Nacionalinė globėjų, įtėvių mokymo ir konsultavimo specialistų asociacija įgyvendina ERASMUS+ mobilumo projektą „Globėjų rengimas profesionaliai globai” Nr. 2022-1-LT01-
KA122-ADU-000070836. Siekiant numatyto projekto tikslo: susipažinti su Lenkijos globėjų ir profesionalių globėjų rengimo sistemos praktika, paslaugų jiems teikimu bei pritaikyti šios šalies
patirtį rengiant globėjus Lietuvoje, 2022 m. lapkričio 7-10 d. numatytos darbo stebėjimo veiklos, kurios vyks priimančioje organizacijoje NASZ DOM, įsikūrusioje Varšuvoje, Lenkijoje, Šiame vizite dalyvauja ir Globos centro veiklos koordinatorė, įvaikinimo tarnybos atestuotas asmuo Jurgita Venclovienė. Projektas finansuojamas ES lėšomis.