Šių metų lapkričio 15 d., Upynos seniūnijoje buvo pravestas pozityvios tėvystės užsiėmimas socialinių paslaugų gavėjams. Užsiėmimą suorganizavo ir pravedė Telšių socialinių paslaugų centro socialiniai darbuotojai, dirbantys su šeimomis: Rimantė Petkevičienė, Raimonda Vielienė ir Arūnas Griciūnas. Užsiėmimų metu buvo išdalinta dalijamoji medžiaga, susirinkusieji supažindinti, kas yra pozityvi tėvystė, paliestos vaikų higienos ir brendimo temos. Buvo kalbama, kaip vaikui padėti suvaldyti stresą, kylančią agresiją. Užsiėmimo metu visi dalyviai sprendė psichologinį testą. Dar tėvams buvo pristatyta mobilioji programėlė „Family link“, kurios pagalba tėvai gali kontroliuoti vaikų praleidžiamą laiką prie telefono ir parinkti tinkamą pagal vaikų amžių internetinį turinį. Jaukiai, prie kavos puodelio, buvo aptarti susirinkusiems tėveliams iškilę probleminiai klausimai.