre, nustatyta nuolatinė globa;
 7. Vykdo tęstinius periodinius budinčių globotojų, globėjų, nesusijusių giminystės ryšiais, globėjų giminaičių, įtėvių, šeimynų dalyvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymus pagal GIMK programą;
 8. Dalyvauja vaiko laikinosios globos (rūpybos) peržiūrose, vadovaudamasis Vaiko laikinosios globos (rūpybos) nuostatais, ir atvejo nagrinėjimo posėdžiuose, vadovaudamasis Atvejo vadybos tvarkos aprašu;
 9. Koordinuoja pagalbos teikimą vaikams, prižiūrimiems budinčių globotojų, bei budintiems globotojams ir teikia ar organizuoja šiems vaikams ir budintiems globotojams reikiamą pagalbą (socialinę, psichosocialinę, konsultacinę, teisinę ir kt.);
 10. Koordinuoja pagalbos teikimą vaikams, globojamiems (rūpinamiems) globėjų, nesusijusių giminystės ryšiais, globėjų giminaičių, šeimynų, bei globėjams, nesusijusiems giminystės ryšiais, globėjams giminaičiams, šeimynų dalyviams ir teikia jiems psichosocialinę, konsultacinę ar kitą pagalbą. Šios paslaugos gali būti teikiamos ir įtėviams jų pačių prašymu;
 11. Teikia budintiems globotojams, globėjams, nesusijusiems giminystės ryšiais, globėjams giminaičiams intensyvią pagalbą. Įtėviams, šeimynų dalyviams, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojams ši pagalba teikiama jų prašymu;
 12. Organizuoja ir (ar) teikia laikino atokvėpio paslaugas budintiems globotojams, esant poreikiui bei galimybėms – ir globėjams, nesusijusiems giminystės ryšiais, globėjams giminaičiams, šeimynos dalyviams;
 13. Kiekvieną mėnesį moka budinčiam globotojui pinigines lėšas vaikui išlaikyti ir atlygį už vaiko priežiūrą (toliau – atlygis budinčiam globotojui);
 14. Vertina budinčio globotojo, globėjo, nesusijusio giminystės ryšiais, globėjo giminaičio vykdomos veiklos kokybę;
 15. Bendradarbiauja su savivaldybės administracija (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriumi ir kitais specialistais), VVTAĮT ir jos įgaliotu teritoriniu skyriumi, kitomis socialinių paslaugų, švietimo, sveikatos priežiūros įstaigomis, teisėsaugos institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, socialiniais darbuotojais, dirbančiais su šeimomis, atvejo vadybininkais;
 16. Pagal poreikį bendradarbiauja su vaiko (jei tai neprieštarauja jo interesams) biologiniais tėvais, paruošia vaiką susitikimams su jais, dalyvauja vaiką grąžinant biologiniams tėvams. Globos centras sudaro tinkamas sąlygas vaiko biologinei šeimai ir vaikui susitikti globos centre ar kitoje sutartoje vietoje, jei tai neprieštarauja vaiko interesams;
 17. Organizuoja profesinės kompetencijos tobulinimą ir supervizijas globos centro specialistams, budintiems globotojams, prireikus – ir globėjams, nesusijusiems giminystės ryšiais;
 18. Organizuoja ar inicijuoja globėjų giminaičių, įtėvių, budinčių globotojų, globėjų, nesusijusių giminystės ryšiais, šeimynų dalyvių savitarpio pagalbos grupes;
 19. Viešina savo veiklą vaiko globos (rūpybos), priežiūros, įvaikinimo srityse ir įvaikinimo, globos (rūpybos) šeimoje galimybes;
 20. Viešai skelbia informaciją apie planuojamus vykdyti mokymus pagal GIMK programą;
 21. Atlieka kitas funkcijas, susijusias su pagalba vaikams, įvaikiams, globėjams giminaičiams, įtėviams, budintiems globotojams, globėjams, nesusijusiems giminystės ryšiais, šeimynų dalyviams.

https://pagalbavaikams.lt/

GIMK Mokymai būsimiems globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, įvaikintojams, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojams

 

PAGRINDINIAI MOKYMAI – mokymai pagal Pagrindinę globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programą.

 

Mokymai sudaryti iš 7 užsiėmimų:

 1.  Įvadas į globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų rengimo programą.
 2.  Atvirumas ir bendradarbiavimas.
 3.  Vaiko raidos sutrikimų kompensavimas.
 4.  Vaiko elgesio problemos ir sutrikimai. Jų įveikimas.
 5.  Išsekimas. Prevencija ir intervencija.
 6.  Globojamų vaikų traumos ir krizės.
 7.  Pasirengimas pokyčiams.

Mokymų dalyviai:

 1.  asmenys, ketinantys įvaikinti vaiką,
 2.  asmenys, ketinantys globoti (rūpintis) vaiką,
 3.  asmenys, ketinantys teikti vaiko priežiūros paslaugas,
 4.  asmenys, dirbantys bendruomeniniuose vaikų globos namuose.

Pažymėjimai išduodami asmenims, ketinantiems įvaikinti vaiką, ketinantiems globoti (rūpintis) vaiką.

NUO 2022 M. LIEPOS 1 D. MOKYMAI PRIVALOMI ABIEMS SUTUOKTINIAMS AR SUGYVENTINIAMS.

Atkreiptinas dėmesys, kad šiems asmenims nereikia dalyvauti Specializuotuose mokymuose.

SPECIALIZUOTI MOKYMAI – mokymai pagal Specializuotą asmenų, siekiančių teikti socialinės priežiūros paslaugas, ir bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programą

 Mokymai sudaryti iš 6 užsiėmimų:

 1. Darbas komandoje.
 2. Vaiko susitikimų su biologine šeima organizavimas.
 3. Vaiko psichologinio atsparumo ir tapatybės stiprinimas.
 4. Vaiko elgesio supratimas ir jo poreikių tenkinimas.
 5. Globojamų vaikų mokymosi sunkumai ir motyvacija. Bendruomeninių vaikų globos namų standartai.
 6. Pastovumo užtikrinimas planuojant globą. Vaiko grąžinimas į jo šeimą ar perkėlimas į įtėvių ar globėjų šeimą.

 Mokymų dalyviai

 1.  asmenys, ketinantys teikti vaiko priežiūros paslaugas, baigę pagrindinius mokymus (norintys tapti budinčiais globotojais);
 2.  asmenys, dirbantys bendruomeniniuose vaikų globos namuose, baigę pagrindinius mokymus

NUO 2022 M. LIEPOS 1 D. MOKYMAI PRIVALOMI ABIEMS SUTUOKTINIAMS AR SUGYVENTINIAMS.

