Naujienos

/Naujienos

GEROJI SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO PATIRTIS IR INOVACIJOS LATVIJOJE

2022-12-05T12:27:29-02:00

GEROJI SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO PATIRTIS IR INOVACIJOS LATVIJOJE   Lietuvoje vykstantys socialiniai – ekonominiai pokyčiai vis labiau išryškina socialinių paslaugų svarbą žmonių gyvenime. Socialinės paslaugos padeda žmonėms spręsti iškylančias socialines problemas, pagerina jų gyvenimo kokybę, mažina socialinę atskirtį, todėl jų poreikis bei jų įvairovė Lietuvoje kasmet didėja. Kiekvienoje visuomenėje socialinių paslaugų sistema yra svarbi socialinės politikos dalis, nes visose visuomenėse yra dalis žmonių, kurie dėl įvairių priežasčių negali patys savarankiškai gyventi, spręsti jiems iškylančių socialinių problemų, todėl jaučiasi nesaugūs ir atstumti. Tokiems žmonėms reikalinga socialinių paslaugų sistema ir socialinių darbuotojų pagalba. Kiekvienoje šalyje socialinių paslaugų samprata gali skirtis. Lietuvos socialinių paslaugų [...]

GEROJI SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO PATIRTIS IR INOVACIJOS LATVIJOJE2022-12-05T12:27:29-02:00

SUAUGUSIŲJŲ MOKYMOSI SAVAITĖ

2022-11-22T12:33:45-02:00

Tarp šių metų suaugusiųjų mokymosi savaitės „Mokymosi siluetai“ renginių – ir Telšių socialinių paslaugų centro Globos centro organizuoti mokymai globėjams „Mokausi pasirūpinti savimi, kad gebėčiau pasirūpinti kitais“. Lapkričio 22 dieną Globos centro specialistės Ramunė ir Viktorija sukvietė tris ir daugiau vaikų savo šeimose globojančias Telšių rajono globėjas į mokymus. Jų metu pasakota apie į santykį orientuotą globą, remiantis TBRI. TBRI – pasitikėjimu grįstų santykių intervencijos modelis, atkeliavęs iš JAV. TBRI – tai mokslu grįsta, į traumos įveiką orientuota praktika, specifiškai sukurta vaikams su sunkia praeitimi, patyrusiems apleistumą, smurtą ir kitos rūšies nepriežiūrą (bet tinka visiems vaikams). TBRI sudaro 3 tarpusavyje derantys [...]

SUAUGUSIŲJŲ MOKYMOSI SAVAITĖ2022-11-22T12:33:45-02:00

AKIMIRKOS IŠ MOKSLINĖS – PRAKTINĖS KONFERENCIJOS

2022-11-21T03:59:53-02:00

AKIMIRKOS IŠ MOKSLINĖS – PRAKTINĖS KONFERENCIJOS ,,ĮGALINANTIS POŽIŪRIS Į SOCIALINIŲ PASLAUGŲ KOKYBĖS MATAVIMĄ“   Telšių socialinių paslaugų centro darbuotojos Edita Šlečkuvienė, vyr. socialinė darbuotoja, Virginija Nikienė, socialinio darbo organizatorė ir Daiva Navickienė, direktoriaus pavaduotoja 2022 m. lapkričio 17 dieną dalyvavo mokslinėje – praktinėje konferencijoje ,,Įgalinantis požiūris į socialinių paslaugų kokybės matavimą“, kuri vyko Vilniuje, Lietuvos nacionaliniame muziejuje. Konferenciją moderavo mokslų daktarė Akvilė Virbalienė, Klaipėdos valstybinės kolegijos, sveikatos mokslų fakulteto lektorė, Diana Stankaitienė, Klaipėdos socialinės paramos centro direktorė, konferencijos dalyviams sveikinimo žodį tarė Jovita Kuzmickienė, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos patarėja socialinės globos normų nustatymo ir licencijavimo, derybinių procesų su profesinėmis sąjungomis, [...]

AKIMIRKOS IŠ MOKSLINĖS – PRAKTINĖS KONFERENCIJOS2022-11-21T03:59:53-02:00

MOKYMAI GLOBOS CENTRO BENDRUOMENEI

2022-11-18T08:08:55-02:00

Lapkričio 16-17 dienomis Telšių socialinių paslaugų centre vyko mokymai įvairaus amžiaus grupių Globos centro bendruomenės nariams. Telšių rajono globėjai dalyvavo 3 val. trukmės mokymuose, kurių tema „KRIZĖS IR JŲ VALDYMAS“. Su globėjais kalbėta apie krizines situacijas, savijautą jų metu, aptartos krizių įveikimo galimybes. 8-12 m. vaikai dalyvavo užsiėmime „EMOCIJŲ VALDYMAS, KAI JOS NEVALDOMOS". Įvairių veiklų metu vaikai mokėsi atpažinti emocijas, ieškojo situacijų, kada jie išgyvena vienas ar kitas emocijas. Galiausiai aptarti įvairiausi emocijų valdymo būdai bei sudėliotas bendras plakatas. Paaugliai turėjo užsiėmimą apie savęs pažinimą. Lektorės praktinių užduočių pagalba kvietė paauglius komandinei veiklai, mokė labiau pažinti save ir šalia esančius. Dalyviai [...]

MOKYMAI GLOBOS CENTRO BENDRUOMENEI2022-11-18T08:08:55-02:00

SUSITIKIMAS SU KOLEGOMIS

2022-11-17T05:09:15-02:00

Lapkričio 10 dieną Telšių socialinių paslaugų centro atvejo vadybininkės kartu su direktorės pavaduotoja Daiva Navickiene dalyvavo susitikime/ diskusijoje su Plungės ir Rietavo socialinių paslaugų centrų atvejo vadybininkėmis. Susitikime aptarti aktualūs darbo su šeimomis, patiriančiomis sunkumus, klausimai, naujų metodų taikymo galimybės, pasidalinta gerąja patirtimi. Atvejo vadybininkių susitikimas prabėgo akimirksniu. Sutarta tradiciją tęsti- kitąmet susitikimą organizuoti Rietave.

