Siekiant kuo kokybiškiau teikti socialines paslaugas socialinės srities darbuotojams būtina tobulinti profesines ir specialiąsias kompetencijas. Darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimas siejamas ir su visos įstaigos teikiamų socialinių paslaugų kokybės tobulinimu. Telšių socialinių paslaugų centro socialinės srities darbuotojai norėdami įgyti žinių, įgūdžių, atitinkamų gebėjimų, kurie yra reikalingi tiesioginių funkcijų atlikimui balandžio mėnesį dalyvavo grupinėse supervizijose ir mokymuose.

Socialiniai darbuotojai, atvejo vadybininkai ir individualios priežiūros darbuotojai, dirbantys su šeimomis, dalyvavo grupės supervizijose. Supervizijos paskirtis – pasitelkiant refleksiją padėti darbuotojams įvertinti profesinę savo veiklą, numatyti jos tobulinimo kryptis, siekiant padidinti savo kompetenciją ir įstaigos veiklos veiksmingumą.

Individualios priežiūros darbuotojai dirbantys su vaikais iš socialinė riziką patiriančių šeimų dalyvavo 6 dienų mokymo programoje ,,Socialinių darbuotojų padėjėjų mokymai darbui su vaikais ir jų šeimomis, patiriančiomis socialinę riziką“. Mokymų metu darbuotojos gavo socialinio darbo pagrindų teorinių bei praktinių žinių, ugdė gebėjimus teikti socialines paslaugas vaikams ir šeimoms, patiriančioms socialinę riziką, ugdė bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius, dirbant su socialinio darbo paslaugas teikiančiais specialistais ir klientais organizacijoje.

Visi dalyvavusieji kvalifikacijos kėlime gavo pažymėjimus.

D.Navickienė

Telšių socialinių paslaugų centro direktorės pavaduotoja