GLOBOS SAVAITĖ TELŠIŲ RAJONO SAVAIVALDYBĖJE

2022-07-07T04:37:10-02:00

„Globok, kaip saulė jūrą globoja“. Ši žinutė birželio 27-liepos 3 dienomis lydėjo įvairius renginius, konferencijas, iškylas, susitikimus, kurie buvo skirti vykstančiai Vaikų globos savaitei paminėti. Jos metu buvo dalijamasi globėjų patirtimis, iššūkiais, supažindinama su globos galimybėmis, siekiama keisti visuomenės nuostatas apie globą ir paskatinti užsiimti šia prasminga veikla. Telšių  socialinių paslaugų centro Globos centras šią savaitę suorganizavo respublikinę konferenciją "Sėkmė sutikti Žmogų", miesto gyventojus ir svečius kvietė pokalbiams apie vaiko globą šeimoje į Masčio ežero pakrantę, buvo aukojamos Šv. Mišios už globėjų šeimas ir juose augančius vaikus, o savaitės užbaigimą vainikavo globojančių šeimų festivalis Klaipėdoje "Vaikai yra vaikai". Kasmet globos institucijose [...]