Monthly Archives: spalio 2020

//spalio

Svarbi informacija

2020-11-04T05:40:58-02:00

Svarbi informacija Dėl darbuotojų saviizoliacijos nuo 2020 m. spalio 26 d. 00 val. iki 2020 m. lapkričio 6 d. 24 val. Telšių socialinių paslaugų centras dirba nuotoliniu būdu Kreiptis tel. Nr. 8 686 98221; el. p. direktore@telsiuspc.lt                       8 609 49251; el. p. soc.paslaugos@telsiuspc.lt Dėl socialinės pagalbos priežiūros paslaugų pagalba į namus ir dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų teikimo kreiptis tel. 8 609 53039; el.p. virga@telsiuspc.lt Dėl darbo su šeimomis kreiptis tel. 8 684 75423; el.p. seimos@telsiuspc.lt Dėl darbo Laikinuose šeimos namuose kreptis tel. 8 670 82015; 8 646 28798; [...]

Svarbi informacija2020-11-04T05:40:58-02:00

Mokymai

2020-10-21T10:27:56-02:00

Telšių socialinių paslaugų centro atvejo vadybininkai, socialiniai darbuotojai dirbantys su šeimomis, socialinio darbo organizatoriai, socialiniai darbuotojai dirbantys vaikų dienos centruose 2020 m. spalio 20 d. dalyvavo mokymuose  ,,Vaikas kaip informacijos šaltinis: bendravimo su vaiku ypatumai“. Dirbant su vaiku, bendravimas su juo yra svarbi socialinio darbo dalis. Už vaiko ir suaugusiojo bendravimą atsakingas suaugęs žmogus. Nuo to, kokią bendravimo su vaiku strategiją, stilių pasirinks suaugęs, priklausys ar vaikas atsakys suaugusiam į jam rūpimus klausimus ir ar tie atsakymai nebus vaiko sugalvoti. Vaikai ne visuomet noriai kalba apie tai, ką matė ar kas jiems atsitiko – tam yra rimtų priežasčių, kurių žinojimas palengvina bendravimą [...]

Mokymai2020-10-21T10:27:56-02:00

Supervizija

2020-10-09T08:59:15-02:00

Neįmanoma išspręsti problemų naudojantis tuo pačiu mąstymo būdu, kuriuo jas sukūrėte. A.Einšteinas Supervizija – darbo kultūros dalis, darbo santykių higiena. Ji  reikalinga norintiesiems tobulėti ir dirbti efektyviau. Dažniausiai supervizija reikalinga susidūrus su sudėtingomis situacijomis darbe, kurios pačios savaime neišsisprendžia. Kaip ir kasmet, taip ir šiemet Telšių socialinių paslaugų centras savo socialiniams darbuotojams, dirbantiems su šeimomis, patiriančiomis riziką ir atvejo vadybininkams suorganizavo komandos supervizijų sesijas, kurios prasidėjo  2020 m. rugsėjo 18 d. ir baigsis 2020 m. gruodžio 18 d. Sesijos  vyks 7 kartus. Supervizija daugiausia dėmesio skiria santykiams tarp komandos narių, komandos komunikacijos riboms, vaidmenims komandoje, galios santykiams bei konkurencijai, atmosferai komandoje. [...]

Supervizija2020-10-09T08:59:15-02:00

Pirmosios medicininės pagalbos kursai

2020-10-08T10:11:02-02:00

Žinojimas, kaip suteikti pirmąją medicinos pagalbą, ir įgūdžių lavinimas padeda sumažinti stresą bei valdyti situaciją. Sugaištas laikas gali būti lemiamas nukentėjusiojo gyvybei. 2020 m. spalio mėnesį 34 socialinio darbuotojo padėjėjai ir 4 slaugytojo padėjėjai dalyvavo pirmosios medicininės pagalbos teorijos ir praktikos programos kursuose. Visi gavo pažymėjimus.

Pirmosios medicininės pagalbos kursai2020-10-08T10:11:02-02:00

Mokymai

2020-10-08T10:18:25-02:00

  2020 m. spalio 07 d. socialiniai darbuotojai, dirbantys su šeimomis ir atvejo vadybininkai dalyvavo mokymuose ,,Socialinių darbuotojų patiriami stresai ir jų prevencija“ Mokymus vedė Mykolo Romerio universiteto prof. Dr Vida Gudžinskienė. Mokymų tikslas – aptarti socialinės srities profesionalų gebėjimą įvardinti žmogaus, patiriančio stresą, požymius ir išmokti įvaldyti streso valdymo metodus. Visi gavo pažymėjimus.

Mokymai2020-10-08T10:18:25-02:00

Rudeniška socialinių darbuotojų diena

2020-10-08T09:29:37-02:00

Vinstotas Čerčilis yra pasakęs: ,,Mes gyvename iš to, ką gauname, bet kuriame gyvenimą iš to, ką duodame“. Socialiniai darbuotojai – tai tie žmonės, kurie būna šalia, kai prireikia ne tik fizinės, bet ir dvasinės pagalbos, kurie išklauso, paguodžia ir pataria. Šiemet šia proga Telšių  socialinių paslaugų centro darbuotojai rugsėjo 25 dieną rinkosi į Telšių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčią. Ten dalyvavo Šv. Mišių aukoje. Visus susirinkusius  pasveikino centro direktorė Rasa Gustienė, Telšių rajono savivaldybės administracijos  socialinės paramos ir rūpybos skyriaus vedėja Lendra Bukauskienė, Vicemeras Kazys Lečkauskas  ir Telšių rajono savivaldybės tarybos narys Tomas Katkus. Darbuotojams buvo įteikti padėkos raštai [...]

Rudeniška socialinių darbuotojų diena2020-10-08T09:29:37-02:00

Pradėti mokymai pagal GIMK pagrindinę programą

2020-10-08T09:21:12-02:00

Spalio 6 d. Globos centre įvyko pirmasis asmenų norinčių tapti budinčiais globotojais, globėjais (rūpintojais) susitikimas. Susitikimo metu Pristatyti GIMK programos Pagrindinių mokymų tikslai, turinys, naudojami metodai. Aptartos penkios gebėjimų grupės, būtinos asmenims, ketinantiems globoti ar įvaikinti. Paaiškintas vaiko patekimo iš biologinės šeimos į globėjų ar įtėvių šeimas procesas. Pristatyti pagrindiniai įvaikinimo, globos panašumai ir skirtumai. Aptarti vaiko globos ar įvaikinimo procedūrose dalyvaujančių įstaigų vaidmenys. Pristatyti teisės aktai, kuriais vadovaujamasi globos ar įvaikinimo įgyvendinime.

Pradėti mokymai pagal GIMK pagrindinę programą2020-10-08T09:21:12-02:00