General Practice

/General Practice

Nuostatai

2019-08-22T11:46:36-02:00

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šie nuostatai reglamentuoja Telšių socialinių paslaugų centro (toliau – Centro) tikslus, uždavinius, organizacinę struktūrą, socialinių paslaugų [...]