2022 m. spalio 12 d. Telšių socialinių paslaugų centro Globos centro specialistės vyko į TBRI® mokymų pirmąją superviziją Klaipdoje. Ją vedė traumai jautrių metodų praktikė bei lektorė Liudovika Pakalkaitė.  Supervizijos metu globos centrų specialistės iš Šilutės, Pagėgių, Tauragės ir Telšių turėjo galimybę susipažinti su Herojaus kelione, pagal Joseph Campbell, kuri TBRI naudojama pokalbiams ir refleksijoms su paaugliais, globėjais, specialistais. Išbandė Linda Chapman sukurtą meno praktiką, kaip pažadinti vaikuose/suaugusiuose žodžius, kalbėti apie sunkias situacijas. Dalyvavo vaidmeniniuose žaidimuose: Vaikas ir Globėjas. Globos koordinatorius ir Globėjas. Specialistas ir vaikas ar globėjas.
Dėkojame lektorei ir kolegėms.