TĘSIAMI TELŠIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO VAIKŲ DIENOS CENTRŲ PROJEKTAI

2020-04-01T06:04:06-02:00

TĘSIAMI  VAIKŲ DIENOS CENTRŲ PROJEKTAI Telšių socialinių paslaugų centras 2020 m. sausio 23 d. pasirašė  keturias Valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartis dėl vaikų dienos centrų veiklų projektų finansavimo. Projektai finansuojami pagal programos ,,Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra“ priemonės ,,Įgyvendinti priemones šeimos ir vaiko gerovei“ priemonę ,,Skatinti ir plėsti vaikų dienos centrų savivaldybėse veiklą, teikiant nestacionarias dienos socialinės priežiūros paslaugas vaikams ir šeimoms“. Projektai yra vykdomi Telšių socialinių paslaugų centro Telšių dienos centre, Žarėnų dienos centre, Upynos dienos centre ir Mitkaičių dienos centre. Projektų veiklų pradžia pagal gautą finansavimą yra 2020 m. sausio 24 d., o pabaiga – 2020 m. gruodžio 31 [...]