Monthly Archives: gegužės 2023

//gegužės

Pažintinis vizitas Estijoje

2023-05-25T06:08:32-02:00

Gegužės 18-19 dienomis Telšių socialinių paslaugų centro Globos centro specialistai vyko į pažintinį vaikų globos srityje dirbančių darbuotojų mainų vizitą Estijoje Taline. Konferencijos metu susipažinome su Estijoje teikiamų socialinių paslaugų sistema, išgirdome estų patirtis vaikų globos srityje, atstovai iš Lietuvos pristatė Lietuvos globos sistemą, apsilankėme Talino vaikų globos namuose, kuriuose dirbantys specialistai pristatė kokias paslaugas gauna vaikai turintys specialiųjų poreikių.

Pažintinis vizitas Estijoje2023-05-25T06:08:32-02:00

BALANDIS – KVALIFIKACIJOS KĖLIMO MĖNUO

2023-05-09T11:53:06-02:00

Siekiant kuo kokybiškiau teikti socialines paslaugas socialinės srities darbuotojams būtina tobulinti profesines ir specialiąsias kompetencijas. Darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimas siejamas ir su visos įstaigos teikiamų socialinių paslaugų kokybės tobulinimu. Telšių socialinių paslaugų centro socialinės srities darbuotojai norėdami įgyti žinių, įgūdžių, atitinkamų gebėjimų, kurie yra reikalingi tiesioginių funkcijų atlikimui balandžio mėnesį dalyvavo grupinėse supervizijose ir mokymuose. Socialiniai darbuotojai, atvejo vadybininkai ir individualios priežiūros darbuotojai, dirbantys su šeimomis, dalyvavo grupės supervizijose. Supervizijos paskirtis - pasitelkiant refleksiją padėti darbuotojams įvertinti profesinę savo veiklą, numatyti jos tobulinimo kryptis, siekiant padidinti savo kompetenciją ir įstaigos veiklos veiksmingumą. Individualios priežiūros darbuotojai dirbantys su vaikais iš socialinė riziką [...]

BALANDIS – KVALIFIKACIJOS KĖLIMO MĖNUO2023-05-09T11:53:06-02:00

Seminaras, kaip apsisaugoti nuo jausminio perdegimo ir ,,pasikrauti“ gerų emocijų

2023-05-09T08:57:32-02:00

Siekiant sustiprinti Telšių socialinių paslaugų centro darbuotojų tarpusavio santykius ir emocinį atsparumą, darbuotojai, dvi dienas dalyvavo seminare – mokymuose ,,Emocinis atsparumas, vidinė harmonija bei jausminio perdegimo prevencija“ . Seminaro metu darbuotojai mokėsi kaip reikia išlaikyti vidinę harmoniją, apsisaugoti nuo jausminio perdegimo bei sėkmingai susitvarkyti su jau esamomis pasekmėmis. Mokymai vyko pozityvioje motyvacinėje darbinėje aplinkoje. Mokymus vedė lektorius Vygandas Pikčiūnas. Seminaro metu klegėjo juokas, darbuotojai „pasikrovė“ gerų emocijų kelioms savaitėms. D.Navickienė Telšių socialinių paslaugų centro direktorės pavaduotoja

Seminaras, kaip apsisaugoti nuo jausminio perdegimo ir ,,pasikrauti“ gerų emocijų2023-05-09T08:57:32-02:00

DARBINIS VIZITAS VARNIŲ SENIŪNIJOJE

2023-05-09T04:54:01-02:00

Telšių socialinių paslaugų centro iniciatyva 2023 m. gegužės 8 dieną Varnių seniūnijoje įvyko susitikimas, kuriame buvo diskutuojama apie atvejo vadybos proceso vykdymą, socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo paslaugų teikimą, pagalbos į namus socialinių paslaugų teikimo aktualijas, apie naudą šeimoms, kuriuose socialines paslaugas teikia individualios priežiūros darbuotojai, dirbantys riziką patiriančiose šeimose. Gerovės konsultantas papasakojo kokiais atvejais ir kam teikia konsultacijas. Susitikime dalyvavo Rolandas Bružas, Varnių seniūnijos seniūnas, Rasa Gustienė, Telšių socialinių paslaugų centro direktorė, Edita Šlečkuvienė, Telšių socialinių paslaugų centro vyr. socialinė darbuotoja/atvejo vadybininkė, Vida Urnikienė, Telšių socialinių paslaugų centro atvejo vadybininkė, Daiva Navickienė, Telšių socialinių paslaugų centro direktoriaus pavaduotoja, [...]

DARBINIS VIZITAS VARNIŲ SENIŪNIJOJE2023-05-09T04:54:01-02:00