Siekiant sustiprinti Telšių socialinių paslaugų centro darbuotojų tarpusavio santykius ir emocinį atsparumą, darbuotojai, dvi dienas dalyvavo seminare – mokymuose ,,Emocinis atsparumas, vidinė harmonija bei jausminio perdegimo prevencija“ . Seminaro metu darbuotojai mokėsi kaip reikia išlaikyti vidinę harmoniją, apsisaugoti nuo jausminio perdegimo bei sėkmingai susitvarkyti su jau esamomis pasekmėmis. Mokymai vyko pozityvioje motyvacinėje darbinėje aplinkoje. Mokymus vedė lektorius Vygandas Pikčiūnas. Seminaro metu klegėjo juokas, darbuotojai „pasikrovė“ gerų emocijų kelioms savaitėms.

D.Navickienė

Telšių socialinių paslaugų centro direktorės pavaduotoja