Telšių socialinių paslaugų centras tęsia bendradarbiavimą su Labdaros ir paramos fondu ,,Vilties liepsna”. Jau kelinti metai Fondas vykdo projektą ,,Mokinio krepšelis”, kurio dėka vaikus, gyvenančius sudėtingomis socialinėmis sąlygomis, aprūpina mokyklinėmis reikmenimis. Galime tik pasidžiaugti, kad būtent šio Fondo vykdomo projekto dėka šių metų rugpjūčio 25 dieną net 25 vaikai- pirmokai, besiruošiantys į paruošiamąją klasę ar kitą pradinę klasę,  gyvenantys mažas pajamas gaunančiose šeimose, kurioms Centro socialiniai darbuotojai padeda įveikti sunkumus, gavo paramą- kuprines ir visas reikalingas mokyklai kanceliarines priemones. Nuoširdžiai dėkojame vaikų, jų tėvelių ir visų Centro darbuotojų vardu Fondo koordinatorei Gabrielei Žilienei bei visai jos komandai už dovanas!