2021 m. gruodžio 1 d. Telšių socialinių paslaugų centre lankėsi Telšių r. PK viršininkė Aurelija Kontrimienė Veiklos skyriaus viršininkas Mindaugas Tamušauskas. Susitikime dalyvavo direktorė Rasa Gustienė, direktorės pavaduotojos Daiva Navickienė ir Daiva Bikniuvienė, padalinių vadovai: Aušra Gustienė, Edita Šlečkuvienė, Renata Fabionavičienė, Nakvynės namų darbuotojai: Virginijus Kubilius, Janina Ribinskienė, Laima Damunskienė.

Aptartos silpnosios, probleminės bendradarbiavimo sritys, galimybės. Analizuotas problemų, su kuriomis susiduria Telšių socialinių paslaugų centro darbuotojai, turinys. Numatyti pagalbos algoritmai, veiksmų seka, siekiant išspręsti tiek darbuotojų saugumo klausimą, tiek paslaugas gaunančių klientų aktualijas.

Ypač diskutuota apie problemas, teikiant paslaugas Laikinųjų šeimos namų, Nakvynės ir Savarankiško gyvenimo namų gyventojams

Numatyta į sekantį bendrą pasitarimą pakviesti ir VTAS atstovus, siekiant užtikrinti Laikinuose šeimos namuose gyvenančių vaikų saugumą dėl pasitaikančių neatsakingų mamų poelgių.

Rasa Gustienė ir Daiva Navickienė išreiškė padėką pareigūnų bendruomenei už supratingumą ir pagalbą būtiniausiais momentais.