Naujienos

/Naujienos

Supervizija

2020-10-09T08:59:15-02:00

Neįmanoma išspręsti problemų naudojantis tuo pačiu mąstymo būdu, kuriuo jas sukūrėte. A.Einšteinas Supervizija – darbo kultūros dalis, darbo santykių higiena. Ji  reikalinga norintiesiems tobulėti ir dirbti efektyviau. Dažniausiai supervizija reikalinga susidūrus su sudėtingomis situacijomis darbe, kurios pačios savaime neišsisprendžia. Kaip ir kasmet, taip ir šiemet Telšių socialinių paslaugų centras savo socialiniams darbuotojams, dirbantiems su šeimomis, patiriančiomis riziką ir atvejo vadybininkams suorganizavo komandos supervizijų sesijas, kurios prasidėjo  2020 m. rugsėjo 18 d. ir baigsis 2020 m. gruodžio 18 d. Sesijos  vyks 7 kartus. Supervizija daugiausia dėmesio skiria santykiams tarp komandos narių, komandos komunikacijos riboms, vaidmenims komandoje, galios santykiams bei konkurencijai, atmosferai komandoje. [...]

Supervizija2020-10-09T08:59:15-02:00

Pirmosios medicininės pagalbos kursai

2020-10-08T10:11:02-02:00

Žinojimas, kaip suteikti pirmąją medicinos pagalbą, ir įgūdžių lavinimas padeda sumažinti stresą bei valdyti situaciją. Sugaištas laikas gali būti lemiamas nukentėjusiojo gyvybei. 2020 m. spalio mėnesį 34 socialinio darbuotojo padėjėjai ir 4 slaugytojo padėjėjai dalyvavo pirmosios medicininės pagalbos teorijos ir praktikos programos kursuose. Visi gavo pažymėjimus.

Pirmosios medicininės pagalbos kursai2020-10-08T10:11:02-02:00

Mokymai

2020-10-08T10:18:25-02:00

  2020 m. spalio 07 d. socialiniai darbuotojai, dirbantys su šeimomis ir atvejo vadybininkai dalyvavo mokymuose ,,Socialinių darbuotojų patiriami stresai ir jų prevencija“ Mokymus vedė Mykolo Romerio universiteto prof. Dr Vida Gudžinskienė. Mokymų tikslas – aptarti socialinės srities profesionalų gebėjimą įvardinti žmogaus, patiriančio stresą, požymius ir išmokti įvaldyti streso valdymo metodus. Visi gavo pažymėjimus.

Mokymai2020-10-08T10:18:25-02:00

Rudeniška socialinių darbuotojų diena

2020-10-08T09:29:37-02:00

Vinstotas Čerčilis yra pasakęs: ,,Mes gyvename iš to, ką gauname, bet kuriame gyvenimą iš to, ką duodame“. Socialiniai darbuotojai – tai tie žmonės, kurie būna šalia, kai prireikia ne tik fizinės, bet ir dvasinės pagalbos, kurie išklauso, paguodžia ir pataria. Šiemet šia proga Telšių  socialinių paslaugų centro darbuotojai rugsėjo 25 dieną rinkosi į Telšių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčią. Ten dalyvavo Šv. Mišių aukoje. Visus susirinkusius  pasveikino centro direktorė Rasa Gustienė, Telšių rajono savivaldybės administracijos  socialinės paramos ir rūpybos skyriaus vedėja Lendra Bukauskienė, Vicemeras Kazys Lečkauskas  ir Telšių rajono savivaldybės tarybos narys Tomas Katkus. Darbuotojams buvo įteikti padėkos raštai [...]

