Žinojimas, kaip suteikti pirmąją medicinos pagalbą, ir įgūdžių lavinimas padeda sumažinti stresą bei valdyti situaciją. Sugaištas laikas gali būti lemiamas nukentėjusiojo gyvybei. 2020 m. spalio mėnesį 34 socialinio darbuotojo padėjėjai ir 4 slaugytojo padėjėjai dalyvavo pirmosios medicininės pagalbos teorijos ir praktikos programos kursuose. Visi gavo pažymėjimus.