GEROSIOS PATIRTIES PASIDALIJIMAS TEMA ,,ATVEJO VADYBA, KAIP SOCIALINĖS PAGALBOS METODAS“

 

Telšių socialinių paslaugų centre vyko susitikimas su kolegomis iš Klaipėdos miesto socialinės paramos centro. Susitikimo metu buvo dalintasi įvairiais atvejais iš socialinių paslaugų teikimo kasdienybės. Susitikimo metu buvo aptariamas socialinis darbas su šeimomis, kaip galėtumėme stiprinti ir efektyvinti socialinę pagalbą visoms socialinėms grupėms, kokius partnerius pasitelkti, kokie taikomi metodai yra naudingesni. Diskusijų metu iškėlėme tokį klausimą, kaip būtų galima pritaikyti atvejo vadybos metodą, teikiant socialinės paslaugas pagyvenusiems ir neįgaliems asmenims.