Pažymėjimai išduodami asmenims, ketinantiems teikti vaiko priežiūros paslaugas, baigusiems pagrindinius ir specializuotus mokymus, dirbantiems bendruomeniniuose vaikų globos namuose, baigusiems pagrindinius ir specializuotus mokymus.

MOKYMAI PAGAL ARTIMŲJŲ GIMINAIČIŲ RENGIMO VAIKO GLOBAI PROGRAMĄ – mokymai skirti asmenims, siekiantiems globoti (rūpintis) artimais giminystės ryšiais susijusius vaikus.

Mokymai sudaryti iš 6 užsiėmimų:

 1.  Įvadas į Artimųjų giminaičių rengimo programą.
 2.  Vaiko raidos poreikiai.
 3.  Prieraišumas.
 4.  Netektys.
 5.  Ryšių su biologine šeima palaikymas.
 6.  Auklėjimas.

Mokymų dalyviai

 • Asmenys, susiję artimais giminystės ryšiais su norimu globoti (rūpintis) vaiku.
 • Artimieji giminaičiai – artimaisiais giminaičiais pripažįstami tiesiosios linijos giminaičiai iki antrojo laipsnio imtinai (tėvai ir vaikai, seneliai ir vaikaičiai) ir šoninės linijos antrojo laipsnio giminaičiai (broliai ir seserys). (Civilinio kodekso 3.135 straipsnis).

NUO 2022 M. LIEPOS 1 D. MOKYMAI PRIVALOMI ABIEMS SUTUOKTINIAMS AR SUGYVENTINIAMS.

TĘSTINIAI MOKYMAI – mokymai pagal Tęstinę globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programą.

Tęstinių mokymų dalys:

 1. Savivertės suvokimas ir vertinimas.
 2. Savivertės formavimas ir elgesio reikšmės suvokimas.
 3. Pozityvaus elgesio skatinimas.
 4. Atsakomybės už save skatinimas.
 5. Reagavimas į sunkumus.
 6. Lytinio ugdymo klausimai.
 7. Pagalba vaikams, galimai patyrusiems seksualinę prievartą.
 8. Vaiko ir jo šeimos ryšių palaikymas.
 9. Globos ir įvaikinimo poveikis šeimai.

 Mokymų dalyviai:

 • budintys globotojai;
 • globėjai (rūpintojai), įtėviai;
 • asmenys, dirbantys su vaikais bendruomeniniuose vaikų globos namuose.

Šios programos pagrindinė idėja – asmenų skatinimas nuolat tobulėti, mokytis ir dalytis bendra patirtimi, siekiant kuo kokybiškiau tenkinti prižiūrimų, globojamų (rūpinamų) ar įvaikintų vaikų poreikius. Šia programa siekiama padėti asmenims įveikti sunkumus ir palaikyti juos.

Asmenys neprivalo išklausyti visų tęstinių mokymų dalių. Tarnybos atestuoti asmenys organizuoja tęstinių mokymų grupes atsižvelgdami į dalyvių pageidavimus ir poreikius.

Vykdyti/planuojami mokymai pagal GIMK programą 2023 m:

Mokymai pagal Pagrindinę programą

kovo – balandžio mėn.

rugsėjo – spalio mėn.

Specializuoti mokymai budintiems globotojams:

sausio – vasario mėn.

Specializuoti mokymai artimiems giminaičiams:

liepos – rugpjūčio mėn.

Tęstiniai mokymai:

gegužės – birželio mėn.

lapkričio – gruodžio mėn.

SAVIPAGALBOS GRUPIŲ SUSITIKIMAI

Savipagalbos grupės Numatomos susitikimų datos Susitikimų dažnumas
Globėjai (rūpintojai), globojantys 3-

4 vaikus

Trečią mėnesio trečiadienį 1 kartą per mėnesį
Budintys globotojai ir globėjai

(rūpintojai), atliekantys budinčio

globotojo funkcijas

Trečią mėnesio ketvirtadienį 1 kartą per mėnesį
Globėjai (rūpintojai), globojantys

vaikus su negalia

Trečią mėnesio pirmadienį 1 kartą per mėnesį
Globėjai (rūpintojai) (artimi

giminaičiai )

Ketvirtą mėnesio antradienį 1 kartą per mėnesį
Kiti globėjai Ketvirtą mėnesio ketvirtadienį 1 kartą per mėnesį

Vaikui nustatoma globa (rūpyba) tais atvejais, kai jo tėvai dėl įvairių nepalankiai susiklosčiusių aplinkybių  priklausomybių, ligos, socialinių įgūdžių stokos, nesirūpinimo vaiku ar piktnaudžiavimo tėvų valdžia  negali patys auginti vaiko.

Jeigu vaikas yra vyresnis nei 14 metų, jam steigiama rūpyba ir skiriamas rūpintojas. Šios sąvokos siejamos su vaiko dalyvavimu, priimant su juo susijusius sprendimus ar atstovaujant jo interesams, vaikui tenka daugiau atsakomybės. Esminio skirtumo tarp globėjo ir rūpintojo pareigų nėra.

Globa (rūpyba)  likusio be tėvų globos vaiko, įstatymų nustatyta tvarka patikėto fiziniam arba juridiniam asmeniui, priežiūra, auklėjimas ir ugdymas, kitų jam tinkamų dvasiškai ir fiziškai augti sąlygų sudarymas ir palaikymas, jo asmeninių, turtinių teisių bei teisėtų interesų gynimas ir atstovavimas jiems.

Vaiko globos (rūpybos) dalyviai yra be tėvų globos likęs vaikas, jo biologinė šeima (tėvai ir vaiko giminaičiai) ir globėjas (rūpintojas). Ši globa (rūpyba) vykdoma kartu su Vaiko teisių apsaugos skyriais ir kitomis institucijomis, susijusiomis su vaiko teisių apsauga. Globos (rūpybos) atveju tėvams išlieka tam tikros pareigos vaikams, pavyzdžiui, pareiga mokėti išlaikymą, taip pat teisė matytis su vaiku, jei tai neprieštarauja vaiko interesams.

Globėjais (rūpintojais) gali būti skiriami:

 1. Asmenys iki 65 metų amžiaus, išskyrus artimąjį giminaitį (artimi vaiko giminaičiai yra seneliai, vaiko broliai ir seserys), jei jis nori laikinai globoti (rūpinti) jaunesnį kaip 10 metų vaiką;
 2. Ne jaunesni nei 21 metų amžiaus, išskyrus artimąjį vaiko giminaitį.

BUDINTIS GLOBOTOJAS

Budintis globotojas – tai asmuo, kuris laikinai likusį be tėvų globos vaiką prižiūri savo namuose, natūralioje šeimos aplinkoje, užtikrindamas jam fizinį ir emocinį saugumą, ugdymąsi, auklėjimą, atliepia vaiko poreikius ir suteikia kasdienę priežiūrą. Šių žmonių veikla be galo svarbi ir prasminga.

