Gruodžio 25 d. Telšių socialinių paslaugų centro Globos centre vyko Telšių rajono savivaldybės ir Telšių socialinių paslaugų centro Globos centro asmenų/ šeimų, galinčių prižiūrėti, globoti (rūpinti), įvaikinti tėvų globos netekusį ar iš nesaugios aplinkos paimtą vaiką (-us), pritraukimo ir paieškos plano 2024 m. rengimo darbo grupės susitikimas. Dėkojame grupės nariams Jurgitai Venclovienei, Vaidai Koverienei, Daivai Bikniuvienei, Antanui Nekrašiui, Linai Kybartaitei-Jokubauskienei, Almai Tomkevičienei, Ingridai Jurkienei, Nijolei Vaičekauskei ir direktorei Rasai Gustienei už idėjas, mintis ir patarimus rengiant planą 2024 metams.