Žarėnų dienos centras

Žarėnų dienos centras yra Telšių socialinių paslaugų centro struktūrinis padalinys, kuris įsteigtas Telšių rajono savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 29 d. sprendimu Nr. T1-491.

Žarėnų dienos centro tikslas – teikti bendrąsias ir socialinės priežiūros paslaugas, skatinti bendruomenės gyventojus aktyviau spręsti savo problemas, padedant jiems vystyti tarpusavio pagalbą ir bendradarbiavimą.

Uždaviniai:

 1. mažinti socialinę atskirtį tarp miesto ir kaimo, vykdant socialinių paslaugų plėtrą, tenkinant socialinių paslaugų poreikį;
 2. tenkinti psichologines, socialines, sociokultūrines, kultūrines reikmes, bei teikti informaciją rūpimais klausimais;
 3. teikti socialinių įgūdžių mokymo ir palaikymo paslaugas socialiai apleistiems vaikams ir rizikos grupės šeimoms;
 4. organizuoti pokalbius su šeimose smurtaujančiais asmenimis;
 5. vystyti darbinį užimtumą (dailės užsiėmimai, lipdymas iš molio, rėmelių darymas ir pan.);
 6. teikti laisvalaikio užimtumo paslaugas (kultūros, sporto, švietimo renginiai);
 7. teikti asmens higienos paslaugas (skalbimas, prausimasis duše);
 8. organizuoti maitinimą socialinę atskirtį turintiems vaikams;
 9. bendradarbiauti su visuomeninėmis organizacijomis;
 10. rengti veiklos projektus paramai iš įvairių fondų gauti.

Žarėnų dienos centre socialinės paslaugos teikiamos socialinę riziką patiriantiems vaikams ir jų šeimoms, vaikams su negalia ir jų šeimoms, suaugusiems asmenims su negalia ir jų šeimoms, senyvo amžiaus asmenims ir jų šeimoms, socialinę riziką patiriantiems suaugusiems asmenims ir jų šeimoms, socialinę riziką patiriančioms šeimoms, kitiems asmenims ir šeimoms.

Adresas: Varnių g. 1, Žarėnų k., Žarėnų sen., Telšių r.

Vykdomi projektai

 • „Socialinės atskirties mažinimas, integruojant socialinės rizikos vaikus ir šeimas į visuomenę“. Projektą finansuoja Socialinių paslaugų priežiūros departamentas. Projektas yra tęstinis. Jis yra vykdomas nuo 2009-04-01.Iš Telšių rajono savivaldybės biudžeto lėšų ir programų laimėti ir vykdyti projektai:
 • „Šypsena III“. (2011-07-11 iki 2011-07-25). Projektas pilnai įgyvendintas.
 •  „Neprarask savęs, kelias į save“.(2012-06-01 iki 2012-09-01). Projektas pilnai įgyvendintas.Vykdytos akcijos:
 • Pavasarinė „Maisto banko akcija“, rudeninė „Maisto banko akcija“.

Kontaktai

Žarėnų dienos centras

Socialinio darbo organizatorė

Vaida Puidokienė
zdc@telsiuspc.lt

Varnių g. 1, Žarėnų k., Žarėn sen., Telšių r.

8 444 40592

Kaip mus rasti