Telšių socialinių paslaugų centras nuo 2018 m. liepos mėnesio teikia laikino apgyvendinimo paslaugą Laikinuose šeimos namuose. Paslaugos sudėtis: informavimas, konsultavimas, socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar)atkūrimas.

Laikinų šeimos namų tikslai:

• Teikti socialinės priežiūros paslaugas motinoms, auginančioms vaikus, kurios dėl įvairių priežasčių negali ar nepajėgia savarankiškai gyventi savo būste ar jo susirasti;

• Sudaryti sąlygas motinoms, auginančioms vaikus, ugdyti ir stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti ryšius su visuomene;

• Užtikrinti motinoms, auginančioms vaikus, artimas namų aplinkai gyvenimo sąlygas, kurioje galėtų saugiai gyventi, tobulėtų bei pasiruoštų savarankiškam gyvenimui visuomenėje.

• Motinoms su vaikais, neturinčioms pastovios gyvenamosios vietos, atsidūrusioms krizinėje situacijoje suteikti laikiną pastogę, saugią aplinką ir globą;

• Ugdyti motinystės įgūdžius bei socialinius įgūdžius, sudaryti sąlygas modeliuoti motinų elgesį su vaikais, mokyti namų ūkio vedimo, šeimos biudžeto planavimo, kasdieninių gyvenimo įgūdžių;

• Sudaryti sąlygas motinoms, auginančioms vaikus, socializacijai, mokymuisi, darbo paieškai;

• Užimti motinų su vaikais laisvalaikį įdomia ir kūrybinga veikla, atitraukiant juos nuo neigiamos gatvės įtakos, priklausomybę sukeliančių medžiagų vartojimo;

• Gerbti kiekvienos motinos individualumą, užmezgant asmeninį darbuotojo ir kliento santykį, ugdyti motinų savigarbą, pasitikėjimą savimi;

• Bendradarbiauti su kitomis socialines paslaugas teikiančiomis įstaigomis bei kitų profesijų atstovais, nevyriausybinėmis organizacijomis;

• Rengti veiklos projektus paramai iš įvairių fondų gauti.

Laikinų šeimos namų uždaviniai:

• Motinoms su vaikais, neturinčioms pastovios gyvenamosios vietos, atsidūrusioms krizinėje situacijoje suteikti laikiną pastogę, saugią aplinką ir globą;

• Ugdyti motinystės įgūdžius bei socialinius įgūdžius, sudaryti sąlygas modeliuoti motinų elgesį su vaikais, mokyti namų ūkio vedimo, šeimos biudžeto planavimo, kasdieninių gyvenimo įgūdžių;

• Sudaryti sąlygas motinoms, auginančioms vaikus, socializacijai, mokymuisi, darbo paieškai;

• Užimti motinų su vaikais laisvalaikį įdomia ir kūrybinga veikla, atitraukiant juos nuo neigiamos gatvės įtakos, priklausomybę sukeliančių medžiagų vartojimo;

• Gerbti kiekvienos motinos individualumą, užmezgant asmeninį darbuotojo ir kliento santykį, ugdyti motinų savigarbą, pasitikėjimą savimi;

• Bendradarbiauti su kitomis socialines paslaugas teikiančiomis įstaigomis bei kitų profesijų atstovais, nevyriausybinėmis organizacijomis;

• Rengti veiklos projektus paramai iš įvairių fondų gauti.

Vasario 16-oji

Laikinų šeimos namų gyventojai paminėjo Vasario 16-ąją.

______________________________________________________________________________________________________________

SAUSIO 13-OJI

Laikinų šeimos namų gyventojai, Sausio 13-ąją Laisvės gynėjų dieną paminėjo prie degančių Laisvės laužų.

______________________________________________________________________________________________________________

Laikinuose šeimos namuose pakvipo mamų keptais kibinais .

Your Content Goes Here

Socialinio darbo organizatorė Aušra Gustienė  tel. 8 670 82015

lsn@telsiuspc.lt

Džiugo g. 6, Telšių m., III aukštas

Socialinė darbuotoja Vitalija Šalkauskienė tel. 8 670 82015

Džiugo g. 6, Telšių m., III aukštas

Individualios priežiūros darbuotojos   Jadvyga Gustienė

Sonata Petreikienė

Irena Ubartienė

Jūratė Žilinskienė

Gražina Gricienė