 Budinčio globotojo veikla – tai veikla pagal individualios veiklos pažymėjimą. Atlygis budinčiam globotojui mokamas Globos centro ir budinčio globotojo tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo laikotarpiu net ir tais atvejais, kai Globos centras neperduoda budinčiam globotojui prižiūrėti vaiko.

Kiekvienam budinčiam globotojui, globėjui, nesusijusiam giminystės ryšiais, globėjui giminaičiui skiriamas globos koordinatorius, kuris yra atsakingas už pagalbos organizavimą ir koordinavimą. Pagalba teikiama įvairiomis priemonėmis ir būdais, priimtiniausiais pačiam paslaugos gavėjui.

Norint vykdyti budinčio globotojo veiklą:

 • Reikia kreiptis į Vaiko teisių apsaugos skyrių pagal gyvenamąją vietą (Telšių rajono gyventojams adresu S. Daukanto g. 64, Telšiai, tel. +370 613 66489, el.p.: telsiu.apskritis@vaikoteises.lt ).
 • Norintieji tapti budinčiais globėjais turi atitikti reikalavimus: būti 21-65 metų amžiaus, turėti ne žemesnį nei vidurinis išsilavinimą.
 • Privalo baigti mokymus pagal Globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programos pagrindinę dalį ir specializuotų mokymų dalį – šie mokymai jums nekainuos. Mokymai privalomi abiem sutuoktiniams ar sugyventiniams. Baigus mokymus Globos centro specialistai parengs išvadą dėl šeimos pasirengimo tapti budinčiu globotoju.

Savo veiklą budintis globotojas vykdo pagal individualios veiklos pažymėjimą ir yra sudaręs su Globos centru tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartį.

Įstatyminis vaiko atstovas yra Globos centras.

Budintis globotojas vienu metu gali prižiūrėti kelis, bet ne daugiau kaip 3 vaikus. Prižiūrimų vaikų skaičius gali būti didesnis išimtiniais atvejais, kai neišskiriami broliai bei seserys ir tai suderinta su Globos centru ir budinčiu globotoju.

Jei norinčiojo būti budinčiu globotu šeimoje jau auga vaikų, tuomet bendras galimas maksimalus vaikų skaičius – 6.

Budintis globotojas, vykdantis vaiko priežiūrą, gali vaiką globoti kriziniais atvejais (iki 3 mėn.), kai jį reikia skubiai, bet kuriuo paros metu apgyvendinti saugioje aplinkoje, o įprastai globoja iki 12 mėn., kol baigsis vaiko laikinoji globa ir jis bus grąžintas biologiniams tėvams, jam bus nustatyta nuolatinė globa ar vaikas bus įvaikintas;

Budintiems globotojams Globos centras taip pat organizuoja laikino atokvėpio paslaugas. Jos teikiamos budinčio globotojo ir Globos centro susitarimu. Laikino atokvėpio paslaugos trukmė – iki 30 kalendorinių dienų per metus.

Atlygis budinčiam globotojui:

 • 1 minimalios mėnesinės algos (toliau – MMA) dydžio atlygis nuolat nepertraukiamai ir nepriklausomai nuo to ar šeimoje yra globojamų vaikų ir tuo metu, kai Globotojui suteikiamas laikinas atokvėpis;
 • 0,75 MMA dydžio atlygis (už kiekvieną vaiką) per mėnesį, nuo pirmos Vaiko apgyvendinimo dienos, kai budinčiam globotojui Centras yra perdavęs prižiūrėti vieną vaiką;
 • pagalbos pinigus (2 BSI) mokamus Telšių rajono savivaldybės tarybos sprendimu;
 • vienkartinė 440 (8 BSI) eurų dydžio įsikūrimo išmoka už kiekvieną įkuriamą vaiko apgyvendinimo vietą. Vienkartinė įsikūrimo išmoka, skirta vaikų gyvenimo sąlygoms pritaikyti ir būtiniausiems buities reikmenims įsigyti, siekiant tinkamai organizuoti priežiūros paslaugą.

Atlygis, numatytas Sutartyje yra mokamas Sutarties galiojimo metu. Tais atvejais, kai Sutartį sudaro sutuoktiniai, atlygis mokamas tik vienam iš jų.

Išmokos:

 • vaiko laikinosios priežiūros ar laikinosios globos išmoka, mokama Išmokų vaikams įstatymo nustatyta tvarka;
 • globos (rūpybos) išmokų tikslinius priedus, mokamus Išmokų vaikams įstatymo nustatyta tvarka;
 • išmokas vaikui, mokamas Išmokų vaikams įstatymo nustatyta tvarka, vaikui skirtą slaugos ir priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinę kompensaciją, mokamą pagal Lietuvos Respublikos  tikslinių kompensacijų įstatymą, ir kitas išmokas, jei teisę gauti šias išmokas vaikui ir globėjui (rūpintojui) numatyta įstatymuose.

Išmoka vaikui mokama į vaiko sąskaitą, kurią atidaro Globos centro veiklos koordinatorius ir perduodama budinčiam globotojui pasirašius pinigų priėmimo kvitą.

GLOBĖJAS GIMINAITIS

Globėjas giminaitis – fizinis asmuo, atitinkantis Civilinio kodekso globėjui (rūpintojui) keliamus reikalavimus, susijęs giminystės ryšiais su prižiūrimu ar globojamu vaiku. Globėjas giminaitis yra vaiko įstatyminis atstovas. Vaiko artimieji giminaičiai yra tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai, seserys, seneliai ir vaikaičiai. Globėjui giminaičiui rekomenduojami GIMK programos mokymai pagal Artimųjų giminaičių rengimo vaiko globai programą.

Išmokos:

 • vaiko laikinosios  ar nuolatinės globos išmoka, mokama Išmokų vaikams įstatymo nustatyta tvarka;
 • globos (rūpybos) išmokų tikslinius priedus, mokamus Išmokų vaikams įstatymo nustatyta tvarka;
 • pagalbos pinigus (2 BSI) mokamus Telšių rajono savivaldybės tarybos sprendimu;
 • išmokas vaikui, mokamas Išmokų vaikams įstatymo nustatyta tvarka, vaikui skirtą slaugos ir priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinę kompensaciją, mokamą pagal Lietuvos Respublikos  tikslinių kompensacijų įstatymą, ir kitas išmokas, jei teisę gauti šias išmokas vaikui ir globėjui (rūpintojui) numatyta įstatymuose.

