Upynos dienos centras

Upynos dienos centras  yra Telšių socialinių paslaugų centro struktūrinis padalinys, kuris įsteigtas 2007 m. vasario 15 d. Telšių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-087.

Tikslas — teikti bendrąsias ir specialiąsias paslaugas, skatinti bendruomenės gyventojus aktyviau spręsti savo problemas, padedant jiems vystyti tarpusavio pagalbą ir bendradarbiavimą.

Uždaviniai:

  1. mažinti socialinę atskirtį tarp miesto ir kaimo, vykdant socialinių paslaugų plėtrą, tenkinant socialinių paslaugų poreikį;
  2. tenkinti psichologines, socialines, sociokultūrines, kultūrines reikmes, bei teikti informaciją rūpimais klausimais;
  3. teikti socialinių įgūdžių mokymo ir palaikymo paslaugas socialiai apleistiems vaikams ir rizikos grupės šeimoms;
  4. organizuoti pokalbius su šeimose smurtaujančiais asmenimis;
  5. vystyti darbinį užimtumą (dailės užsiėmimai, lipdymas iš molio, rėmelių darymas ir pan.);
  6. teikti laisvalaikio užimtumo paslaugas (kultūros, sporto, švietimo renginiai);
  7. teikti asmens higienos paslaugas (skalbimas, prausimasis duše);
  8. organizuoti maitinimą socialinę atskirtį turintiems vaikams;
  9. bendradarbiauti su visuomeninėmis organizacijomis;
  10. rengti veiklos projektus paramai iš įvairių fondų gauti.

Upynos dienos centre socialinės paslaugos teikiamos socialinę riziką patiriantiems vaikams ir jų šeimoms, vaikams su negalia ir jų šeimoms, suaugusiems asmenims su negalia ir jų šeimoms, senyvo amžiaus asmenims ir jų šeimoms, socialinę riziką patiriantiems suaugusiems asmenims ir jų šeimoms, socialinę riziką patiriančioms šeimoms, kitiems asmenims ir šeimoms.

Adresas: Beržų g. 6, Upynos k., Upynos sen., Telšių r.

Vykdomi projektai

Kontaktai

Upynos  dienos centras

 Socialinio darbo organizatorė Edita Stanienė
udc@telsiuspc.lt
Beržų g. 6, Upynos k., Upynos sen., Telšių r. 8 444 44767
Socialinė darbuotoja Virgina Kuiznienė 8 444 44767

Kaip mus rasti