Loading...
Pradžia2021-01-22T13:13:59-02:00

Naujienos

TELŠIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO DARBUOTOJAI DALYVAVO AKCIJOJE

29 balandžio, 2024|

Telšių socialinių paslaugų centras- įstaiga, taikanti inovatyvias, šiuolaikiškas paslaugas. 2024 m. balandžio 15-19 dienomis, taikant žaliojo socialinio darbo metodą, Telšių socialinių paslaugų centro bendruomenė: Telšių, Upynos, Mitkaičių dienos centro vaikai bei darbuotojai, Nakvynės namų ir Savarankiško gyvenimo namų bei Laikinų šeimos [...]

Mokymai

12 balandžio, 2024|

Balandžio 8-9 d. Telšių socialinių paslaugų centro direktorė Rasa ir Globos centro Tarnybos atestuoti asmenys Vaida ir Jurgita dalyvavo mokymuose pagal atnaujintą Globėjų ir įtėvių rengimo programą (GIMK). Didžiuojamės tuo, [...]

Visos naujienos

Apklausos

Kaip vertinate aptarnavimo paslaugų kultūrą (dėmesys, problemos išsiaiškinimas, informacijos pateikimas) Jums paslaugas teikiančioje vietoje, paslaugų centre ar telefoninio pokalbio metu?

Rezultatai

Loading ... Loading ...

Kaip vertinate suteiktos paslaugos/paslaugų kokybę?

Rezultatai

Loading ... Loading ...

Padaliniai

Tekstas

Tekstas

Informacija

Padalinio struktūra: Telšių socialinių paslaugų centro Telšių dienos centre (toliau – Dienos centras) dirba 6 darbuotojai: socialinio darbo organizatorius, 4 socialiniai darbuotojai, 1 užimtumo specialistas.
Tikslas – mažinti diskriminaciją ir socialinę atskirtį, vykdant nestacionarių socialinių paslaugų plėtrą.
Veikla – Dienos centre yra teikiamos dienos užimtumo paslaugos seniems, neįgaliems asmenims, socialinės rizikos šeimoms ir socialinės rizikos vaikams. Dienos centro klientams, kaip ir kitiems žmonėms, svarbu jaustis naudingais, reikalingais ir pilnaverčiais visuomenės nariais, todėl vykdoma veikla yra orientuota į šių poreikių tenkinimą. Dienos centre klientai turi galimybę išmokti rankdarbių, dekupažo, siuvimo, maisto gaminimo. Jie sportuoja, keliauja, organizuoja šventes, popietes. Taip pat teikiamos informavimo, konsultavimo, maitinimo organizavimo, asmens higienos ir priežiūros, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos.
Nuo 2009 m. Dienos centre įgyvendinamas projektas „Socialinės atskirties mažinimas, integruojant socialinės rizikos vaikus ir šeimas į visuomenę“. Projektas orientuotas į vaikus augančius socialinės rizikos šeimose, kuriose piktnaudžiaujama alkoholiu, vyrauja skurdas, nedarbas, emocinis ir fizinis smurtas, socialinių įgūdžių stoka bei turinčius užimtumo problemų. Projekto metu siekiama vaikams ugdyti socialinius, asmens higienos, darbinius įgūdžius, organizuoti turiningą laisvalaikį. Vaikai taip pat turi galimybę paruošti namų darbus, jiems teikiamos maitinimo, asmens higienos ir priežiūros paslaugos. Dienos centrą lankantiems vaikams ir jų šeimų nariams teikiama psichologinė pagalba.
Dienos centras 2011 m. įgijo EST savanorius priimančios ir koordinuojančios organizacijos statusą. Jis aktyviai bendradarbiauja su įvairiomis valstybinėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis.

Telšių dienos centre vykdomi projektai:

 • „Socialinės atskirties mažinimas, integruojant socialinės rizikos vaikus ir šeimas į visuomenę“. Projektą finansuoja Socialinių paslaugų priežiūros departamentas. Projektas yra tęstinis. Jis yra vykdomas nuo 2009-04-01.Iš Telšių rajono savivaldybės biudžeto lėšų ir programų laimėti ir vykdyti projektai:
 • „Šypsena III“. (2011-07-11 iki 2011-07-25). Projektas pilnai įgyvendintas.
 •  „Neprarask savęs, kelias į save“.(2012-06-01 iki 2012-09-01). Projektas pilnai įgyvendintas.Vykdytos akcijos:
 • Pavasarinė „Maisto banko akcija“, rudeninė „Maisto banko akcija“.

