Spalio 12-25 dienomis Telšių socialinių paslaugų centras vykdė akciją ,,Tvarkome pamirštus kapus”. Kapai buvo tvarkomi Tryškių, Varnių, Eigirdžių, Lieplaukės miestelių bei Telšių miesto senosiose kapinėse. Luokės miestelyje senosiose kapinėse sutvarkytas Žemaičių pulko kovotojams žuvusiems už laisvę kapas. Iš viso sutvarkyti net 58 apleisti kapai.

Akcija susidėjo iš kelių etapų: pokalbių su kapinių prižiūrėtojais, puokščių gaminimo, kapinių tvarkymo. Prasmingoje veikloje dalyvavo ne tik Centro darbuotojai, bet ir paslaugų gavėjai: tėveliai su vaikais, dienos centrus lankantys vaikai su mamomis, Laikinų šeimos namų gyventojai su darbuotojais. Sutvarkyti kapai buvo papuošti savo rankomis pagamintomis puokštėmis, uždegtos atminimo žvakelės, kurios simbolizuoja viltį ir amžinąją šviesą, apšviečiančią mirusiojo amžino poilsio vietą.

Nors akcija pasibaigė, bet ji tikrai turės tęsinį. Apleistų kapų tvarkymas prieš Vėlines ne tik suvienijo, įkvėpė, bet ir priminė apie vertybes. Gera būtų, jei pamirštų kapų tvarkymas taptų įpročiu, o Vėlinių vakarą Telšių miesto ir aplinkinių rajonų kapinaitėse neliktų nei vieno pamiršto.

Nuoširdžiai dėkojame finansiškai bei kitaip prisidėjusiems įgyvendinant akciją: Mindaugui Koverai, prekybos centro ,,MON“ direktoriui Stanislovui Jurkui, Daivos gėlių salono savininkei Daivai Dirmeikienei.