Telšių socialinių paslaugų centro iniciatyva 2023 m. gegužės 8 dieną Varnių seniūnijoje įvyko susitikimas, kuriame buvo diskutuojama apie atvejo vadybos proceso vykdymą, socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo paslaugų teikimą, pagalbos į namus socialinių paslaugų teikimo aktualijas, apie naudą šeimoms, kuriuose socialines paslaugas teikia individualios priežiūros darbuotojai, dirbantys riziką patiriančiose šeimose. Gerovės konsultantas papasakojo kokiais atvejais ir kam teikia konsultacijas.

Susitikime dalyvavo Rolandas Bružas, Varnių seniūnijos seniūnas, Rasa Gustienė, Telšių socialinių paslaugų centro direktorė, Edita Šlečkuvienė, Telšių socialinių paslaugų centro vyr. socialinė darbuotoja/atvejo vadybininkė, Vida Urnikienė, Telšių socialinių paslaugų centro atvejo vadybininkė, Daiva Navickienė, Telšių socialinių paslaugų centro direktoriaus pavaduotoja, Vilma Vasienė, Telšių socialinių paslaugų centro socialinė darbuotoja, dirbanti su šeimomis Varnių seniūnijoje, Vilma Jankauskaitė, Varnių Motiejaus Valančiaus gimnazijos socialinė pedagogė, Ingrida Viškulskienė, Telšių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir rūpybos skyriaus socialinio darbo organizatorė, Greta Lisauskaitė, Telšių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir rūpybos skyriaus socialinių išmokų specialistė ir Jurgita Juškienė, Telšių socialinių paslaugų centro gerovės konsultantė, dirbanti Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamame projekte „Gerovės konsultantų modelio įdiegimas Telšių rajono savivaldybėje” Nr. LT03-1-SAM-K02-004. Susitikimo metu buvo kalbėta apie šiuo metu vykdomus atvejo vadybos procesus, teikiamas socialines paslaugas, apie mokykloje ryškėjančias problemas, išeinančias iš šeimų, kuriose yra teikiamos socialinės paslaugas, bei apie prevencinį darbą, su tikslu išvengti galimų socialinių problemų ir (ar) socialinės rizikos atsiradimo.

D.Navickienė,

Telšių socialinių paslaugų centro direktoriaus pavaduotoja