TELŠIŲ MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ KVIEČIA GYVENTOJUS DALYVAUTI APKLAUSOJE

Telšių miesto vietos veiklos grupė rengia 2024 – 2029 m. vietos plėtros strategiją ir kviečia Telšių miesto gyventojus prisidėti prie šios strategijos rengimo dalyvaujant apklausoje.

Įgyvendinant vietos plėtros strategijas siekiama spręsti vietos bendruomenei aktualias gyventojų skurdo ir atskirties problemas bei skatinti bendruomenėse socialinį verslą, padedantį vietoje spręsti pažeidžiamų grupių atskirties problemas.

Kviečiame Telšių miesto bendruomenę aktyviai įsitraukti į strategijos rengimo procesą ir iki 2023 m. liepos 10 d. sudalyvauti apklausoje užpildant nuorodoje pateiktą anketą: https://apklausa.lt/f/cauuhzf.fullpage