SUSITIKIMAS SU KOLEGOMIS2022-11-17T05:09:15-02:00

VIZITAS LENKIJOJE

2022-11-08T05:41:21-02:00

Nacionalinė globėjų, įtėvių mokymo ir konsultavimo specialistų asociacija įgyvendina ERASMUS+ mobilumo projektą "Globėjų rengimas profesionaliai globai" Nr. 2022-1-LT01- KA122-ADU-000070836. Siekiant numatyto projekto tikslo: susipažinti su Lenkijos globėjų ir profesionalių globėjų rengimo sistemos praktika, paslaugų jiems teikimu bei pritaikyti šios šalies patirtį rengiant globėjus Lietuvoje, 2022 m. lapkričio 7-10 d. numatytos darbo stebėjimo veiklos, kurios vyks priimančioje organizacijoje NASZ DOM, įsikūrusioje Varšuvoje, Lenkijoje, Šiame vizite dalyvauja ir Globos centro veiklos koordinatorė, įvaikinimo tarnybos atestuotas asmuo Jurgita Venclovienė. Projektas finansuojamas ES lėšomis.

VIZITAS LENKIJOJE2022-11-08T05:41:21-02:00

GIMK mokymai

2022-10-20T12:13:24-02:00

Vakar pavakare į Globos centrą rinkosi būsimi globėjai (rūpintojai), įtėviai. Spalio 19 d. prasidėjo GIMK mokymai pagal Pagrindinę globėjų rengimo programą. Džiaugiamės, kad mokymuose dalyvauja 6 šeimos. Linkime jiems sėkmės!

GIMK mokymai2022-10-20T12:13:24-02:00

TBRI SUPERVIZIJA

2022-10-13T06:40:50-02:00

2022 m. spalio 12 d. Telšių socialinių paslaugų centro Globos centro specialistės vyko į TBRI® mokymų pirmąją superviziją Klaipdoje. Ją vedė traumai jautrių metodų praktikė bei lektorė Liudovika Pakalkaitė.  Supervizijos metu globos centrų specialistės iš Šilutės, Pagėgių, Tauragės ir Telšių turėjo galimybę susipažinti su Herojaus kelione, pagal Joseph Campbell, kuri TBRI naudojama pokalbiams ir refleksijoms su paaugliais, globėjais, specialistais. Išbandė Linda Chapman sukurtą meno praktiką, kaip pažadinti vaikuose/suaugusiuose žodžius, kalbėti apie sunkias situacijas. Dalyvavo vaidmeniniuose žaidimuose: Vaikas ir Globėjas. Globos koordinatorius ir Globėjas. Specialistas ir vaikas ar globėjas. Dėkojame lektorei ir kolegėms.

TBRI SUPERVIZIJA2022-10-13T06:40:50-02:00

SUSITIKIMAS LUOKĖS SENIŪNIJOJE

2022-10-03T11:51:36-02:00

2022 m. rugsėjo 20 dieną Telšių socialinių paslaugų centro vyr. vyr. socialinė darbuotoja/atvejo vadybininkė Edita Šlečkuvienė, atvejo vadybininkė Audronė Siurblytė, , socialinė darbuotoja dirbanti su šeimomis Irena Sudintienė, individualios priežiūros darbuotoja Edita Bertašienė ir direktoriaus pavaduotoja Daiva Navickienė vyko į Luokės seniūniją, kur susitiko su Luokės seniūnu Eriku Volskiu, Telšių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir rūpybos skyriaus vyresniąja socialinio darbo specialiste Dalia Blažinauskiene ir Luokės Vytauto Kleivos gimnazijos vyr. socialine pedagoge Dale Strėlkuviene. Susitikimo metu buvo kalbėta apie šiuo metu vykdomus atvejo vadybos procesus, teikiamas socialines paslaugas, apie mokykloje ryškėjančias problemas, išeinančias iš šeimų, kuriose yra teikiamos socialinės paslaugas, apie [...]

SUSITIKIMAS LUOKĖS SENIŪNIJOJE2022-10-03T11:51:36-02:00

SUSITIKIMAS TRYŠKIŲ SENIŪNIJOJE

2022-09-13T10:30:10-02:00

Telšių socialinių paslaugų centro direktoriaus pavaduotojos, Daivos Navickienės, iniciatyva 2022 m. rugsėjo 12 dieną įvyko susitikimas Tryškių seniūnijoje dėl atvejo vadybos proceso vykdymo, socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo paslaugų teikimo ir apie atsiradusius naujus individualios priežiūros darbuotojus nuo 2022 m. rugsėjo 1 d., kurie paslaugas teikia sunkumus patiriančiose šeimose. Susitikime dalyvavo Tryškių seniūnijos seniūnas Antanas Jokūbauskis, Tryškių Lazdynų Pelėdos gimnazijos direktorius Juozas Maneikis, Tryškių Lazdynų Pelėdos gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Raimonda Valiuvienė, Telšių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir rūpybos skyriaus socialinio darbo organizatorė, Telšių socialinių paslaugų centro vyr. socialinė darbuotoja/atvejo vadybininkė Edita Šlečkuvienė, Telšių socialinių paslaugų centro atvejo [...]

SUSITIKIMAS TRYŠKIŲ SENIŪNIJOJE2022-09-13T10:30:10-02:00