GLOBĖJAS, NESUSIJĘS GIMINYSTĖS RYŠIAIS

Globėjas, nesusijęs giminystės ryšiais, globoja (rūpina) vaiką savo gyvenamojoje vietoje, natūralioje šeimos aplinkoje ir įgyvendina Civiliniame kodekse numatytas globėjo (rūpintojo) teises bei pareigas ir yra įstatyminis vaiko atstovas. Globėjas, nesusijęs giminystės ryšiais, su globos centru gali pasirašyti Vaiko priežiūros paslaugų teikimo sutartį. Globėjas, nesusijęs giminystės ryšiais, vienu metu negali globoti (rūpinti), prižiūrėti daugiau kaip 3 vaikų. Bendras vaikų (su savais vaikais) skaičius globėjo, nesusijusio giminystės ryšiais, šeimoje – ne daugiau kaip 6. Globojamų (rūpinamų), prižiūrimų vaikų skaičius gali būti didesnis išimtiniais atvejais, kai neišskiriami broliai ir seserys.

Norintys tapti globėjais (rūpintojais):

 • Reikia kreiptis į Vaiko teisių apsaugos skyrių pagal gyvenamąją vietą (Telšių rajono gyventojams adresu S. Daukanto g. 64, Telšiai, tel. +370 613 66489, el.p.: telsiu.apskritis@vaikoteises.lt ).

Išmokos:

 • vaiko laikinosios  ar nuolatinės globos išmoka, mokama Išmokų vaikams įstatymo nustatyta tvarka;
 • globos (rūpybos) išmokų tikslinius priedus, mokamus Išmokų vaikams įstatymo nustatyta tvarka;
 • pagalbos pinigus (2 BSI) mokamus Telšių rajono savivaldybės tarybos sprendimu;
 • išmokas vaikui, mokamas Išmokų vaikams įstatymo nustatyta tvarka, vaikui skirtą slaugos ir priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinę kompensaciją, mokamą pagal Lietuvos Respublikos  tikslinių kompensacijų įstatymą, ir kitas išmokas, jei teisę gauti šias išmokas vaikui ir globėjui (rūpintojui) numatyta įstatymuose.

Kada Globėjas, nesusijęs giminystės ryšiais, gali globoti (rūpinti) vaiką?

 • kriziniais atvejais (iki 3 mėnesių), kai vaiką reikia skubiai, bet kuriuo paros metu, apgyvendinti saugioje aplinkoje;
 • siekdamas suteikti laikiną atokvėpį kitiems globėjams, nesusijusiems giminystės ryšiais, globėjams giminaičiams, budintiems globotojams, šeimynos dalyviams (iki 1 mėnesio per kalendorinius metus, išimtiniais atvejais, pvz., susirgus kitam globėjui, nesusijusiam giminystės ryšiais, mirus artimajam, – iki 3 mėnesių per kalendorinius metus);
 • tol, kol baigsis vaiko laikinoji globa (rūpyba) ir jis bus grąžintas biologiniams tėvams ar jam bus nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), ar jis bus įvaikintas;
 • nustačius jam nuolatinę globą (rūpybą).

Esamoms ir būsimoms globėjų ir įtėvių šeimoms Telšių socialinių paslaugų centro Globos centre yra teikiamos nemokamos paslaugos:

 • socialinės konsultacijos;
 • psichologinės konsultacijos;
 • tarpininkavimas ir informavimas;
 • savitarpio pagalbos grupės;
 • būsimųjų globėjų ir įtėvių įvadiniai mokymai pagal GIMK programą;
 • tęstiniai globėjų ir įtėvių mokymai pagal GIMK programą;
 • asmenų, pageidaujančių priimti vaiką laikinai svečiuotis, vertinimas;
 • asmenų, svarstančių globos ar įvaikinimo galimybę, konsultavimas, palaikymas ir kt. pagalba.

Įvaikinimas – procesas, kurio metu be tėvų globos likusiam vaikui panaikinamos tarpusavio asmeninės ir turtinės teisės ir pareigos su tėvais ir giminaičiais pagal kilmę ir sukuriamos tarpusavio asmeninės ir turtinės teisės ir pareigos su įtėviais bei jų giminaičiais kaip giminaičiams pagal kilmę.

Įvaikinimas – galimybė suteikti naują šeimą vaikui, kuris negali augti biologinėje šeimoje. Tai teisinis procesas, kurio metu visos biologinių tėvų teisės ir pareigos yra perduodamos įtėvių šeimai. Įvaikinti vaikai praranda bet kokius teisinius ryšius su biologiniais tėvais ir tampa visateisiais naujos šeimos nariai. Įvaikinimo dalyviai – vaikas ir įtėvių šeima. Biologiniai vaiko tėvai neturi jokių teisių į jų įvaikintą vaiką, įvaikinimo procesas yra konfidencialus. Bet kokia informacija, susijusi su įvaikintu vaiku, gali būti viešinama tik įtėviams leidus arba gavus teismo leidimą.

Įvaikintojai laikomi vaiko tėvais pagal įstatymą. Įvaikintam vaikui gali būti suteikta įtėvių pavardė, keičiamas vardas. Įvaikinimas negali būti atšauktas ar panaikintas – tai yra pagrindinis įvaikinimo ir globos skirtumas. Globa, pasikeitus aplinkybėms, dėl kurių ji buvo nustatyta, gali būti panaikinta.

Kas gali įvaikinti?

Įvaikintojais gali būti pilnamečiai abiejų lyčių darbingo amžiaus asmenys, tinkamai pasirengę įvaikinti. Teisę įvaikinti turi sutuoktiniai. Santuoka yra įstatymų nustatyta tvarka įformintas savanoriškas vyro ir moters susitarimas sukurti šeimos teisinius santykius.

Nesusituokę asmenys to paties vaiko įvaikinti negali.

Išimtiniais atvejais leidžiama įvaikinti nesusituokusiam (vienišam) asmeniui ar vienam iš sutuoktinių. Išimtis gali būti taikoma teismo, kai konkretaus vaiko nesiekia įvaikinti sutuoktiniai arba kai siekiantieji įvaikinti sutuoktiniai negali įvaikinti dėl to, kad įvaikinimas prieštarautų vaiko interesams.

Amžius – pilnamečiai darbingo amžiaus asmenys (pilnamečiai ir įgiję visišką veiksnumą, suprantantys savo veiksmų pasekmes ir galintys prisiimti atsakomybę už savo veiksmus). Išimtiniais atvejais teismas gali leisti įvaikinti ir vyresniems asmenims.

