Informuojame, kad Pirkimo komisija, sudaryta Telšių socialinių paslaugų centro direktoriaus 2022 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. V-2515 ,,Dėl pirkimo komisijos sudarymo“         2022-12-30 posėdyje priėmė nutarimą nutraukti pirkimą ,,Sandėlio patalpų nuomos maisto produktams ir higienos prekėms, tiekiamiems Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo, Telšių rajono savivaldybėje paslaugos “, kuris buvo paskelbtas 2022 m. gruodžio 17 d. laikraštyje ,,Kalvotoji Žemaitija“ Nr. 97 (105087) dėl pirkimo sąlygų, neatitinkančių Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos respublikos Vyriausybės Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036 ,,Dėl žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.