Rudeniška socialinių darbuotojų diena2020-10-08T09:29:37-02:00

Pradėti mokymai pagal GIMK pagrindinę programą

2020-10-08T09:21:12-02:00

Spalio 6 d. Globos centre įvyko pirmasis asmenų norinčių tapti budinčiais globotojais, globėjais (rūpintojais) susitikimas. Susitikimo metu Pristatyti GIMK programos Pagrindinių mokymų tikslai, turinys, naudojami metodai. Aptartos penkios gebėjimų grupės, būtinos asmenims, ketinantiems globoti ar įvaikinti. Paaiškintas vaiko patekimo iš biologinės šeimos į globėjų ar įtėvių šeimas procesas. Pristatyti pagrindiniai įvaikinimo, globos panašumai ir skirtumai. Aptarti vaiko globos ar įvaikinimo procedūrose dalyvaujančių įstaigų vaidmenys. Pristatyti teisės aktai, kuriais vadovaujamasi globos ar įvaikinimo įgyvendinime.

Pradėti mokymai pagal GIMK pagrindinę programą2020-10-08T09:21:12-02:00

Mokymai

2020-09-24T05:17:05-02:00

Rugsėjo 23 d. Telšių socialinių paslaugų centro Globos centre vyko mokymai “Savipagalbos grupių organizavimas budintiems globotojams, globėjams ir įtėviams”. Į mokymus susirinko kolegos iš Plungės, Rietavo, Mažeikių, Akmenės. Dėkojame lektorėms Daivai Matulevičiūtei, Daliai Bloznelienei už ypatingą talentą dalinantis savo žiniomis bei patirtimi.

Mokymai2020-09-24T05:17:05-02:00

Diskusija

2020-09-24T05:04:06-02:00

2020 m. rugsėjo 21 d. Telšių socialinių paslaugų centro Globos centre vyko diskusija apie budinčio globotojo darbe kylančius iššūkius.  Džiaugiamės, jog į diskusiją atvyko vicemeras, Telšių rajono savivaldybės tarybos narė, Socialinės paramos ir rūpybos skyriaus vedėja, vyriausiosios specialistės, VVTAĮT Telšių apskrities VTAS vedėja, asociacijos „Mes šeima“ pirmininkės pavaduotoja, budintys globotojai. Pokalbio metu budintys globotojai pasidalino savo veiklos džiaugsmais ir rūpesčiais, aptarė sutarties vykdymo sąlygas. Savivaldybės darbuotojai išklausė ir pažadėjo atsižvelgti į budinčių globotojų ir Globos centro darbuotojų siūlymus dėl veiklos optimizavimo galimybių.

Diskusija2020-09-24T05:04:06-02:00

Projektas ,,Apyrankių simbolika, istorija ir interpretacijos“

2020-07-24T04:16:38-02:00

Projektas ,,Apyrankių simbolika, istorija ir interpretacijos'' Telšių socialinių paslaugų centro, Telšių dienos centro vaikai dalyvavo projekte,,Apyrankių simbolika, istorija ir interpretacijos'', kurio vadovė buvo  Neringa Pučkoriūtė. Projekto įgyvendintojų tikslas buvo suteikti jauniesiems dizaineriams galimybę susipažinti su kuriamų objektų istorija ir archajinėmis technologijomis.

Projektas ,,Apyrankių simbolika, istorija ir interpretacijos“2020-07-24T04:16:38-02:00

Kūrybinės dirbtuvės „Šypsena XII“

2020-07-20T06:37:03-02:00

  Jau dvyliktą kartą vaikų vasaros atostogų metu Telšių socialinių paslaugų centro Telšių dienos centras  organizavo kūrybines dirbtuves „Šypsena XII“. Kūrybinėse dirbtuvėse dalyvavo  25 vaikai. Projektas įgyvendinamas Telšių r. Ubiškės mokykloje-daugiafunkciniame centre. Kūrybinių dirbtuvių metu  vaikai tapė gamtoje, pritaikydami plenero  gamtoje technologijas, dalyvavo komandiniuose žaidimuose, sporto rungtyse. Vaikai turėjo puikias galimybes pademonstruoti savo meninius, kūrybinius, komandinius sugebėjimus. Kūrybinių dirbtuvių pabaigą vainikavo išvyka prie jūros.

Kūrybinės dirbtuvės „Šypsena XII“2020-07-20T06:37:03-02:00