Telšių socialinių paslaugų centro direktoriaus pavaduotojos, Daivos Navickienės, iniciatyva 2022 m. rugsėjo 12 dieną įvyko susitikimas Tryškių seniūnijoje dėl atvejo vadybos proceso vykdymo, socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo paslaugų teikimo ir apie atsiradusius naujus individualios priežiūros darbuotojus nuo 2022 m. rugsėjo 1 d., kurie paslaugas teikia sunkumus patiriančiose šeimose.

Susitikime dalyvavo Tryškių seniūnijos seniūnas Antanas Jokūbauskis, Tryškių Lazdynų Pelėdos gimnazijos direktorius Juozas Maneikis, Tryškių Lazdynų Pelėdos gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Raimonda Valiuvienė, Telšių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir rūpybos skyriaus socialinio darbo organizatorė, Telšių socialinių paslaugų centro vyr. socialinė darbuotoja/atvejo vadybininkė Edita Šlečkuvienė, Telšių socialinių paslaugų centro atvejo vadybininkė Vaida Spudienė,  Telšių socialinių paslaugų centro  socialinės darbuotojos, dirbančios su šeimomis Tryškių seniūnijoje Raimonda Vėlienė, Rimantė Petkevičienė ir  Telšių socialinių paslaugų centro direktoriaus pavaduotoja Daiva Navickienė.

Susitikimo metu buvo  kalbėta apie šiuo metu vykdomus atvejo vadybos procesus, teikiamas socialines paslaugas, apie mokykloje ryškėjančias problemas, išeinančias iš šeimų, kuriose yra teikiamos socialinės paslaugas, bei apie prevencinį darbą, su tikslu  išvengti galimų socialinių problemų ir (ar) socialinės rizikos atsiradimo.

D.Navickienė,

Telšių socialinių paslaugų centro direktoriaus pavaduotoja