2020 m. spalio 07 d. socialiniai darbuotojai, dirbantys su šeimomis ir atvejo vadybininkai dalyvavo mokymuose ,,Socialinių darbuotojų patiriami stresai ir jų prevencija“ Mokymus vedė Mykolo Romerio universiteto prof. Dr Vida Gudžinskienė. Mokymų tikslas – aptarti socialinės srities profesionalų gebėjimą įvardinti žmogaus, patiriančio stresą, požymius ir išmokti įvaldyti streso valdymo metodus. Visi gavo pažymėjimus.