Upynos dienos centras

Upynos dienos centras  yra Telšių socialinių paslaugų centro struktūrinis padalinys, kuris įsteigtas 2007 m. vasario 15 d. Telšių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-087.

Tikslas — teikti bendrąsias ir specialiąsias paslaugas, skatinti bendruomenės gyventojus aktyviau spręsti savo problemas, padedant jiems vystyti tarpusavio pagalbą ir bendradarbiavimą.

Uždaviniai:

  1. mažinti socialinę atskirtį tarp miesto ir kaimo, vykdant socialinių paslaugų plėtrą, tenkinant socialinių paslaugų poreikį;
  2. tenkinti psichologines, socialines, sociokultūrines, kultūrines reikmes, bei teikti informaciją rūpimais klausimais;
  3. teikti socialinių įgūdžių mokymo ir palaikymo paslaugas socialiai apleistiems vaikams ir rizikos grupės šeimoms;
  4. organizuoti pokalbius su šeimose smurtaujančiais asmenimis;
  5. vystyti darbinį užimtumą (dailės užsiėmimai, lipdymas iš molio, rėmelių darymas ir pan.);
  6. teikti laisvalaikio užimtumo paslaugas (kultūros, sporto, švietimo renginiai);
  7. teikti asmens higienos paslaugas (skalbimas, prausimasis duše);
  8. organizuoti maitinimą socialinę atskirtį turintiems vaikams;
  9. bendradarbiauti su visuomeninėmis organizacijomis;
  10. rengti veiklos projektus paramai iš įvairių fondų gauti.

Upynos dienos centre socialinės paslaugos teikiamos socialinę riziką patiriantiems vaikams ir jų šeimoms, vaikams su negalia ir jų šeimoms, suaugusiems asmenims su negalia ir jų šeimoms, senyvo amžiaus asmenims ir jų šeimoms, socialinę riziką patiriantiems suaugusiems asmenims ir jų šeimoms, socialinę riziką patiriančioms šeimoms, kitiems asmenims ir šeimoms.

Adresas: Beržų g. 6, Upynos k., Upynos sen., Telšių r.

Vykdomi projektai

Kontaktai

Upynos  dienos centras

 Socialinio darbo organizatorė Edita Stanienė
udc@telsiuspc.lt
Beržų g. 6, Upynos k., Upynos sen., Telšių r. 8 444 44767
Socialinė darbuotoja Virgina Kuiznienė 8 444 44767

EDUKACINĖ POPIETĖ

Edukacinė popietė ,,Kiaušinių marginimas vašku” Upynos dienos centre, kurią suorganizavo socialinės darbuotojos Rimantė, Raimonda, Virgina ir Edita.

_____________________________________________________________________________________________________________

KOVO 11-OJI

Upynos dienos centro vaikai, kovo 11-tos šventei, pasiruošę.

__________________________________________________________________________________________________________

GAMINAME

Šiandien picų ir pyragų diena Upynos dienos centre.

___________________________________________________________________________________________________________

VYKSTA PASIRUOŠIMAS

Upynos dienos centro vaikai ruošiasi kovo 8-ąjai.

______________________________________________________________________________________________________________

Upynos dienos centre nupintas Adventinis vainikas ir uždegta žvakė

_____________________________________________________________________________________________________________

Užgavėnės Upynos dienos centre

_____________________________________________________________________________________________________________

Išvyka į Dinozaurų parką

_____________________________________________________________________________________________________________

Vaikų vasaros stovykla

_____________________________________________________________________________________________________________

Naktis Upynos dienos centre

____________________________________________________________________________________________________________

SVEČIUOSE PILICIJOS PAREIGŪNĖS

Upynos dienos centre lankėsi Telšių rajono policijos komisariato bendruomenės pareigūnė Vilma Kuzminskienė su Amsiu.

___________________________________________________________________________________________________________

UŽSIĖMIMAS

Upynos dienos centre suaugusiems asmenims vyko dailės terapijos  užsiėmimai su Luokės kultūros centro darbuotoja Lina.

Kaip mus rasti