TĘSIAMI  VAIKŲ DIENOS CENTRŲ PROJEKTAI

Telšių socialinių paslaugų centras 2020 m. sausio 23 d. pasirašė  keturias Valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartis dėl vaikų dienos centrų veiklų projektų finansavimo. Projektai finansuojami pagal programos ,,Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra“ priemonės ,,Įgyvendinti priemones šeimos ir vaiko gerovei“ priemonę ,,Skatinti ir plėsti vaikų dienos centrų savivaldybėse veiklą, teikiant nestacionarias dienos socialinės priežiūros paslaugas vaikams ir šeimoms“. Projektai yra vykdomi Telšių socialinių paslaugų centro Telšių dienos centre, Žarėnų dienos centre, Upynos dienos centre ir Mitkaičių dienos centre. Projektų veiklų pradžia pagal gautą finansavimą yra 2020 m. sausio 24 d., o pabaiga – 2020 m. gruodžio 31 d. Bendra keturiems dienos centrams Valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutarčių    suma – 60000,00 eurų. Pagal LR SADM Vaikų dienos centrų veiklos projektų atrankos konkurso 2020-2021 metais nuostatus Telšių socialinių paslaugų centras prie gautos iš SADM sumos turėjo prisidėti ne mažiau kaip 10 procentų savo lėšų ar lėšų gautų iš kitų teisėtų finansavimo šaltinių.

Telšių, Upynos, Mitkaičių ir Žarėnų vaikų dienos centrų projektų veiklose dalyvauja 119 vaikų iš sunkiai besiverčiančių šeimų. Žarėnų ir Mitkaičių dienos centre projekto veiklas vykdo ir su vaikais dirba po vieną socialinio darbo organizatorių, o Upynos dienos centre – vienas socialinio darbo organizatorius ir  vienas socialinis darbuotojas, dirbantis 0,5 etato. Telšių dienos centre dirba dvi socialinės darbuotojos. Visi etatai yra išlaikomi iš Telšių rajono savivaldybės biudžeto. Vadovaujantis  2020 m. vaikų dienos centrų veiklos projektų atrankos konkurso nuostatais biudžetinėms įstaigoms  nebuvo galima prašyti lėšų papildomiems socialinių darbuotojų, socialinių darbuotojų padėjėjų, psichologų ar kitų darbuotojų darbo užmokesčiui.

Projekto lėšomis yra finansuojamas  nuolatinių vaikų dienos centro lankytojų maitinimo organizavimas,  laisvalaikio užimtumo vaikams ir jų šeimoms organizavimas, socialinės ir psichologinės ar krizių įveikimo paslaugos, socialinių ir gyvenimo įgūdžių ugdymo bei higienos įpročių formavimo paslaugos.

Dienos centrų veiklų tikslai – teikti dienos socialinės priežiūros ir ugdymo paslaugas vaikui ir jo šeimos nariams, ginti vaiko teises, padėti vaikui adaptuotis šeimoje ir visuomenėje. Dienos centruose siekiama ugdyti ir lavinti socialinių įgūdžių stokojančių vaikų ir jų tėvų socialinius įgūdžius, organizacinius gebėjimus, teikti psichologinę pagalbą, puoselėti patriotinius jausmus ir kitas moralines vertybes. Dienos centre organizuojamas užimtumas, turiningai leidžiamas laisvalaikis, bendradarbiaujama su vaikų šeimos nariais, teikiama psichologinė pagalba, informavimo, konsultavimo paslaugos, pagalba ruošiant pamokas. Į Dienos centrus vaikai atvyksta po pamokų mokykloje. Ten ruošia pamokas, yra teikiamas maitinimas. Vasaros atostogų metu vaikams yra organizuojamos ekskursijos, žygiai, išvykos, dienos stovyklos.

Telšių, Upynos, Mitkaičių ir Žarėnų vaikų dienos  centrai bendradarbiauja  su Upynos, Žarėnų, Nevarėnų seniūnijomis, su toje vietovėje esančiomis  mokyklomis,  kaimo bendruomenėmis, parapijomis, kultūros centrais,  su Telšių apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu. Visi dienos centrai dirba 5 dienas per savaitę ir 8 valandas per dieną. Vaikų patogumui dienos centrai veikia iki 18 valandos

Kartu centrai siekia padėti vaikų šeimoms, kad vaikas neprarastų galimybės augti su jam artimiausiais ir mylimiausiais žmonėmis, kad šeima galėtų tinkamai rūpintis vaiku. Vaikams lankant dienos centrus gerėja  psichinė ir fizinė sveikata, gerėja vaikų bendravimo įgūdžiai, pasitikėjimas savimi ir savo vertės suvokimas, užkertamas kelias vaikų nepriežiūrai ir apleistumui, pagerėja vaikų mokymosi motyvacija ir mokymosi rezultatai. Mokytojai pastebi, kad vaikai tampa atviresni,  stiprėja vaikų ir tėvų santykiai.

Projektų vykdymas padeda spręsti įvairias socialines problemas, tobulinti socialinį darbą, ieškoti naujovių.

Telšių socialinių paslaugų centro direktorės pavaduotoja

Daiva Navickienė