Išimtį teismas daro, atsižvelgdamas į vaiko interesus ir vertindamas konkrečias bylos aplinkybes, pavyzdžiui:

 • kai įvaikina sutuoktiniai, iš kurių vienas atitinka įstatymo reikalaujamą amžių, o kitas jį viršija, tačiau pastarasis yra pakankamai geros fizinės ir psichinės būklės, kad pajėgtų išauginti įvaikį;
 • kai vyresni įvaikintojai pageidauja įvaikinti vyresnį vaiką (pavyzdžiui, aštuonerių ir daugiau metų);
 • kai vyresni įvaikintojai pageidauja įvaikinti ilgą laiką jų šeimoje augusį vaiką;
 • kai įvaikintoją su vaiku sieja giminystės ryšiai;
 • kai įvaikinamas sutuoktinio vaikas.

Amžiaus skirtumas tarp įvaikintojo ir įvaikinamojo turi būti ne mažesnis nei 18 metų. Įvaikinant sutuoktinio vaiką, amžiaus skirtumas gali būti sumažintas iki 15 metų.

Neleidžiama įvaikinti biologinių vaikų, brolių ir seserų. Taip pat neleidžiama įvaikinti asmenims, kurie buvo pripažinti neveiksniais arba ribotai veiksniais, kuriems yra ar buvo apribota tėvų valdžia, buvusiems vaiko globėjams (rūpintojams), jei globa (rūpyba) panaikinta dėl jų kaltės.

Išmokos:

Įvaikinus vaiką mokama  368 Eur/mėn. išmoka vienam iš tėvų 24 mėn., nesvarbu, kokio amžiaus vaikas įvaikinamas, bet neilgiau iki vaikui sukaks 18 metų. Išmoka nemokama, kai įtėviai gauna vaiko priežiūros išmoką iš „Sodros’

Mokymai:

Asmenims, ketinantiems įvaikinti vaiką privalomi GIMK mokymai pagal Pagrindinę programą, išskyrus asmenis, kurie nori įvaikinti sutuoktinio vaiką.

Visiems asmenims ir šeimoms yra parengiama Išvada, dėl jų tinkamumo tepti įtėviais.

Laikinas svečiavimasis – pastovūs trumpalaikiai suplanuoti susitikimai savaitgaliais, švenčių ar vaiko atostogų metu su vaikų globos institucijoje augančiu vaiku. Vaikui, kurio ryšiai su šeima ir giminaičiais nutrūkę, tokia draugystė yra labai svarbi, nes vaikui yra skiriamas individualus dėmesys, jis gali svečiuotis šeimos aplinkoje ir matyti kitokį šeimos modelį, nei matė, augdamas su biologiniais tėvais.

Priimti laikinai svečiuotis institucijoje globojamą (rūpinamą) vaiką gali rinktis asmenys, norintys padėti globos namuose augantiems vaikams turiningai praleisti laisvalaikį, užmegzti su jais draugystę ir palaikyti juos.

Taip pat priimti laikinai svečiuotis gali asmenys, kurie nėra tvirtai apsisprendę dėl įvaikinimo ar globos (rūpybos), pavyzdžiui, neturi pastovaus pajamų šaltinio, neturi vaikų auginimo patirties ar jau užaugino savo vaikus.

Svarbu žinoti, kad laikinai svečiuotis gali ne jaunesnis kaip 5 metų vaikas, augantis socialinės globos įstaigoje, išskyrus atvejus, kai vaikas išleidžiamas laikinai svečiuotis pas giminaičius arba siekiant neišskirti brolių ir seserų, bet ne jaunesnis kaip 3 metų.

Laikinai svečiuotis išleidžiami vyresni vaikai, kadangi tokio amžiaus vaikams jau galima paaiškinti laikino svečiavimosi taisykles. Mažesnis vaikas nesupras, kad jis negyvens nuolatos su asmeniu, kuris priima jį laikinai svečiuotis, jog asmuo netaps jo šeima, o bus tiesiog draugas.

Laikinas svečiavimasis taip pat skatina vaiko pasitikėjimą kitais ir savimi, ugdo atsakomybės jausmą bei formuoja teigiamą savęs vertinimą. Socialinės globos įstaigos globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimo laikinai svečiuotis pagal nuolat Lietuvos Respublikoje ar užsienio valstybėje gyvenantį fizinį asmenį principus, sąlygas ir tvarką nustato Institucijoje globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimo laikinai svečiuotis tvarkos aprašas.

Projekto pavadinimas: ,,Paslaugų, skatinančių ir efektyviai palaikančių globą šeimos aplinkoje, vystymas”.

Trumpas aprašymas: projekto tikslas – diegti ir vystyti paslaugas, kurios skatintų ir palaikytų vaikų globą šeimos aplinkoje, užtikrinant vaikų poreikius ir saugumą. Projekto laikotarpiu bus teikiamos bendruomeninės paslaugos tėvų globos netekusiems vaikams, įskaitant kūdikius. Siekiama užtikrinti vaikų teises turėti šeimą ir augti saugioje aplinkoje. Taip pat numatoma visų savivaldybių globos centrų specialistų kompetencijų kėlimas, globėjų ir įtėvių rengimo programos tobulinimas, teisės aktų pakeitimai tobulinant vaikų globos sistemą, tinklaveika, visuomenės švietimas ir viešieji ryšiai nacionaliniu ir savivaldybės lygiais, numatoma plėtoti budinčių globotojų institutą, bei įdiegti nuolatinių globotojų institutą.

Projekto vykdytojas: Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Projekto partneriai: 66 globos centrai ir 60 savivaldybių.

Projekto tikslinė grupė: likę be tėvų globos vaikai, kaip jie apibrėžti Socialinių paslaugų įstatyme, išskyrus vaikų globos institucijoje globojamus vaikus.

Projekto siekiami rezultatai: 

 • Institucinės globos pertvarkos tikslinių grupių asmenys, gavę bendruomenines paslaugas – 2 904 vaikai;
 • Institucinės globos pertvarkos tikslinių grupių asmenų, palankiai vertinančių gaunamų paslaugų kokybę, dalis – 95 proc.

Projekto pradžia: 2023-07-01

Bendros visam projektui ir visiems partneriams skirtos lėšos: 15 046 600,00 Eur.

Projektas finansuojamas 2021–2027 metų ES investicijų programos ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

_____________________________________________________________________________________________________________

GLOBOS CENTRO VYKDYTI/VYKDOMI PROJEKTAI


Europos socialinio fondo Projektas Nr. 08.4.1-ESFA-V-405-02-0001 „Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra“

Projekto vykdytojas: Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Projekto partneriai: miestų (rajonų) savivaldybių administracijos ir globos centrai

Planuojamas projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018.12.31 – 2022.12.31

Finansavimo šaltinis: Europos socialinis fondas ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Projekto tikslas – įveiklinti globos centrus savivaldybėse, padidinti jų teikiamų paslaugų prieinamumą ir kokybę. Projekto laikotarpiu numatoma visų savivaldybių globos centruose sukurti papildomas specialistų darbo vietas – psichologų, globos koordinatorių ir socialinių darbuotojų bei įrengti jiems darbo vietas, įsigyti automobilius, tobulinti globos centruose dirbančiųjų kompetenciją, apmokant darbuotojus reikalingų žinių ir įgūdžių, teikiant socialines paslaugas globos centrų klientams. Projekto metu numatomos įgyvendinti tarpinstitucinio, tarpžinybinio bendradarbiavimo priemonės – apskritojo stalo diskusijos visose regionuose bei nacionalinio lygmens suvažiavimai, bus vykdoma globos centrų konsultavimas, veiklos kokybės stebėsena, konsultavimas, vertinimas.

