Nuo 2022 m. rugpjūčio 1 d. startavo pilotinis projektas ,,Nuotolinė socialinė globa namuose“. Tai nuotolinės priežiūros paslaugų teikimo projektas, kai naujos technologinės inovacijos, įgalina nuotolinę globą ir priežiūrą derinti su įprastais vizitais. Eglobos nuotolinės priežiūros veikimo principas yra toks, kad senjoras, būdamas savo namuose, per planšetinį kompiuterį, su 4G tinklo ryšiu ir suinstaliuota programine įranga, bendrauja su socialiniu darbuotoju. Visa įranga suinstaliuota taip, kad reikia paspausti tik vieną mygtuką, tam, kad atsiliepti į vaizdo skambutį, jei nepavyksta to padaryti, sistema sujungia automatiškai. Šis naujas bendravimo būdas, kuris yra išbandytas visame pasaulyje (JK, JAV, Kanadoje, Japonijoje, Latvijoje) pasiekė ir mus. Nuotoliniu būdu su senjorais bendraus socialinis darbuotojas iš savo nuolatinės darbo vietos įvairias klausimais, kaip vaistų vartojimo ir mitybos kontrolė, skubių klausimų sprendimas, bendravimas ir psichologine parama. Tai galimybė spręsti iškilusias problemas be fizinio kontakto, skiriant daugiau valandų fiziniams apsilankymams, kuriuos atlieka individualios priežiūros specialistai.

Nuotolinę globą gaus 7 pagalbos į namus ar dienos socialinės globos paslaugas namuose gaunantys klientai, gyvenantys Telšių mieste ir rajone. Pilotinio projekto trukmė – 6 mėnesiai. Projekto metu minėta paslauga bus teikiama nemokamai. Projektas yra finansuojamas iš Telšių rajono savivaldybės 2022-2024 metų strateginio veiklos plano, patvirtinto Telšių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. T1-35 ,,Dėl Telšių rajono savivaldybės 2022-2024 strateginio veiklos plano patvirtinimo, 2.7. priedo 7 programos 01 tikslo 02 uždavinio 15 priemonės ,,Socialinių projektų dalinis finansavimas“ savivaldybės biudžeto lėšų, kurios yra skirtos Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. liepos 7 d. įsakymu Nr. A1-1045 ,,Dėl lėšų skyrimo projektams finansuoti“.

Tikimės, kad nuotolinė globa ir bendravimas prailgins paslaugos gavėjų savarankiškumą, suteiks jiems emocinę ramybę ir saugumo jausmą.

D.Navickienė