Spalio 6 d. Globos centre įvyko pirmasis asmenų norinčių tapti budinčiais globotojais, globėjais (rūpintojais) susitikimas. Susitikimo metu Pristatyti GIMK programos Pagrindinių mokymų tikslai, turinys, naudojami metodai. Aptartos penkios gebėjimų grupės, būtinos asmenims, ketinantiems globoti ar įvaikinti. Paaiškintas vaiko patekimo iš biologinės šeimos į globėjų ar įtėvių šeimas procesas. Pristatyti pagrindiniai įvaikinimo, globos panašumai ir skirtumai. Aptarti vaiko globos ar įvaikinimo procedūrose dalyvaujančių įstaigų vaidmenys. Pristatyti teisės aktai, kuriais vadovaujamasi globos ar įvaikinimo įgyvendinime.