Upynos dienos centras

Padalinio struktūra: Upynos  dienos centre dirba  socialinio darbo organizatorius pilnu etatu ir socialinio darbuotojo padėjėja 0,5 etato.

Tikslas – teikti bendrąsias ir socialinės priežiūros paslaugas, skatinti bendruomenės gyventojus aktyviau spręsti savo problemas, padedant jiems vystyti tarpusavio pagalbą ir bendradarbiavimą.

Veikla – Upynos dienos centras teikia socialines, laisvalaikio užimtumo, sociokultūrines paslaugas gyventojams, gyvenantiems Upynos  seniūnijoje. Mažinama socialinė atskirtis tarp miesto ir kaimo, vykdant socialinių paslaugų plėtrą, tenkinant socialinių paslaugų poreikį. Teikiamos socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos socialiai apleistiems vaikams ir rizikos grupės šeimoms. Vystomas darbinis užimtumas, teikiamos laisvalaikio užimtumo paslaugos, asmens higienos ir priežiūros paslaugos, projektų vykdymo metu organizuojamas maitinimas socialinę atskirtį turintiems vaikams. Vyksta bendradarbiavimas su organizacijomis, rengiami ir vykdomi projektai. Vyresnio amžiaus asmenims organizuojamos popietės, kelionės, šventės.

Akcijos:
Dalyvaujame “Maisto banko” akcijose.

Vykdomi projektai

Kontaktai

Socialinio darbo organizatorė
Edita Stanienė
Beržų g.6, Upynos k. Telšių r.
Tel. nr. 8 444 44767
El. paštas: udc@telsiuspc.lt

Kaip mus rasti