Kontaktai

Socialinio darbo organizatorė
Aušra Gustienė
Rambyno g. 24, Telšiai
Telefonas (8444) 60369
El. p: tdc@telsiuspc.lt

Žarėnų seniūnija nuo Telšių miesto nutolusi 18 kilometrų. Telšių socialinių paslaugų centro Žarėnų dienos centras (toliau dienos centras) įkurtas Žarėnų kultūros centro patalpose Varnių g-vė 1, Žarėnų sen. Telšių r..

Dienos centro patalpos užima 134,35 kv. m.. Čia yra vaikų ir jaunimo užimtumo bei laisvalaikio kambariai, tualetai, dušai, virtuvėlė, socialinio darbuotojo kabinetas.

Žarėnų dienos centro tikslas – pagal poreikį dienos centro klientams teikti socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas, gerinti gyvenimo kokybę, siekti normalizuoti jų santykius su socialine aplinka.

Kaimo žmonių gyvenimą sunkina neigiami gyvenimo kokybės veiksniai:

• socialinė atskirtis tarp miesto ir kaimo,

• užimtumo stoka,

• bedarbystė,

• žalingi įpročiai,

• informacijos stoka.

Tai aštrina socialines problemas kaime. Kaimo vietovėje yra didelis socialinių paslaugų poreikis socialinės rizikos šeimų vaikams ir jų tėvams. Vaikams iš nepasiturinčių šeimų nėra galimybių dalyvauti popamokinėse veiklose, nes dažnai už jas reikia mokėti, o dienos centre dėka SADM finansuojamų projektų už būrelius mokėti nereikia. Vaikai į dienos centrą ateina po pamokų ir atostogų metu. Čia jie  ruošia pamokas, žaidžia  stalo žaidimus, turiningai leidžia laiką užsiėmimų kambaryje. Vaikai padeda bendruomenės neįgaliesiems, vienišiems seneliams namų ruošos darbuose – sukrauti malkas, nukasti sniegą, parnešti malkų, prinešti vandens. Tokiu būdu yra  ugdomi vaikų darbiniai įgūdžiai. Organizuojamos psichologinės konsultacijos smurtą patiriančių  šeimų nariams bei pažintinės kelionės, kurių metu vaikai praplečia savo akiratį, įgyja naujų patirčių.

Dienos centre yra teikiamos dienos užimtumo, sociokultūrinės, asmens higienos, maitinimo ir kitos socialinės paslaugos, dirbame socialinį darbą su rizikos grupės asmenimis, ugdome pilnavertę asmenybę, paremtą krikščioniškomis vertybėmis, bendradarbiaujame su institucijomis ir organizacijomis, kurios rūpinasi socialinės  rizikos grupės vaikais.

Kontaktai

Žarėnų dienos centras
Socialinio darbo organizatorė
Virginija Bykovienė
Tel. +370 444 40592
El.paštas: zdc@telsiuspc.lt
Varnių g. 11, Žarėnų mstl., Žarėnų sen., Telšių r.

Padalinio struktūra: Mitkaičių dienos centre dirba 1 socialinio darbo organizatorius.

Tikslas – teikti bendrąsias ir socialinės priežiūros paslaugas, skatinti bendruomenės gyventojus aktyviau spręsti savo problemas, padedant jiems vystyti tarpusavio pagalbą ir bendradarbiavimą.

Veikla – Mitkaičių dienos centras teikia socialines, laisvalaikio užimtumo, sociokultūrines paslaugas gyventojams, gyvenantiems Nevarėnų seniūnijoje. Mažinama socialinė atskirtis tarp miesto ir kaimo, vykdant socialinių paslaugų plėtrą, tenkinant socialinių paslaugų poreikį. Tenkinamos psichologinės, socialinės, kultūrinės reikmės, teikiama informacija rūpimais klausimais. Teikiamos socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos socialiai apleistiems vaikams ir rizikos grupės šeimoms. Vystomas darbinis užimtumas, teikiamos laisvalaikio užimtumo paslaugos, asmens higienos ir priežiūros paslaugos, projektų vykdymo metu organizuojamas maitinimas socialinę atskirtį turintiems vaikams. Vyksta bendradarbiavimas su organizacijomis, rengiami ir vykdomi projektai.