 Projekto tikslinės grupės – globos centrai, globos centrų darbuotojai.

Globos centrų tikslinės grupės – globojami (rūpinami), prižiūrimi ir įvaikinti vaikai ir jų globėjai (rūpintojai), budintys globotojai, įvaikintojai bei  jų šeimų nariai, ketinantys globoti (rūpinti), teikti budinčio globotojo paslaugas ar įvaikinti.

Globos centro teikiamos paslaugos – konsultacijos ir informacijos teikimas, mokymai ketinantiems globoti (rūpinti), įvaikinti ar teikti budinčio globotojo paslaugas; psichologinės, socialinės ar kt. konsultacijos; ryšių palaikymo su tėvais ir artimaisiais; savitarpio pagalbos ir mokymų grupės; globos koordinatoriaus pagalba; laikinas atokvėpis krizės metu; laikinas apgyvendinimas ir laikinoji vaiko globa pas budinčius globotojus.

Projekto siekiami rezultatai – įveiklinti globos centrai.

Visi Lietuvos globos centrai – www.globoscentrai.lt

Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis:  globos koordinatorę Jurgitą Venclovienę tel. nr.  +37064532625 , el. p. globoscentras@telsiuspc.lt


                         Europos socialinio fondo Projektas Nr. 08.4.1-ESFA-V-405-01-0001 ,,Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų  sistemos sąlygų sukūrimas Lietuvoje“. Iki  2019 m. spalio 31 d.


Europos socialinio fondo Projektas Nr. 08.4.1-ESFA-V-405-02-0001 „Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra“. Iki 2022 gruodžio 31 d.


“ERASMUS+” KA1 projektas “Suaugusiųjų švietėjų bendrųjų gebėjimų tobulinimas remiantis Vokietijos patirtimi”. Nr.2019-1-LT01-KA-104-060360. Projekto koordinatorius – Telšių švietimo centras, konsorciumo nariai: Telšių rajono savivaldybės administracija, Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnyba, Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka, Žemaičių muziejus „Alka“, Telšių suaugusiųjų mokykla, Telšių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Telšių socialinių paslaugų centras, Telšių dailės mokykla, asociacija „Vokiečių kalbos ir kultūros draugų klubas“, asociacija „Telšių bičiulių ratas“. Nuo 2019-06-01 iki 2020-05-31.

Suaugusiųjų švietimo darbuotojų konsorciumo mobilumo projektas

Telšių ir Raseinių rajonų suaugusiųjų švietėjai įgyvendina programos „Erasmus+“ suaugusiųjų švietimo sektoriaus projektą ,,Suaugusiųjų švietėjų bendrųjų gebėjimų tobulinimas, remiantis Vokietijos patirtimi“ („KARTU 2019“). Projekto koordinatorius – Telšių švietimo centras.

2019 m. pradžioje minėtos įstaigos ir organizacijos sukūrė konsorciumą. Gavus mobilumo projekto finansavimą, 15 suaugusiųjų švietėjų, atstovaujančių konsorciumo narius ir Telšių rajono savivaldybės administraciją, spalio 15 – 18 dienomis dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo mokymuose Vokietijoje, kuriuos  organizavo Ibbenbiureno Liaudies švietimo aukštoji mokykla (Šiaurės Reino Vestfalijos žemė, Šteinfurto apskritis).

Mokymų metu vyko paskaitos apie suaugusiųjų švietimą, pilietiškumo ugdymą Vokietijoje, taip pat diskusijos apie sėkmingą rinkodarą suaugusiųjų švietime, kokybės vadybos svarbą, suaugusiųjų švietėjų kvalifikacijos tobulinimo galimybes bei socialiai pažeidžiamų ir kitų kultūrų atstovų suaugusiųjų švietimo organizavimą, jo ypatumus ir patirtis. Mokymų metu suaugusiųjų švietėjai lankėsi Ibbenbiureno miesto bibliotekoje, muzikos mokykloje, ekumeniniame šeimų ugdymo centre, įstaigoje „Mokymai ugdo Ibbenbiureno miestą“, padedančioje jaunimui ir neįgaliesiems integruotis į darbo rinką,  jaunimo kultūros centre. Šiose įstaigose mokymų dalyviai susipažino su edukacinėmis erdvėmis bei mokymo programomis suaugusiesiems, su asociacijų (Jaunimo meno mokyklos), privačių asmenų (Teatro) iniciatyvomis teikiant neformalųjį suaugusiųjų švietimą vietos bendruomenėse. Tokiu būdu suaugusiųjų švietėjai iš Lietuvos pamatė įvairių neformaliojo švietimo institucijų aplinką, neformaliai įvertino tų institucijų andragogų gebėjimus užtikrinti suaugusiųjų mokymosi proceso lankstumą, turinio aktualumą. Dalyvaudami mokymuose -mobilumo programoje Vokietijoje konsorciumo nariai pasisėmė europinės patirties, patobulino savo andragogines kompetencijas.

Mobilumo projekto dalyvius pasveikino Ibbenbiureno meras dr. Marc Schrameyer. Meras ir mokymus suaugusiųjų švietėjams iš Žemaitijos Ibbenbiurene organizavusi Liaudies švietimo aukštosios mokyklos vadovė p. Cornelia Baumann pasidžiaugė puikia galimybe gyventi, drauge kurti ir dirbti Europoje taikos metais. Lietuvos atstovai džiaugėsi galėdami susipažinti su darniai ir kolegialiai dirbančia vietos bendruomenės komanda švietimo ir kultūros srityse. Ši pažintis Telšių atstovams ypač džiugi, nes Šteinfurto apskritis su Telšių rajono savivaldybe palaiko ilgalaikius partnerystės ryšius. Tai suteikia dideles galimybes įgyti vis daugiau geros patirties ir stiprinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą bei skatinti pagarba, partnerystės dvasia ir bendra atsakomybe grindžiamą komunikaciją.

Projektas ,,Suaugusiųjų švietėjų bendrųjų gebėjimų tobulinimas remiantis Vokietijos patirtimi“. (Nr.2019-1-LT01-KA-104-060360,) finansuojamas programos ,,Erasmus+“ suaugusiųjų švietimo sektoriaus 1 pagrindinio veiksmo projekto lėšomis.

