2022 m. rugsėjo 20 dieną Telšių socialinių paslaugų centro vyr. vyr. socialinė darbuotoja/atvejo vadybininkė Edita Šlečkuvienė, atvejo vadybininkė Audronė Siurblytė, , socialinė darbuotoja dirbanti su šeimomis Irena Sudintienė, individualios priežiūros darbuotoja Edita Bertašienė ir direktoriaus pavaduotoja Daiva Navickienė vyko į Luokės seniūniją, kur susitiko su Luokės seniūnu Eriku Volskiu, Telšių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir rūpybos skyriaus vyresniąja socialinio darbo specialiste Dalia Blažinauskiene ir Luokės Vytauto Kleivos gimnazijos vyr. socialine pedagoge Dale Strėlkuviene.

Susitikimo metu buvo kalbėta apie šiuo metu vykdomus atvejo vadybos procesus, teikiamas socialines paslaugas, apie mokykloje ryškėjančias problemas, išeinančias iš šeimų, kuriose yra teikiamos socialinės paslaugas, apie atsiradusius naujus individualios priežiūros darbuotojus nuo 2022 m. rugsėjo 1 d., kurie paslaugas teikia sunkumus patiriančiose šeimose, bei apie prevencinį darbą, su tikslu išvengti galimų socialinių problemų ir (ar) socialinės rizikos atsiradimo.

D.Navickienė,

Telšių socialinių paslaugų centro direktoriaus pavaduotoja