Monthly Archives: gruodžio 2022

//gruodžio

Informacija dėl ,,Sandėlio patalpų nuomos maisto produktams ir higienos prekėms, tiekiamiems Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo, Telšių rajono savivaldybėje paslaugos “ pirkimo konkurso nutraukimo.

2023-01-02T06:14:07-02:00

Informuojame, kad Pirkimo komisija, sudaryta Telšių socialinių paslaugų centro direktoriaus 2022 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. V-2515 ,,Dėl pirkimo komisijos sudarymo“         2022-12-30 posėdyje priėmė nutarimą nutraukti pirkimą ,,Sandėlio patalpų nuomos maisto produktams ir higienos prekėms, tiekiamiems Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo, Telšių rajono savivaldybėje paslaugos “, kuris buvo paskelbtas 2022 m. gruodžio 17 d. laikraštyje ,,Kalvotoji Žemaitija“ Nr. 97 (105087) dėl pirkimo sąlygų, neatitinkančių Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos respublikos Vyriausybės Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036 ,,Dėl žemės, [...]

Informacija dėl ,,Sandėlio patalpų nuomos maisto produktams ir higienos prekėms, tiekiamiems Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo, Telšių rajono savivaldybėje paslaugos “ pirkimo konkurso nutraukimo.2023-01-02T06:14:07-02:00

MEDUOLIŲ DEKORAVIMO POPIETĖ

2022-12-06T07:02:27-02:00

Telšių socialinių paslaugų centre vyko meduolių dekoravimo popietė, kurią suorganizavo dienos centrų darbuotojos Vaida, Roma ir Edita. Meduolius kepė Žarėnų, Upynos ir Mitkaičių dienos centro lankytojai. Dekoruotus meduolius dovanojome Tarptautinės neįgaliųjų žmonių dienos minėjimo dalyviams.

MEDUOLIŲ DEKORAVIMO POPIETĖ2022-12-06T07:02:27-02:00

GEROJI SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO PATIRTIS IR INOVACIJOS LATVIJOJE

2022-12-05T12:27:29-02:00

GEROJI SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO PATIRTIS IR INOVACIJOS LATVIJOJE   Lietuvoje vykstantys socialiniai – ekonominiai pokyčiai vis labiau išryškina socialinių paslaugų svarbą žmonių gyvenime. Socialinės paslaugos padeda žmonėms spręsti iškylančias socialines problemas, pagerina jų gyvenimo kokybę, mažina socialinę atskirtį, todėl jų poreikis bei jų įvairovė Lietuvoje kasmet didėja. Kiekvienoje visuomenėje socialinių paslaugų sistema yra svarbi socialinės politikos dalis, nes visose visuomenėse yra dalis žmonių, kurie dėl įvairių priežasčių negali patys savarankiškai gyventi, spręsti jiems iškylančių socialinių problemų, todėl jaučiasi nesaugūs ir atstumti. Tokiems žmonėms reikalinga socialinių paslaugų sistema ir socialinių darbuotojų pagalba. Kiekvienoje šalyje socialinių paslaugų samprata gali skirtis. Lietuvos socialinių paslaugų [...]

GEROJI SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO PATIRTIS IR INOVACIJOS LATVIJOJE2022-12-05T12:27:29-02:00