AKIMIRKA IŠ KONFERENCIJOS ,,SOCIALINIŲ PASLAUGŲ KOKYBĖS GERINIMAS, TAIKANT EQUASS KOKYBĖS SISTEMĄ“

 

Telšių socialinių paslaugų centro vyr. socialinė darbuotoja Edita Šlečkuvienė ir centro direktorės pavaduotoja Daiva Navickienė gegužės 19 d. dalyvavo konferencijoje ,,Socialinių paslaugų kokybės gerinimas: kaip ir kodėl?“ Konferencijos dalyvius pasveikino Vilma Augienė, LR Socialinės apsaugos ir darbo viceministrė ir Tatjana Ulbinienė, Valakupių reabilitacijos centro direktorė. Konferencijoje buvo pristatomos socialinių paslaugų naujovės ir pokyčių kryptys bei Equass kokybės sistemos diegimo patirtys.

EQUASS (angl. The European Quality in Social Services) – tai sertifikavimo, mokymo ir konsultavimo sistema, kuri padeda įgyvendinti Savanoriškos Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos (Voluntary European Quality Framework for Social Services) reikalavimus. EQUASS sistema apima 10 kokybės principų, kurie suformuluoti konsultuojantis su socialinio sektoriaus suinteresuotosiomis šalimis ir grindžiami Europos socialinių paslaugų kokybės užtikrinimo sistema (Socialinės apsaugos komitetas, 2010 m.).

D.Navickienė