Socialinių darbuotojų, dirbančių su šeimomis komandoje, esu dirbanti trumpiausiai. Prieš tai septynerius metus dirbau dienos centre su vaikais. Daugelis dienos centrą lankančių vaikų buvo iš sunkumus patiriančių šeimų, taigi, šeimų problemos buvo dalinai žinomos.

Taip jau nutiko, kad viena šeima, kurios trys mergaitės lankė dienos centrą pateko į mano lankomų šeimų sąrašą. Šeimoje buvo daug problemų:  smurtas, alkoholio vartojimas, nedarbas. Daug metų kolegės dirbo su šia šeima, o aš nuolat bendraudama su mergaitėmis galėjau stebėti vykstančius pokyčius šeimoje.  Socialinių darbuotojų pagalbos ir šeimos pastangų dėka  problemų mažėjo. Viena iš problemų buvo mamos nenoras dirbti, skatinau moterį įsidarbinti, rodyti pavyzdį vaikams. Moteris įsidarbino, nepatiko, metė. Paieškos, motyvavimas, skatinimas, noras gyventi be socialinių darbuotojų pagalbos padėjo klientei susirasti darbą. Šeima buvo išbraukta iš sunkumus patiriančių šeimų sąrašo. Džiugu, kad praėjo laiko tarpas, bet moteris dirba, susisiekia su manimi, pasakoja apie šeimą ir džiaugiasi savo dirbamu darbu.

Mažas kasdienis džiaugsmas ir daro gyvenimą laimingą (Pem Braun).

 

Dita Mockienė

Socialinė darbuotoja, dirbanti su šeimomis