Telšių socialinių paslaugų centro Globos centro darbuotojų kontaktai

Vardas, pavardė Pareigos Kontaktai Kabineto Nr. Darbo laikas
Jurgita Venclovienė Globos centro veiklos koordinatorė/VVTAĮ tarnybos atestuotas asmuo globoscentras@telsiuspc.lt

+370 645 32625

422 I – IV. 8.00 – 17.00
V. 8.00 – 15.45
Pietų pertrauka 12.00 – 12.45
  *PASTABA. Prieššventinėmis dienomis dirbama valanda trumpiau. Tarnybos atestuoti asmenys papildomai dirba: I – 7.30 iki 19.00 II – 7.30 iki 19.00 III – 17.00 iki 20.00 IV – 17.00 iki 20.00Psichologas konsultuoja: I, II, III, IV – nuo 16 val. iki 20 val.  adresu Respublikos g. 75A, Telšiai;V – nuo 14 val. iki 18 val. Globos centre adresu Džiugo g. 6, Telšiai
Vaida Koverienė VVTAĮ tarnybos atestuotas asmuo  gimk@telsiuspc.lt

+370 672 32399

423
Daiva Bikniuvienė VVTAĮT tarnybos atestuotas asmuo gimk1@telsiuspc.lt

+370 675 11953

Ligita Tomkevičienė Globos koordinatorė globoscentras1@telsiuspc.lt

+370 645 32560

422
Sandra Austienė Globos koordinatorė globoscentras2@telsiuspc.lt

+370 645 32612

421
Viktorija Šulinskienė

Globos koordinatorė

globoscentras4@telsiuspc.lt

+370 606 97662

423
Dovilė Musulienė Globos koordinatorė globoscentras3@telsiuspc.lt

+370 674 77626

425
Psichologas gcpsichologe@telsiuspc.lt

+370 602 63051

421

* Visų Globos centro specialistų paslaugos teikiamos atsižvelgiant į kiekvieno paslaugų gavėjo poreikius, kai jam reikalingas kitoks socialinių paslaugų teikimo laikas.

Facebook puslapis: Vaikai yra vaikai. Telšių rajonas

Daugiau apie Globos centrus: https://globoscentrai.lt/

Globos centras

Telšių rajono Socialinių paslaugų centro globos centras – vienas iš 66 visoje Lietuvoje veikiančių globos centrų, kuris padeda Telšių rajono vaikams surasti globėjus ar įtėvius ir teikia profesionalią pagalbą, psichologines konsultacijas sprendimą globoti planuojantiems priimti ar jau priėmusiems žmonėms,  šiame prasmingame ir įkvepiančiame vaikų globos kelyje.

Nuo 2018 m. liepos 2 d. Telšių socialinių paslaugų centre įkurtas struktūrinis padalinys — Globos centras. Pagrindinis Globos centro tikslas – užtikrinti, kad visiems įvaikintiems vaikams, socialinių globėjų, globėjų giminaičių globojamiems (rūpinamiems) vaikams, budinčių globotojų prižiūrimiems vaikams bei budintiems globotojams, socialiniams globėjams, globėjams giminaičiams, įtėviams ar asmenims, ketinantiems jais tapti, būtų prieinama ir suteikiama reikalinga konsultacinė, psichosocialinė ir kita pagalba siekiant tinkamo vaiko, įvaikio ugdymo šeimai artimoje aplinkoje.

Globos centre pagalba teikiama ne tik likusiems be tėvų globos vaikams, bet ir juos globojančiai šeimai.

Kiekvienas vaikas turi teisę augti saugioje ir jo raidai palankioje aplinkoje biologinėje, o jos nesant – įtėvių, globėjo, budinčio globotojo šeimoje.

Asmenys, kurie domisi globa, įvaikinimu, laikino svečiavimosi sąlygomis, tapimu budinčiais globotojais, kviečiami kreiptis į Telšių rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro Globos centro specialistus:

Globos centro veiklos koordinatorė:

Jurgita Venclovienė, tel. +37064532625

Globos koordinatorės:

Ligita Tomkevičienė, tel. +37064532560

Aurelija Lukavičienė, tel. +37064532612

Viktorija Šulinskienė, tel. +37060133852

Dovilė Musulienė, tel. +37067477626

Psichologė – Ramunė Kniukštaitė, tel. +37060263051

Įvaikinimo tarnybos atestuoti asmenys:

Jurgita Venclovienė, tel. +37064532625

Vaida Koverienė, tel. +37067232399

Daiva Bikniuvienė, tel. +37067511953

GLOBOS CENTRO FUNKCIJOS:

