Remiantis išorinių ekspertų paraiškų kokybės vertinimu ir 2023 m. gruodžio 20 d. „Europos solidarumo korpuso“ savanoriškos veiklos Kokybės ženklo atrankos komiteto pateiktais siūlymais, 2023 m. gruodžio 29 d. Jaunimo reikalų agentūros direktoriaus įsakymu N. 2V-380(1.4E) buvo priimtas sprendimas dėl Kokybės ženklo suteikimo arba jo galiojimo pratęsimo. Mūsų įstaiga viena iš jų.