Žarėnų dienos centras

Žarėnų seniūnija nuo Telšių miesto nutolusi 18 kilometrų. Telšių socialinių paslaugų centro Žarėnų dienos centras (toliau dienos centras) įkurtas Žarėnų kultūros centro patalpose Varnių g-vė 1, Žarėnų sen. Telšių r..

Dienos centro patalpos užima 134,35 kv. m.. Čia yra vaikų ir jaunimo užimtumo bei laisvalaikio kambariai, tualetai, dušai, virtuvėlė, socialinio darbuotojo kabinetas.

Žarėnų dienos centro tikslas – pagal poreikį dienos centro klientams teikti socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas, gerinti gyvenimo kokybę, siekti normalizuoti jų santykius su socialine aplinka.

Kaimo žmonių gyvenimą sunkina neigiami gyvenimo kokybės veiksniai:

• socialinė atskirtis tarp miesto ir kaimo,

• užimtumo stoka,

• bedarbystė,

• žalingi įpročiai,

• informacijos stoka.

Tai aštrina socialines problemas kaime. Kaimo vietovėje yra didelis socialinių paslaugų poreikis socialinės rizikos šeimų vaikams ir jų tėvams. Vaikams iš nepasiturinčių šeimų nėra galimybių dalyvauti popamokinėse veiklose, nes dažnai už jas reikia mokėti, o dienos centre dėka SADM finansuojamų projektų už būrelius mokėti nereikia. Vaikai į dienos centrą ateina po pamokų ir atostogų metu. Čia jie  ruošia pamokas, žaidžia  stalo žaidimus, turiningai leidžia laiką užsiėmimų kambaryje. Vaikai padeda bendruomenės neįgaliesiems, vienišiems seneliams namų ruošos darbuose – sukrauti malkas, nukasti sniegą, parnešti malkų, prinešti vandens. Tokiu būdu yra  ugdomi vaikų darbiniai įgūdžiai. Organizuojamos psichologinės konsultacijos smurtą patiriančių  šeimų nariams bei pažintinės kelionės, kurių metu vaikai praplečia savo akiratį, įgyja naujų patirčių.

Dienos centre yra teikiamos dienos užimtumo, sociokultūrinės, asmens higienos, maitinimo ir kitos socialinės paslaugos, dirbame socialinį darbą su rizikos grupės asmenimis, ugdome pilnavertę asmenybę, paremtą krikščioniškomis vertybėmis, bendradarbiaujame su institucijomis ir organizacijomis, kurios rūpinasi socialinės  rizikos grupės vaikais.

Vykdomi projektai

  • „Socialinės atskirties mažinimas, integruojant socialinės rizikos vaikus ir šeimas į visuomenę“. Projektą finansuoja Socialinių paslaugų priežiūros departamentas. Projektas yra tęstinis. Jis yra vykdomas nuo 2009-04-01.Iš Telšių rajono savivaldybės biudžeto lėšų ir programų laimėti ir vykdyti projektai:
  • „Šypsena III“. (2011-07-11 iki 2011-07-25). Projektas pilnai įgyvendintas.
  •  „Neprarask savęs, kelias į save“.(2012-06-01 iki 2012-09-01). Projektas pilnai įgyvendintas.Vykdytos akcijos:
  • Pavasarinė „Maisto banko akcija“, rudeninė „Maisto banko akcija“.

Kontaktai

Žarėnų dienos centras
Socialinio darbo organizatorė
Virginija Bykovienė
Tel. +370 444 40592
El.paštas: zdc@telsiuspc.lt
Varnių g. 1, Žarėnų mstl., Žarėnų sen., Telšių r.

Kaip mus rasti