Telšių socialinių paslaugų centras 2019 m. kovo 19 d. pasirašė  keturias Valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartis dėl vaikų dienos centrų veiklų projektų finansavimo. Projektai finansuojami pagal programos ,,Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra“ priemonės ,,Įgyvendinti priemones šeimos ir vaiko gerovei“ priemonę ,,Skatinti ir plėsti vaikų dienos centrų savivaldybėse veiklą, teikiant nestacionarias dienos socialinės priežiūros paslaugas vaikams ir šeimoms“. Projektai yra vykdomi Telšių socialinių paslaugų centro Telšių dienos centre, Žarėnų dienos centre, Upynos dienos centre ir Mitkaičių dienos centre.

Projektų veiklų pradžia pagal gautą finansavimą yra 2019 m. kovo 19 d., o pabaiga – 2019 m. gruodžio 31 d. Bendra keturiems dienos centrams Valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutarčių    suma – 58575,00 eurai.

Metai baigiasi – baigiasi ir projektai. Per metus dėka turėto finansavimo visi keturi vaikų dienos centrai vykdė labai svarbias ir būtinas veiklas.

Telšių, Upynos, Mitkaičių ir Žarėnų vaikų dienos centrų projektų veiklose dalyvavo 163 vaikai iš sunkiai besiverčiančių šeimų. Žarėnų ir Mitkaičių dienos centre projekto veiklas vykdė ir su vaikais dirbo po vieną socialinio darbo organizatorių, o Upynos dienos centre – vienas socialinio darbo organizatorius ir  vienas socialinis darbuotojas, dirbantis 0,5 etato. Projekto lėšomis buvo finansuojamas  nuolatinių vaikų dienos centro lankytojų maitinimo organizavimas, laisvalaikio užimtumo vaikams ir jų šeimoms organizavimas, socialinės ir psichologinės ar krizių įveikimo paslaugos, socialinių ir gyvenimo įgūdžių ugdymo bei higienos įpročių formavimo paslaugos.

Dienos centrų veiklų tikslai – teikti dienos socialinės priežiūros ir ugdymo paslaugas vaikui ir jo šeimos nariams, ginti vaiko teises, padėti vaikui adaptuotis šeimoje ir visuomenėje. Dienos centruose  ugdomi ir lavinami socialinių įgūdžių stokojančių vaikų ir jų tėvų socialiniai įgūdžiai, organizaciniai gebėjimai, teikiama psichologinė pagalba, puoselėjami patriotiniai jausmai ir kitos moralinės vertybės. Dienos centruose  organizuojamas užimtumas, turiningai leidžiamas laisvalaikis, bendradarbiaujama su vaikų šeimos nariais. Tiems vaikams ir jų tėvams, kurie susiduria su neįveikiamais psichologiniais sunkumais buvo teikiama psichologinė pagalba. Nuolat visiems šeimos nariams buvo teikiama informavimo, konsultavimo paslaugos. Dienos centrus lankantys vaikai, su centre dirbančiais darbuotojais, kalbasi apie savo sunkumus, nes jaučia nuoširdų dėmesį ir rūpestį. Centrų darbuotojai nuolat koncentruojasi į vaikų poreikius taip, kad jie būtų matomi ir girdimi, kad būtų lavinami ir ugdomi, mokinami pažinti save, atpažinti kylančius jausmus ir saugiu sau bei kitiems būdu, juos reikšti. Dienos centruose kiekvienas vaikas yra pripažįstamas ir priimamas, gerbiamas ir mylimas toks, koks yra. Kiekvienas yra pastiprinamas ir padrąsinamas. Tokiu būdu auginama vaiko savivertė, atsparumas neigiamai įtakai.

Į Dienos centrus vaikai atvykdavo po pamokų mokykloje, o  atostogų metu – nuo ankstyvo ryto.  Turėjo sąlygas pavalgyti, atlikti namų darbus, nusiprausti. Mokytojai pastebėjo, kad vaikai tapo atviresni,  gerėjo vaikų ir tėvų santykiai, pagerėjo mokymosi rezultatai.  Vasaros atostogų metu vaikams buvo organizuojamos ekskursijos, žygiai, išvykos, dienos stovyklos. Vaikai aplankė Anykščius, Šiaulius, Klaipėdos rajone esantį dinozaurų parką, žiūrėjo filmus.

Vykdydami nusimatytas veiklas Telšių, Upynos, Mitkaičių ir Žarėnų vaikų dienos  centrai bendradarbiavo  su Upynos, Žarėnų, Nevarėnų seniūnijomis, su toje vietovėje esančiomis  mokyklomis,  kaimo bendruomenėmis, parapijomis, kultūros centrais,  su Telšių apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu. Visi dienos centrai dirbo 5 dienas per savaitę ir 8 valandas per dieną. Vasaros laiku darbo laikas buvo keičiamas pagal poreikį: pradedama vėliau dirbti, bet –  ilgiau vakare.

Visuose vaikų dienos centruose buvo  siekiama padėti vaikų šeimoms, kad vaikas neprarastų galimybės augti su jam artimiausiais ir mylimiausiais žmonėmis, kad šeima galėtų tinkamai rūpintis vaiku.

Telšių socialinių paslaugų centro keturi dienos centrai  projektus, finansuojamus Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos lėšomis, įgyvendino tinkamai. Projektų dėka buvo  sprendžiamos įvairios  vaikų ir jų šeimų socialines problemos. Dienos centrų veiklų tikslas, dėka gauto finansavimo – pasiektas.

 

Telšių socialinių paslaugų centro direktorės pavaduotoja
Daiva Navickienė