Įvykdyti ir vykdomi projektai:

 • Vaikų vasaros poilsio ir užimtumo stovykla. (20 vaikų, 2007.08.01-14)Projektas pilnai įgyvendintas.
 • Vaikų dienos centrų projektas “Socialinės rizikos prevencija Nevarėnų seniūnijoje”(finansuoja Socialinės apsaugos ir darbo ministerija) 2008.04.01-2008.12.31 Projektas pilnai įgyvendintas.
 • Vaikų vasaros poilsio ir užimtumo stovykla. (20 vaikų, 2008.08.01-14) Projektas pilnai įgyvendintas.
 • Vaikų dienos centrų projektas (tęstinis)”Socialinės rizikos prevencija Nevarėnų seniūnijoje”- finansuoja Socialinės apsaugos ir darbo minusterija. Projektas vykdomas nuo 2009.04.01-2009.12.31 Projektas pilnai įgyvendintas.
 • Tęstinis vaikų dienos centrų projektas”Socialinės rizikos prevencija Nevarėnų seniūnijoje”- projektą finansuoja Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Projektas vykdomas nuo 2010.02.01-2010.12.31 Projektas pilnai įgyvendintas.
 • Tęstinis vaikų dienos centrų projektas”Socialinės rizikos prevencija Nevarėnų seniūnijoje”-projektą finansuoja Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Projektas vykdomas nuo 2011-01.01-2011.12.31 Projektas pilnai įgyvendintas.
 • Tęstinis vaikų dienos centrų projektas” Socialinės rizikos prevencija Nevarėnų seniūnijoje”. Projektą finansuoja Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Projektas vykdomas nuo 2012-01-01

Akcijos:
2012-10-20 dalyvauta vykdomoje “Maisto banko” akcijoje.

Kontaktai:

Telšių socialinių paslaugų centro padalinys Mitkaičių dienos centras –
Mitkaičių kaimas, Nevarėnų seniūnija, Telšių rajonas.
Tel. (8 444) 68617
Faksas (8 444) 51135
El. paštas: mdc@telsiuspc.lt

Padalinio struktūra: Upynos  dienos centre dirba  socialinio darbo organizatorius pilnu etatu ir socialinio darbuotojo padėjėja 0,5 etato.

Tikslas – teikti bendrąsias ir socialinės priežiūros paslaugas, skatinti bendruomenės gyventojus aktyviau spręsti savo problemas, padedant jiems vystyti tarpusavio pagalbą ir bendradarbiavimą.

Veikla – Upynos dienos centras teikia socialines, laisvalaikio užimtumo, sociokultūrines paslaugas gyventojams, gyvenantiems Upynos  seniūnijoje. Mažinama socialinė atskirtis tarp miesto ir kaimo, vykdant socialinių paslaugų plėtrą, tenkinant socialinių paslaugų poreikį. Teikiamos socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos socialiai apleistiems vaikams ir rizikos grupės šeimoms. Vystomas darbinis užimtumas, teikiamos laisvalaikio užimtumo paslaugos, asmens higienos ir priežiūros paslaugos, projektų vykdymo metu organizuojamas maitinimas socialinę atskirtį turintiems vaikams. Vyksta bendradarbiavimas su organizacijomis, rengiami ir vykdomi projektai. Vyresnio amžiaus asmenims organizuojamos popietės, kelionės, šventės.

Akcijos:
Dalyvaujame “Maisto banko” akcijose.

Kontaktai:
Socialinio darbo organizatorė
Edita Stanienė
Beržų g.6, Upynos k. Telšių r.
Tel. nr. 8 444 44767
El. paštas: udc@telsiuspc.lt

Telšių Nakvynės namai yra 18 vietų Telšių socialinių paslaugų centro padalinys.
Nakvynės namuose dirba 6 darbuotojai. Iš jų 1- socialinio darbo organizatorė, 2- socialinio darbuotojo padejėjai, 3- budintys.
Tikslas – apgyvendinti asmenis, paleistus iš įkalinimo vietų, socialinės bei psichologinės reabilitacijos įstaigų, valkataujantiems, elgetaujantiems ir kitiems asmenims, neturintiems nuolatinės gyvenamosios vietos, taip pat asmenims, kurie dėl smurto ar kitokios prievartos laikinai pasitraukia iš nuolatinės gyvenamosios vietos.

