2021 m. rugsėjo 27 d., Telšių šv. Antano Paduviečio katedroje, Telšių socialinių paslaugų centro bendruomenė, kartu su kitomis socialines paslaugas teikiančiomis įstaigomis bei Telšių socialines paramos ir rūpybos skyriaus atstovais, paminėjo socialinio darbuotojo dieną.

Šventinėse mišiose dalyvavo ir sveikinimo žodžius susirinkusiesiems tarė Lietuvos Respublikos Seimo narys Valentinas Bukauskas, Telšių rajono savivaldybės mero pavaduotojas Mantas Serva, Savivaldybės administracijos direktorius Tomas Katkus, administracijos socialinės paramos ir rūpybos skyriaus vedėja Lendra Bukauskienė.

Visus sužavėjo kunigo pasakytas pamokslas apie prasmingą, labai sunkų fizinį ir psichologinį darbuotojų darbą.

Džiaugiamės, kad tarp visų darbuotojų, kuriems tą dieną buvo įteiktos vardinės padėkos už ilgametį, nuoširdų darbą, buvo ir Telšių socialinių paslaugų centro socialinės darbuotojos, socialinių darbuotojų padėjėjos.

Šventėje dalyvavę svečiai, socialines paslaugas teikiantys darbuotojai vieni kitiems linkėjo ramybės, kantrybės, ištvermės, lankstumo, kūrybiškumo, naujų patirčių, nedalomo laiko asmeniniam gyvenimui ir besąlyginės atjautos, meilės sunkiai sergančiam ar klystančiam žmogui bei malonaus atgalinio ryšio.