 1. Organizuoja budinčių globotojų, globėjų, nesusijusių giminystės ryšiais, globėjų giminaičių, įtėvių paiešką;
 2. Konsultuoja asmenis, pageidaujančius globoti (rūpinti) vaikus, įvaikinti ar tapti budinčiais globotojais, asmenis, siekiančius steigti šeimynas ir (ar) tapti šeimynos dalyviais;
 3. Vykdo budinčių globotojų, globėjų, nesusijusių giminystės ryšiais, globėjų giminaičių, įtėvių, šeimynų dalyvių pasirengimo globoti (rūpinti), prižiūrėti vaikus, įvaikinti bei bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų pasirengimo dirbti šiose įstaigose mokymus pagal Globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programą (toliau – GIMK programa);
 4. Vertina budinčių globotojų, globėjų, nesusijusių giminystės ryšiais, globėjų giminaičių, įtėvių pasirengimą globoti (rūpinti), prižiūrėti vaikus, įvaikinti pagal GIMK programą;
 5. Nagrinėja ir vertina fizinio asmens, norinčio steigti šeimyną arba tapti šeimynos dalyviu, pasirengimą steigti šeimyną socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu patvirtintų Šeimynų nuostatų nustatyta tvarka;
 6. Parenka vaikui budintį globotoją, globėją, nesusijusį giminystės ryšiais, globėją giminaitį pagal GIMK programą ir teikia jo kandidatūrą savivaldybės administracijai, jei vaikui nustatyta laikinoji globa. Teikia globėjo (rūpintojo), nesusijusio giminystės ryšiais, globėjo giminaičio kandidatūrą VVTAĮT įgaliotam teritoriniam skyriui pagal GIMK programą, jei vaikui, kuriam anksčiau buvo nustatyta laikinoji globa (rūpyba) globos centre, nustatyta nuolatinė globa;
 7. Vykdo tęstinius periodinius budinčių globotojų, globėjų, nesusijusių giminystės ryšiais, globėjų giminaičių, įtėvių, šeimynų dalyvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymus pagal GIMK programą;
 8. Dalyvauja vaiko laikinosios globos (rūpybos) peržiūrose, vadovaudamasis Vaiko laikinosios globos (rūpybos) nuostatais, ir atvejo nagrinėjimo posėdžiuose, vadovaudamasis Atvejo vadybos tvarkos aprašu;
 9. Koordinuoja pagalbos teikimą vaikams, prižiūrimiems budinčių globotojų, bei budintiems globotojams ir teikia ar organizuoja šiems vaikams ir budintiems globotojams reikiamą pagalbą (socialinę, psichosocialinę, konsultacinę, teisinę ir kt.);
 10. Koordinuoja pagalbos teikimą vaikams, globojamiems (rūpinamiems) globėjų, nesusijusių giminystės ryšiais, globėjų giminaičių, šeimynų, bei globėjams, nesusijusiems giminystės ryšiais, globėjams giminaičiams, šeimynų dalyviams ir teikia jiems psichosocialinę, konsultacinę ar kitą pagalbą. Šios paslaugos gali būti teikiamos ir įtėviams jų pačių prašymu;
 11. Teikia budintiems globotojams, globėjams, nesusijusiems giminystės ryšiais, globėjams giminaičiams intensyvią pagalbą. Įtėviams, šeimynų dalyviams, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojams ši pagalba teikiama jų prašymu;
 12. Organizuoja ir (ar) teikia laikino atokvėpio paslaugas budintiems globotojams, esant poreikiui bei galimybėms – ir globėjams, nesusijusiems giminystės ryšiais, globėjams giminaičiams, šeimynos dalyviams;
 13. Kiekvieną mėnesį moka budinčiam globotojui pinigines lėšas vaikui išlaikyti ir atlygį už vaiko priežiūrą (toliau – atlygis budinčiam globotojui);
 14. Vertina budinčio globotojo, globėjo, nesusijusio giminystės ryšiais, globėjo giminaičio vykdomos veiklos kokybę;
 15. Bendradarbiauja su savivaldybės administracija (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriumi ir kitais specialistais), VVTAĮT ir jos įgaliotu teritoriniu skyriumi, kitomis socialinių paslaugų, švietimo, sveikatos priežiūros įstaigomis, teisėsaugos institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, socialiniais darbuotojais, dirbančiais su šeimomis, atvejo vadybininkais;
 16. Pagal poreikį bendradarbiauja su vaiko (jei tai neprieštarauja jo interesams) biologiniais tėvais, paruošia vaiką susitikimams su jais, dalyvauja vaiką grąžinant biologiniams tėvams. Globos centras sudaro tinkamas sąlygas vaiko biologinei šeimai ir vaikui susitikti globos centre ar kitoje sutartoje vietoje, jei tai neprieštarauja vaiko interesams;
 17. Organizuoja profesinės kompetencijos tobulinimą ir supervizijas globos centro specialistams, budintiems globotojams, prireikus – ir globėjams, nesusijusiems giminystės ryšiais;
 18. Organizuoja ar inicijuoja globėjų giminaičių, įtėvių, budinčių globotojų, globėjų, nesusijusių giminystės ryšiais, šeimynų dalyvių savitarpio pagalbos grupes;
 19. Viešina savo veiklą vaiko globos (rūpybos), priežiūros, įvaikinimo srityse ir įvaikinimo, globos (rūpybos) šeimoje galimybes;
 20. Viešai skelbia informaciją apie planuojamus vykdyti mokymus pagal GIMK programą;
 21. Atlieka kitas funkcijas, susijusias su pagalba vaikams, įvaikiams, globėjams giminaičiams, įtėviams, budintiems globotojams, globėjams, nesusijusiems giminystės ryšiais, šeimynų dalyviams.

https://pagalbavaikams.lt/

GIMK Mokymai būsimiems globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, įvaikintojams, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojams

 

PAGRINDINIAI MOKYMAI – mokymai pagal Pagrindinę globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programą.

 

Mokymai sudaryti iš 7 užsiėmimų:

 1.  Įvadas į globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų rengimo programą.
 2.  Atvirumas ir bendradarbiavimas.
 3.  Vaiko raidos sutrikimų kompensavimas.
 4.  Vaiko elgesio problemos ir sutrikimai. Jų įveikimas.
 5.  Išsekimas. Prevencija ir intervencija.
 6.  Globojamų vaikų traumos ir krizės.
 7.  Pasirengimas pokyčiams.

Mokymų dalyviai:

 1.  asmenys, ketinantys įvaikinti vaiką,
 2.  asmenys, ketinantys globoti (rūpintis) vaiką,
 3.  asmenys, ketinantys teikti vaiko priežiūros paslaugas,
 4.  asmenys, dirbantys bendruomeniniuose vaikų globos namuose.

Pažymėjimai išduodami asmenims, ketinantiems įvaikinti vaiką, ketinantiems globoti (rūpintis) vaiką.

NUO 2022 M. LIEPOS 1 D. MOKYMAI PRIVALOMI ABIEMS SUTUOKTINIAMS AR SUGYVENTINIAMS.

Atkreiptinas dėmesys, kad šiems asmenims nereikia dalyvauti Specializuotuose mokymuose.

SPECIALIZUOTI MOKYMAI – mokymai pagal Specializuotą asmenų, siekiančių teikti socialinės priežiūros paslaugas, ir bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programą

 Mokymai sudaryti iš 6 užsiėmimų:

 1. Darbas komandoje.
 2. Vaiko susitikimų su biologine šeima organizavimas.
 3. Vaiko psichologinio atsparumo ir tapatybės stiprinimas.
 4. Vaiko elgesio supratimas ir jo poreikių tenkinimas.
 5. Globojamų vaikų mokymosi sunkumai ir motyvacija. Bendruomeninių vaikų globos namų standartai.
 6. Pastovumo užtikrinimas planuojant globą. Vaiko grąžinimas į jo šeimą ar perkėlimas į įtėvių ar globėjų šeimą.

 Mokymų dalyviai

 1.  asmenys, ketinantys teikti vaiko priežiūros paslaugas, baigę pagrindinius mokymus (norintys tapti budinčiais globotojais);
 2.  asmenys, dirbantys bendruomeniniuose vaikų globos namuose, baigę pagrindinius mokymus

NUO 2022 M. LIEPOS 1 D. MOKYMAI PRIVALOMI ABIEMS SUTUOKTINIAMS AR SUGYVENTINIAMS.

Pažymėjimai išduodami asmenims, ketinantiems teikti vaiko priežiūros paslaugas, baigusiems pagrindinius ir specializuotus mokymus, dirbantiems bendruomeniniuose vaikų globos namuose, baigusiems pagrindinius ir specializuotus mokymus.

<