Nakvynės namuose teikiamos šios paslaugos:

 • socialinės priežiūros paslauga – laikinas apnakvindinimas;
 • socialinės globos paslauga – trumpalaikė socialinė globa;
 • apnakvindinimas vienos nakties kambaryje;

Taip pat teikiamos informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo paslaugos, organizuojamos minimalios higienos paslaugas, minimalios buitines paslaugos, esant poreikiui organizuojamos sveikatos priežiūros ir apsaugos paslaugos.

Socialiniai darbuotojai padeda laikinai apgyvendintiems asmenims, praradusiems socialinius ryšius, grįžti į pilnavertį gyvenimą, skatina juos susirasti nuolatinę gyvenamąją vietą, motyvuoja gydytis priklausomybės ligas, skatina integruotis į darbo rinką, padeda atstatyti prarastus ryšius su artimaisiais. Nakvynės namuose organizuojamos popietės, pokalbiai kalendorinių, bei kitų švenčių progomis, primenant jų gyvavimą, tradicijas, kilimo šaknis. Pavasario, vasaros, rudens metu organizuojamos talkos aplinkos tvarkymui, gyvenamųjų patalpų valymui. Nuolat tvarkydami Nakvynės namų aplinką, stengiamės, kad čia gyvenantys žmonės jaustųsi patogiai ir maloniai.

Kontaktai:
Telšių nakvynės namai
Socialinio darbo organizatorė
Genovaitė Kuzminskienė
Tel. 8 444 75 609,
nakvynesnamai@telsiuspc.lt
Pramonės 18 a, Telšiai

Norint apsigyventi Nakvynės namuose reikia kreiptis į Telšių rajono savivaldybės socialinės paramos ir rūpybos skyrių adresu Karaliaus Mindaugo 36, Telšiai, tel. 8 444-53895.

Savarankiško gyvenimo namų tikslas – sudaryti namų aplinkos sąlygas savarankiškai tvarkytis savo asmeninį (šeimos) gyvenimą rizikos grupės šeimoms ar gyvenantiems skyrium asmenims, auginantiems nepilnamečius vaikus, netekusiems nuosavo gyvenamojo būsto, esant krizinėje situacijoje.
Savarankiško gyvenimo namų pagrindinė funkcija – suteikti normalias buitines gyvenimo sąlygas apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslaugos gavėjams.
Teikiame informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo paslaugas, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas šeimoms ir rizikos grupės asmenims (namų ruošoje, tvarkant pinigų apskaitą, planuojant ir atliekant namų ruošos darbus, prižiūrint vaikus).
Vykdomi projektai:
Savarankiško gyvenimo namuose vykdytas projektas „Kompleksinių paslaugų teikimas vaikui ir motinai (tėvui) esant krizinėje situacijoje“. Projekto tikslas – sudaryti saugias namų aplinkos sąlygas vaikui ir motinai (tėvui) esant krizinėje situacijoje, teikti bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas , bei kitą reikalingą pagalbą, siekiant mažinti vaikų, ypač mažamečių , atskyrimą nuo šeimos.
Akcijos
Dalyvaujame „Maisto banko“ akcijoje.

Kontaktai:
Telšių savarankiško gyvenimo namai
Socialinio darbo organizatorė
Genovaitė Kuzminskienė
Tel. 8 444 75 609,
nakvynesnamai@telsiuspc.lt
Pramonės g. 18 a, Telšiai

Norint gauti paslaugas Savarankiško gyvenimo namuose reikia kreiptis į Telšių rajono savivaldybės socialinės paramos ir rūpybos skyrių adresu Karaliaus Mindaugo 36, Telšiai, tel. 8 444-53895.

PASLAUGOS

PROJEKTAI

NAUJIENOS

Apie mus

Centro veiklos pobūdis — socialinė veikla.

Centro tikslas — didinti visų Telšių rajono bendruomenės narių galimybę gyventi orumo nežeminančiomis sąlygomis ir teikti socialines paslaugas įvairių socialinės rizikos grupių asmenims ir šeimoms.